Oset och Rynningeviken

Brunspräcklig fågel med röda ben vadar i strandkant

Rödbena. Foto: Torbjörn Arvidson

Naturreservatet Oset och Rynningeviken är ett kommunalt naturreservat. På mark som tidigare varit soptipp och industriområde har ett spännande område med stora naturvärden växt fram, efter många år av restaurering. I Rynningeviken norr om Svartån hittar du beteshagar, strandskogar, strandängar och grunda vassvikar. Söder om Svartån möter du Osets fågelrika våtmarker. 

Örebro kommuns information om naturreservatet Oset och Rynningeviken hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Oset och Rynningeviken på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Oset och Rynningeviken på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn och husbil annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • tälta annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på annat än särskilt angivna leder
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed Svartån och i Hemfjärden
 • kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter under perioden 1 mars–1 december
 • utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • beträda de delar av området som markeras på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.
 • utan tillstånd från förvaltaren flyga drönare över de delar av området som markerats på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

 • Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för personer med rörelsenedsättning att använda permobil eller motsvarande för att ta sig fram på anvisade stigar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1968 (Oset), 1995 (Rynningeviken). Områdena har därefter utvidgats och slagits ihop till ett

Areal: ca 740 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240059 Oset-Rynningeviken

Ramsar: området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Oset-Rynningeviken på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240059 Oset-Rynningeviken (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss