Illustration, pratbubblor

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss längst ner på Stortorget i Örebro.

Ring växeln

010-224 80 00

Växeln har öppet måndag–fredag, kl. 8–16.30

Skicka e-post

orebro@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Besök oss

Du hittar oss längst ner på Stortorget i Örebro, i hörnet mot Trädgårdsgatan. Vi har öppet 8–16.

Sommaröppettider

Vi har ändrade öppettider 22 juni – 14 augusti. Under perioden har receptionen öppet följande tider:

 • Vardagar 9-15
 • Lunchstängt 12-13


Besöksadress:

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro

Vi har ändrade öppettider under vissa datum under 2020:

 • Torsdagen den 9 april, kl. 8–12
 • Torsdagen den 30 april, kl. 8–12
 • Fredagen den 22 maj, kl. 8–12
 • Fredagen den 5 juni, kl. 8–12
 • Torsdagen den 18 juni, kl. 8–12
 • Fredagen den 30 oktober, kl. 8–12
 • Tisdagen den 23 december, kl. 8–12

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 81 31  

Skicka e-faktura till Länsstyrelsen i Örebro län

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura, pdf-fakturor accepteras inte.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Följande gäller när du fakturerar oss:

 • Referens ska alltid anges på fakturan (fullständigt för- och efternamn på beställaren).
 • 30 dagars förfallotid tillämpas.
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Organisationsnummer: 202100-2403

Har du frågor, kontakta oss på ekonomi.orebro@lansstyrelsen.se

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

Adress i PEPPOL: 0007:2021002403

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning)länk till annan webbplats

Skicka e-faktura (svefaktura) via transportprofil Bas

Tekniska uppgifter

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002403 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress:
https://www.proceedo.net/ebms/in/1020


Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.


Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.orebro@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Pappersfakturor

Fakturor ska skickas i elektroniskt format. Men om du har ett avtal tecknat före den 1 april 2019 med oss som inte ställer krav på e-faktura, kan du även fortsättningsvis skicka pappersfakturor tills avtalet löper ut.

Vår faktureringsadress är:

Länsstyrelsen i Örebro län
FE 56
838 73 Frösön

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag, kl. 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Ring 010-224 86 40 (Örebro län) vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsen i ditt län. I Örebro län får du på kontorstid prata med en handläggare på Länsstyrelsen, övrig tid svarar Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen utförs av besiktningsmän som är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.

Använd formuläret på sidan Anmäl bristande djurhållning eller ring 010-224 81 60 vardagar klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur. Övrig tid ringer du till Polisen om det är allvarligt och/eller akut. Telefonnumret är 114 14. Gäller det djurplågeri ringer du 112. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Kontakta cheferna på våra avdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till länsledning, ledningsstab och cheferna på de olika avdelningarna.

Länsledning

Maria Larsson
Landshövding
Epost till Maria Larsson

Anna Olofsson
Länsråd
Epost till Anna Olo​fsson

Ledningsstab

Lena Berglund
Senior rådgivare
Epost till Lena Berglund
Telefon: 010-224 87 20

Ragnhild Christansen
Koordinator
Epost till Ragnhild Christiansen

Telefon: 010-224 87 01

Hillevi Henningson
Husföreståndare, residenset
Epost till Hillevi Henningson
Telefon: 010-224 84 16

Merja Mustonen Prim
Verksamhetsutvecklare
Epost till Merja Mustonen Prim
Telefon: 010-224 87 10

Sten Renglin
Senior rådgivare/Pressansvarig
Epost till Sten Renglin
Telefon: 010-224 87 03, 070-620 42 09

Lill Svedberg
Landshövdingens och länsrådets sekreterare
Epost till Lill Svedberg
Telefon: 010-224 87 11

Linda Wiklund
Kvalificerad utredare
Epost till Linda Wiklund
Telefon: 010-224 87 05

Avdelningschef

Magnus Eklund
Avdelningen för Miljö
Epost till Magnus Eklund
Telefon 010-224 87 40

Enhetschefer

Mona HansErs
Enheten Art och Vilt
Epost till Mona HansErs
Telefon 010-224 86 38

Katja Sällström
Enhetschef Miljöskydd
Epost till Katja Sällström
Telefon 010-224 86 60

Johan Karlhager 
Enhetschef Naturskydd
Epost till Johan Karlhager
010-224 87 50

Peder Eriksson
Enhetschef Vatten och naturmiljö
Epost till Peder Eriksson
Telefon 010-224 87 70

Avdelningschef

Anita Norén
Avdelningschef för Samhälle
Epost till Anita Norén
Telefon: 010-224 87 30

Enhetschefer

Camilla Kruse
Enhetschef Djurskydd
Epost till Camilla Kruse
Telefon: 010-224 83 42

Inga Ängsteg
Enhetschef Jordbruksstöd
Epost till Inga Ängsteg

Thomas Börjesson
Enhetschef Landsbygd och Näringsliv
Epost till Thomas Börjesson
Telefon: 010-224 84 20

Jonas Jansson
Tf Enhetschef Plan och Kultur
Epost till Jonas Jansson
Telefon: 010-224 84 68

Per-Olov Mörn
Enhetschef social hållbarhet
Epost till Per-Olov Mörn
Telefon: 010-224 86 00

Avdelningschef

Anna Bogren
Avdelningschef för Stöd och Samhälle
Epost till Anna Bogren
Telefon: 010-224 82 50

Enhetschefer

Tiina Johansson
Tillförordnad enhetschef Samhällsskydd och beredskap
Epost till Tiina Johansson
Telefon: 010-224 82 61

Ylva Carlheim Gyllensköld
Enhetschef Kommunikation
Epost till Ylva Carlheim Gyllensköld
Telefon: 010-224 86 62

Jarno Saukko
Personalchef Personal och Internt service
Epost till Jarno Saukko
Telefon: 010-224 86 95

Kristian Hagberg
Enhetschef/Ekonomichef Ekonomi
Epost till Kistian Hagberg
Telefon: 010-224 82 00

Christina Schöön
Enhetschef, Rättsenheten
Epost till Christina Schöön
Telefon: 010-224 83 00

Kontakt