Kulanbeståndet

Blockig skogsmiljö

Kulanbeståndet. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Kulanbeståndet är ett litet område som skyddats för sina stora granar och tallar. Träden i reservatet har aldrig påverkats av det moderna skogsbruket. Många av träden är riktigt grova och hela 250-300 år gamla. Ta en promenad i den lilla gammelskogen mitt i den vanliga ”storskogen”.

”Naturskog” på liten yta

I Kulan finns många mycket gamla och grova tallar, en ovanlig syn i dagens maskinellt brukade skogar. De äldsta tallarna kan vara omkring 300 år gamla. Den grövsta tallen var år 2006 hela 2,5 meter i omkrets. I området finns även gott om döda stående och liggande tallar, en livsnödvändighet för många fåglar, insekter, lavar och mossor. I områdets sydöstra del byts blåbärsriset ut mot en rikare växtlighet. Håll utkik efter sällsynt myskmåra som växer nedliggande och snärjande över mark, stenar och stockar. Ät inte ormbärets blåsvarta och giftiga bär!

Kungens masteträd

De ståtliga tallarna i Kulan har stått skyddade under lång tid. Till en början för kungens räkning som virke till båtmaster. Under 1600-talet byggdes många krigsfartyg i Sverige. Kungen ville försäkra sig om tillgången på masteträd. Bönderna förbjöds från år 1668 att hugga ner rakvuxna tallar, som var minst 20 meter långa och 60 centimeter tjocka nedtill. När det statliga skyddet av mastträd upphörde år 1934, skyddades det gamla trädbeståndet i Kulan som naturminne. Idag är det naturreservat. Den trevliga vandringsleden Ringsbergsleden löper genom reservatet. Leden går genom vackra omgivningar kring Sottern.

Tillgänglighet

Kulanbeståndet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld
  • skada träd och buskar
  • skräpa ner

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1934 naturminnesmärke, 1967 naturreservat

Areal: 2 hektar

Markägare: Askers häradsallmänning

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturminnet/naturreservatet Kulanbeståndet Pdf, 949.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Kulanbeståndet Pdf, 383.4 kB.

Hitta hit

Ta av från RV 52 strax innan Odensbacken, mot Breven/Kilsmo. Skylt finns från vägen efter 5 km. Parkering finns efter 1,5 km, varifrån reservatet nås efter några minuters promenad.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss