Näset

Naturreservatet Näset är ett kommunalt naturreservat och består av en strandäng med ett rikt fågelliv. Dessa marker blir regelbundet översvämmade och tillförs näringsrikt slam, så att det sedan kan växa bra. Näset har länge intresserat fågelskådare och utsikten mot Lindesberg är fantastisk.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet,
 • plocka eller gräva upp blommor, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas,
 • skada vegetationen eller döda träddelar,
 • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats,
 • tälta,
 • framföra motordrivet fordon eller cykel,
 • under häckningstid, 1 april-31 juli, lägga till med båt samt vistas på eller inom 100 meter från udden Näset.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2000
Areal: 24 hektar
Markägare: Lindesbergs bostäder AB
Reservatsbildare: Lindesbergs kommun
Förvaltare: Lindesbergs kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000