Mantorpsskogen

Granstammar som växer på mossklädd mark med liggande död trädstam

Mantorpsskogen. Foto: Marina Östergren

Naturreservatet Mantorpsskogen bjuder på stillhet och tystnad, doftande skog och myrar. Marken är kalkrik och här finns en stor rikedom av svampar och orkidéer. På höjderna växer barrblandskog och i sänkorna finns kärr och mossar. I reservatet finns markerade rundslingor, mellan 3,3 och 4,5 kilometer långa. Strax efter att snön smält kan du få se den ovanliga bombmurklan.

Kalkrik mark

I Mantorpsskogen finns många olika växter och svampar som gynnas av att det finns kalk i berggrunden. Här kan du hitta flera spännande orkidéer, som tvåblad och nästrot. Den sällsynta hällebräckan växer uppe på kalkhällarna. På våren blommar blåsippa och tibast. I maj kan man hitta underviol och liljekonvaljer. Bland svamparna finns sällsynta och hotade arter, till exempel flera ovanliga taggsvampar och jordstjärnor. En riktig raritet är den chokladbruna bombmurklan. Bombmurklan utvecklas efter snösmältningen om våren. Den trivs bäst efter vintrar med mycket snö.

Röjningsrösen och Tobaksstenen

Intill den norra stigslingan finns ett område med röjningsrösen. De berättar att marken här har brukats någon gång i tiden. Kanske har man odlat eller skördat gräs och örter till hö. Stenar som var i vägen för årder eller lie samlades i högar.I områdets södra del ligger den så kallade Tobaksstenen. Den är en stor sten som enligt sägen fått sitt namn efter de kyrkobesökare som sägs ha vandrat här på stigen. Vid stenen stannade man för att lägga in en tobaksbuss, vilken sedan räckte resten av vägen fram till kyrkan.

Vandra med fågelsällskap

Här i reservatet får du plocka både bär och matsvamp. Ta med dig svampkorgen och håll utkik efter kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp och karljohansvamp. Under din vandring får du troligen sällskap av olika fåglar. I granskogar som denna trivs mesar och trastar. Från mossarna kan du höra tranor ropa. Genom Mantorpsskogen löper även Axbergs kyrkstig från Axberg till Rinkaby.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten. Dock är det
  tillåtet att plocka kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp,
  karljohansvamp och bär
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada döda, liggande träd
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än fram till P-plats eller vändplats.
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
  anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra
  ryggradslösa djur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1998

Areal: 134 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Mantorpsskogen Pdf, 1.9 MB.

Hitta hit

Från Örebro, åk E 20 mot Stockholm. Ta av mot Myrö/Fellingsbro, kör sedan mot Glanshammar. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Fellingsbro. Efter ca 1,5 km, sväng vänster mot Mantorpsskogen. Efter ca 1 km, kör rakt fram mot Larstorp. Följ sedan den största vägen till reservatets parkering. Om du fortsätter ca 500 meter på vägen finns ytterligare en liten parkeringsplats.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss