Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kråksjöåsen-Kojemossen

stig på smal ås omgiven av vatten

Kråksjöåsen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

I naturreservatet Kråksjöåsen-Kojemossen kan du vandra i medeltida munkars fotspår. Stigen på rullstensåsen Kråksjöåsen har gamla anor och leder ut i den mosaik av skog och myrar som kännetecknar Kojemossens naturreservat.

Stort orrspel

Myrarna i reservatet är till stor del klädda av små, lågvuxna tallar, men här finns även öppna mossar med tranbär och hjortron. Fågellivet är rikt, med häckande trana, ljungpipare och tofsvipa. Tidigt på våren hörs orrarnas bubblande spel från Kojemossen, där uppemot 20 tuppar kan samlas för att imponera på hönorna. Under höst- och vårsträcket rastar både sångsvan och sädgås. Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett är andra fåglar du kan stöta på i reservatet.

Gammal barrskog

Myrarna omges av en äldre, naturskogsartad barrskog som är runt hundra år gammal, med inslag av riktigt gamla tallar på närmare 300 år. I myrkanterna är luftfuktigheten hög – en perfekt miljö för olika lavar. Kattfotslav, korallav och garnlav är några av reservatets mer ovanliga lavar. Garnlaven är en stor, gulgrå hänglav som växer på trädens grenar.

Munkastigen

Skogs- och myrlandskapet genomkorsas av en tydligt markerad rullstensås - Kråksjöåsen. På åsens krön går en medeltida färdväg kallad Munkastigen. Den leder mot söder till Vätterns strand och användes på 1400-talet av munkarna i S:t Antonii kloster i Ramundeboda för att hålla kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra. Munkastigen utgör en del av Bergslagsleden, en markerad vandringsled genom Bergslagen som sammanlagt är 28 mil lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Laxå

Bildat år: 1962 (domänreservat), 1997 (naturreservat). Utvidgat 2008

Areal: 612 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240104 Kojemossen samt SE0240071 Kråksjöåsen

Beslut bildande naturreservatet Kråksjöåsen-Kojemossen Pdf, 1.8 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240104 Kojemossen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240071 Kråksjöåsen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Laxå, ta väg 205mot Röfors. Välj andra infarten mot Röfors/Tived och åk väg 533 drygt 6 km. Parkering finns på vänster sida strax efter Kråksjön, där Bergslagsleden korsar vägen. Följ leden söderut mot reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss