Boglundsängen

Boglundsängen är ett kommunalt naturreservat som till största delen består av ett anlagt våtmarkslandskap längs Lillån. De anlagda vattenspeglarna renar vatten från den kringliggande bebyggelsen och odlingslandskapet, men är också livsmiljö för en stor mängd fåglar - och alla de människor som använder området för rekreation.

Örebro kommuns information om naturreservatet Boglundsängen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Boglundsängen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Boglundsängen på Naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål,
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter),
 • inte ha hunden kopplad,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon utan samråd med förvaltaren, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida förutom på den markerade ridstigen (karta ridstig Länk till annan webbplats.)
 • kitesurfa, fallskärmshoppa eller liknande aktiviteter från 1 mars till 1 december
 • fiska
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt
 • beträda de delar av området som markeras på karta och med skyltar i terrängen under tiden 1 mars-15 november.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 67,2 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun