Trolldalen

En stig går mellan granstammar och mossklädd mark

Naturreservatet Trolldalen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

I naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln forsade en mäktig isälv fram när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Vattnet slipade dalsidans kanter och formade berget. De branta dalsidorna är idag klädda av gammal skog med många sällsynta mossor, lavar och svampar. Ta det försiktigt på vandringen, såväl blöta som snö och is gör både stenar, klippor och rötter hala!

Isälven formade dalen

Naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln är delar av samma sprickdal, Östra Trolldalen. Sprickbildningen uppstod redan när Kilsbergen bildades för flera miljoner år sedan. Men det var först vid den senaste istiden, för omkring 10 000 år sedan, som Östra Trolldalen fick sina dramatiska och säregna former. När inlandsisen började smälta bildades en stor sjö i Kilsbergen. Vattnet fortsatte mot havet genom dalen, där de forsande vattenmassorna slipade berg och block på sin väg. En del av de stenar som den mäktiga isälven spolade med sig genom Östra Trolldalen hamnade vid en dåtida havsstrand som idag ligger i naturreservatet Lövbrickan. Det finkorniga materialet, sand och lera, fördes vidare ut i havet och sedimenterade på den havsbotten som senare skulle bli den bördiga Närkeslätten.

Mer information om naturreservatet Lövbrickan

Mer information om naturreservatet Vargkitteln

Jättegrytor

De så kallade jättegrytorna är de mest säregna spåren efter smältvattnets framfart i Östra Trolldalen. Enligt äldre teorier var det en så kallad löparsten som med hjälp av vattnets strömmar gröpte ur dessa grytor av sten. Idag lyfter geologerna fram en annan huvudorsak, en process som kallas kavitation. Det strömmande vattnet påverkades av högt tryck från isen. Vid en bergknalle eller annat hinder ökades vattenströmmens hastighet, för att sedan efter hindret tvärt avta. De bubblor som fanns i vattnet, bildade av gaser, löstes upp när vattenströmmens hastighet plötsligt minskade. Kraften som bildades av de upplösande bubblorna gröpte likt en hammare ur berget. Sten och grus i det forsande vattnet har sedan hjälpt till att gröpa ur och polera grytorna. En av områdets mest kända och sägenomspunna jättegrytor kallas Trollgrytan och ligger i Trolldalens naturreservat.

Paradis för mossor och svampar

I Trolldalens naturreservat är sprickdalen smal. Trolldalen är känt för de spännande isformationer som bildas i ravinen om vintern. Dalsidorna kläs av en åldrig granskog som är nästan opåverkad av skogsbruk. I skogen är det fuktigt, skuggigt och gott om döda träd – en perfekt miljö för många ovanliga mossor, lavar och svampar. På liggande, döda granstammar växer den sällsynta svampen ullticka. Skogstrappmossa och vedsäcksmossa är två ovanliga mossor som också trivs på murkna granlågor.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller
  på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada
  växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada
  lågor (döda liggande träd)
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller
  därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av
  insekter eller andra evertebrater

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1997

Areal: 18 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240027 Östra Trolldalen

Beslut och skötselplan naturreservatet Trolldalen Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240027 Östra Trolldalen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Frösvidal, följ skyltar mot Gårdsjötorp. Håll höger i grustaget och kör ytterligare några kilometer. Parkera vid Igeltjärn. Vandra från p-platsen 1,5 km fram till reservatet. Reservatet nås även via en stig från Gårdsjötorp.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss