Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hökaberget

Liggande gammal död trädstam i halvöppen skog

Hökaberget Foto: Emil Pagstedt Andersson

Vid naturreservatet Hökaberget möter du en kuperad natur med gammal barrskog, sprickdalar och lodväggar. Den grunda Hökasjön bjuder i sin tur på ett livligt fågelliv. Vill du klättra eller skåda fågel – det är bara att välja.

Långlivat samarbete

Många av granarna är smyckade med hänglavar. Lavarna består av en svamp och en alg som samarbetar och kan bli mycket gamla. En av de mer sällsynta arterna är violettgrå tagellav som trivs i gammelskogar med ren och gärna fuktig luft.

Gamla aspar

De grova asparna är mycket värdefulla livsmiljöer och bidrar till skogens mångfald av arter. Det finns flera sällsynta arter som är beroende av just det trädslaget. På asparnas stammar växer till exempel aspgelélav och den hotade skorplaven liten blekspik. Kanske lägger du också märke till att de grova stammarna ofta är fulla med bohål. Hålbyggande fåglar som hackspettar hör till dem som trivs i träden.

Stenigt värre

Den östra branten bjuder också på små sprickdalar som inte är bredare än att man precis kan gå i dem. Här ligger stora stenblock och döda träd huller om buller och skapar en trolsk stämning.

Sjön

Hökasjön ligger alldeles söder om riksväg 68. Den är full med små flytande öar och kantas av starrbälten och sanka myrmarker. I den här miljön trivs mängder av fåglar, här häckar t ex kricka och svarthakedopping.

Tillgänglighet

Hökaberget hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2009

Areal: 52,1 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Hökaberget Pdf, 1.5 MB.

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön, paddla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss