Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mantorpsskogen

Granstammar som växer på mossklädd mark med liggande död trädstam

Mantorpsskogen. Foto: Marina Östergren

Naturreservatet Mantorpsskogen bjuder på stillhet och tystnad, doftande skog och myrar. Marken är kalkrik och här finns en stor rikedom av svampar och orkidéer. På höjderna växer barrblandskog och i sänkorna finns kärr och mossar. I reservatet finns markerade rundslingor, mellan 3,3 och 4,5 kilometer långa. Strax efter att snön smält kan du få se den ovanliga bombmurklan.

Kalkrik mark

I Mantorpsskogen finns många olika växter och svampar som gynnas av att det finns kalk i berggrunden. Här kan du hitta flera spännande orkidéer, som tvåblad och nästrot. Den sällsynta hällebräckan växer uppe på kalkhällarna. På våren blommar blåsippa och tibast. I maj kan man hitta underviol och liljekonvaljer. Bland svamparna finns sällsynta och hotade arter, till exempel flera ovanliga taggsvampar och jordstjärnor. En riktig raritet är den chokladbruna bombmurklan. Bombmurklan utvecklas efter snösmältningen om våren. Den trivs bäst efter vintrar med mycket snö.

Röjningsrösen och Tobaksstenen

Intill den norra stigslingan finns ett område med röjningsrösen. De berättar att marken här har brukats någon gång i tiden. Kanske har man odlat eller skördat gräs och örter till hö. Stenar som var i vägen för årder eller lie samlades i högar.I områdets södra del ligger den så kallade Tobaksstenen. Den är en stor sten som enligt sägen fått sitt namn efter de kyrkobesökare som sägs ha vandrat här på stigen. Vid stenen stannade man för att lägga in en tobaksbuss, vilken sedan räckte resten av vägen fram till kyrkan.

Vandra med fågelsällskap

Här i reservatet får du plocka både bär och matsvamp. Ta med dig svampkorgen och håll utkik efter kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp och karljohansvamp. Under din vandring får du troligen sällskap av olika fåglar. I granskogar som denna trivs mesar och trastar. Från mossarna kan du höra tranor ropa. Genom Mantorpsskogen löper även Axbergs kyrkstig från Axberg till Rinkaby.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom huvuddelen av reservatet är det förbjudet att (Mantorp 1:3):

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetation t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar (men det är tillåtet att plocka icke fridlysta bär, matsvampar och blommor för eget behov),
 • elda,
 • medvetet störa djurlivet,
 • tälta,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Inom den sydöstra delen av naturreservatet (Ramstena 3:1)

 • Göra åverkan på markytan,
 • störa djurlivet,
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten. Dock är det tillåtet att plocka kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp, karljohansvamp och bär,
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • köra motordrivet fordon eller cykla annat än fram till P-plats eller vändplats,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • ordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Hitta hit

Från Örebro, åk E 20 mot Stockholm. Ta av mot Myrö/Fellingsbro, kör sedan mot Glanshammar. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Fellingsbro. Efter ca 1,5 km, sväng vänster mot Mantorpsskogen. Efter ca 1 km, kör rakt fram mot Larstorp. Följ sedan den största vägen till reservatets parkering. Om du fortsätter ca 500 meter på vägen finns ytterligare en liten parkeringsplats.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss