Oset och Rynningeviken

Naturreservatet Oset och Rynningeviken är ett kommunalt naturreservat. På mark som tidigare varit soptip och industriområde har ett spännande område med stora naturvärden växt fram, efter många år av restaurering. I Rynningeviken norr om Svartån hittar du beteshagar, strandskogar, strandängar och grunda vassvikar. Söder om Svartån möter du Osets fågelrika våtmarker. 

Örebro kommuns information om naturreservatet Oset och Rynningeviken hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Oset och Rynningeviken på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Oset och Rynningeviken på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn och husbil annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • tälta annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på annat än särskilt angivna leder
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed Svartån och i Hemfjärden
 • kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter under perioden 1 mars–1 december
 • utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • beträda de delar av området som markeras på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.
 • utan tillstånd från förvaltaren flyga drönare över de delar av området som markerats på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

 • Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för personer med rörelsenedsättning att använda permobil eller motsvarande för att ta sig fram på anvisade stigar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1968 (Oset), 1995 (Rynningeviken). Områdena har därefter utvidgats och slagits ihop till ett.
Areal: ca 740 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000
Ramsar: området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Oset-Rynningeviken på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.