Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brunnshyttebäcken

Bäck rinner genom gles lövskog

Brunnshyttebäcken. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Brunnshyttebäcken är skyddad som naturreservat för öringens skull. Här och i de intilliggande sjöarna finns nämligen en lokal öringstam, den så kallade brunnshytteöringen. Här finns också flodpärlmusslan som lever i nära samspel med öringen. Vid Brunnshyttan finns lämningar efter äldre tiders järnframställning. Tänk på att reservatet inte får beträdas under perioden 15 september - 15 november.

Lokal öringstam

Brunnshytteöringen har länge levt ostörd i traktens sjöar, nämligen Malen, Lundsfjärden och Grecken. Öringen leker och tillbringar sina första två år här i bäcken, innan den ger sig ut i sjösystemet där den växer till sig. Den huvudsakliga födan är siklöja, en liten stimbildande fiskart. Att öringen tillväxer bra i dessa sjöar märks på dess storlek. Vid provfiske har Länsstyrelsen fångat öringar på nio kilo. Brunnshytteöringen är inte bara ovanligt storväxt, utan anses också vara extra tålig mot försurning. För att bevara öringen genomför Länsstyrelsen årliga åtgärder, som inventering, kontroll av vattenkvalitet och fisketillsyn.

Sällsynt mussla beroende av öringen

Nära knuten till öringen är den hotade flodpärlmusslan. Den är känd för att den kan bilda pärlor som ”skavskydd” kring sandkorn eller en parasit på insidan av skalet. En liten förekomst av små, unga flodpärlmusslor upptäcktes relativt nyligen i Brunnshyttebäcken. Musslan är beroende av öringen för sin fortplantning. Millimeterstora larver från musslan hakar sig fast som parasiter på öringens gälar och lever där i 9-11 månader. Den lilla larven har då utvecklats till en liten, liten mussla och släpper taget för att gräva ned sig på bäckens botten. Efter 15-20 år är musslan könsmogen och kan föröka sig. Den äldsta flodpärlmussla som hittats i Sverige var 280 år.

Brunnshyttan

Vid Brunnshyttebäckens inlopp finns ruiner efter en av traktens många hyttor och bruk. Hyttan anlades år 1401 och framställde järn fram till nedläggningen år 1777. Malmen som omvandlades till järn i hyttan, hämtades från Finnberget.

Tillgänglighet

Brunnshyttebäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på mark och i vattendrag
  • beträda reservatsområdet under tiden 15 september till 15 november, med undantag för befintliga broar och vägar
  • fiska

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 1974

Areal: 20 ha

Markägare: Bergvik Skog AB, Sveaskog AB samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande av naturreservatet Brunnshyttebäcken Pdf, 746.7 kB.

Hitta hit

Brunnshyttebäcken rinner mellan sjöarna Vasselsjön och Lundsfjärden, som är belägna mitt emellan Nora och Hällefors. Vägen från Nora via Klacka-Lerberg och Timansberg mot Kärvingeborn tvärar över bäcken vid Brunnshyttan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss