Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Näset

svartvit fågel med tofs på huvudet

Tofsvipa. Foto: Torbjörn Arvidson

Naturreservatet Näset är ett kommunalt naturreservat och består av en strandäng med ett rikt fågelliv. Dessa marker blir regelbundet översvämmade och tillförs näringsrikt slam, så att det sedan kan växa bra. Näset har länge intresserat fågelskådare och utsikten mot Lindesberg är fantastisk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet,
 • plocka eller gräva upp blommor, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas,
 • skada vegetationen eller döda träddelar,
 • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats,
 • tälta,
 • framföra motordrivet fordon eller cykel,
 • under häckningstid, 1 april-31 juli, lägga till med båt samt vistas på eller inom 100 meter från udden Näset.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2000

Areal: 24 hektar

Markägare: Lindesbergs bostäder AB

Reservatsbildare: Lindesbergs kommun

Förvaltare: Lindesbergs kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240147 Näset

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240147 Näset (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss