Illustration, pratbubblor

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss längst ner på Stortorget i Örebro.

Ring växeln

010-224 80 00

Växeln har öppet måndag–fredag, kl. 8–16.30

Skicka e-post

orebro@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Du hittar oss längst ner på Stortorget i Örebro, i hörnet mot Trädgårdsgatan.

Receptionens öppettider

Med anledning av pandemin har vi ändrade öppettider i receptionen. ​Receptionen är öppen 9–15, med lunchstängt 12–13.

Vi har ändrade öppettider i receptionen vissa datum under 2021

 • ​Torsdag 1 april, Skärtorsdag, 9–13
 • ​Fredag 30 april, Valborgsmässoafton, 9–12
 • ​Fredag 14 maj, dagen efter Kristi himmelsfärd, 9–12
 • ​Fredag 4 juni, dagen innan Nationaldagen, 9–12
 • ​Torsdag 24 juni, dagen innan Midsommarafton, 9–12
 • ​Fredag 15 oktober, 9–12
 • ​Fredag 5 nov, dagen innan Alla helgons dag, 9–12
 • ​Torsdag 23 december, dagen innan Julafton, 9–12

Besök oss


Besöksadress:

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22 i Örebro

Skicka brev till adressen:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Skickar paket till adressen:

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
702 11 Örebro

För större leveranser och gods är adressen:

Länsstyrelsen i Örebro län
Nygatan 33
702 11 Örebro

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 81 31  

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Så ansluter du till onlinemöte med Länsstyrelsen Pdf, 130.2 kB.

Skicka e-faktura till Länsstyrelsen i Örebro län

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura, pdf-fakturor accepteras inte.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Följande gäller när du fakturerar oss:

 • Referens ska alltid anges på fakturan (fullständigt för- och efternamn på beställaren).
 • 30 dagars förfallotid tillämpas.
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Organisationsnummer: 202100-2403

Har du frågor, kontakta oss på ekonomi.orebro@lansstyrelsen.se

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

Adress i PEPPOL: 0007:2021002403

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Skicka e-faktura (svefaktura) via transportprofil Bas

Tekniska uppgifter

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002403 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress:
https://www.proceedo.net/ebms/in/1020


Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.


Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.orebro@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag, kl. 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletal Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni

Bildtelefoni Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

1. Ring till Länsstyrelsen i Örebro län

Ring 010-224 86 40 (Örebro län) vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsen i ditt län. I Örebro län får du på kontorstid prata med en handläggare på Länsstyrelsen, övrig tid svarar Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen utförs av besiktningsmän som är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

2. Täck över det dödade djuret

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.

Använd formuläret på sidan Anmäl bristande djurhållning eller ring 010-224 81 60 vardagar klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur. Övrig tid ringer du till Polisen om det är allvarligt och/eller akut. Telefonnumret är 114 14. Gäller det djurplågeri ringer du 112. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Kontakta cheferna på våra avdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till länsledning och cheferna på de olika avdelningarna.

Länsledning

Maria Larsson
Landshövding
E-post till Maria Larsson

Anna Olofsson
Länsråd
E-post till Anna Olo​fsson

Avdelningschef

Lovisa Forssell
Avdelningschef för Landsbygd
E-post till Lovisa Forssell
Telefon: 010-224 84 40

Enhetschefer

Camilla Kruse
Enhetschef Djurskydd
E-post till Camilla Kruse
Telefon: 010-224 83 42

Inga Ängsteg
Enhetschef Jordbruksstöd
E-post till Inga Ängsteg

Thomas Börjesson
Enhetschef Landsbygd och Näringsliv
E-post till Thomas Börjesson
Telefon: 010-224 84 20

Avdelningschef

Peder Eriksson
Miljöavdelningen
E-post till Peder Eriksson
Telefon 010-224 87 70

Enhetschefer

Mona HansErs
Enheten Art och Vilt
E-post till Mona HansErs
Telefon 010-224 86 38

Malin Ahlm
T.f. Enhetschef Miljöskydd
E-post till Malin Ahlm
Telefon 010-224 86 61

Johan Karlhager 
Enhetschef Naturskydd
E-post till Johan Karlhager
010-224 87 50

Peder Eriksson
T.f. enhetschef Vatten och naturmiljö
E-post till Peder Eriksson
Telefon 010-224 87 70

Avdelningschef

Anna Olofsson (till den sista februari)
Avdelningschef för Samhälle
E-post till Anna Olofsson

Stina Sjölin (från den 1 mars)
Avdelningschef för Samhälle
E-post till Stina Sjölin
Telefon: 010-224 87 30

Enhetschefer

Jonas Jansson
T.f. Enhetschef Plan och Kultur
E-post till Jonas Jansson
Telefon: 010-224 84 68

Marcus Sjöholm
Tillförordnad enhetschef Samhällsskydd och beredskap
E-post till Marcus Sjöholm
Telefon: 010-224 82 63

Per-Olov Mörn
Enhetschef social hållbarhet
E-post till Per-Olov Mörn
Telefon: 010-224 86 00

Avdelningschef

Anna Bogren
Avdelningschef för Verksamhetsstöd
E-post till Anna Bogren
Telefon: 010-224 82 50

Enhetschefer

Ylva Carlheim Gyllensköld
Enhetschef Kommunikation
E-post till Ylva Carlheim Gyllensköld
Telefon: 010-224 86 62

Jarno Saukko
Personalchef Personal och Intern service
E-post till Jarno Saukko
Telefon: 010-224 86 95

Kristian Hagberg
Enhetschef/Ekonomichef Ekonomi
E-post till Kistian Hagberg
Telefon: 010-224 82 00

Christina Schöön
Enhetschef, Rättsenheten
E-post till Christina Schöön
Telefon: 010-224 83 00

Kontakt