Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Mossby

Bakom en stenmur breder en öppen vårgrönskande gräsmark ut sig, glest bevuxen av träd.

Försommargrönska i Norra Mossby. Foto: Johan Karlhager

Naturreservatet Norra Mossby är något så ovanligt i Närke som ett litet stycke alvarliknande mark, något som vi annars mest hittar på Öland och Gotland. Berggrunden består av kalksten, vilken har givit upphov till en stäppartad vegetation och artrik flora.

Berggrund av kalksten

Norra Mossby ligger på Närkeslättens platta av lagrade bergarter. Berggrunden består inom reservatet av så kallad ortoceratitkalksten, bildad för cirka 500 miljoner år sedan. En typ av bläckfiskar, ortoceratiter, förekommer som fossil och har namngett kalkstenen. Över kalkstenen finns bara några decimeter moränjord. Sådana områden har ofta utnyttjats för kalkstensbrytning. I länet finns nu bara några få rester av denna alvarliknande marktyp.

Stäppartad torrängsflora

Området utgörs av en tämligen öppen torräng, men i vissa partier är gott om träd och buskar. Oxel spelar en framträdande roll i trädskiktet, getapel i buskskiktet. Kalkberggrunden, det tunna jordlagret, solexponeringen och den tidigare markanvändningen med slåtter och bete har gett förutsättningar för den stäppartade torrängsfloran. Arter som växer här är spåtistel, jordtistel, backklöver, fågelstarr och vild morot. Inom något fuktigare partier kan man finna slankstarr. Många växter som finns även på annat underlag trivs särskilt bra på kalken, till exempel blåsippa och gullviva.

Gravfält

Området präglas också av två gravfält med cirka 35 övertorvade, runda stensättningar. Dessutom finns här andra rösen som är spår av senare tiders markutnyttjande.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • plocka blommor eller på annat sätt skada växtligheten
  • göra upp eld
  • köra motorfordon eller cykla utanför vägen eller parkeringsplatsen
  • parkera annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kumla

Bildat år:1976

Areal: 2 hektar

Markägare: Kumla kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240153 Norra Mossby

Beslut bildande naturreservatet Norra Mossby Pdf, 1000.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Norra Mossby Pdf, 461.2 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240153 Norra Mossby (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från riksväg 52 mellan Kumla och Kvarntorp, sväng in vid skylt ”Ytongbanan” ca 4 km öster om Kumla. Följ vägen 1,8 km. Reservatet ligger på vänster sida. Liten parkering finns.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss