Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grundholmarna

Trädbeklädda öar som binds samman med en grussträng omgiven av vatten

Reveln mellan Grundholmarna. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Grundholmarna består av fyra mindre öar med långa, grunda sandstränder. Tre av öarna är förbundna med 60–70 meter långa sandsträngar, så kallade revlar. Stränderna är omtyckta rastplatser för flyttfåglar.

Sandrevlar

Öarna är en del av en mäktig rullstensås tvärs över Hjälmaren och är helt uppbyggda av sten, grus och sand. Vindens riktning varierar ständigt sandrevlarnas form och läge. Vid högt vattenstånd ligger revlarna helt under vatten. Vid normalt vattenstånd kan du vandra torrskodd mellan öarna.

Landvinningsmark

I slutet av 1800-talet sänktes Hjälmarens yta med över en meter. Före sjösänkningen nådde endast de högsta delarna av norra och mellersta av Grundholmarna ovan vattenytan. Dessa delar består i dag av tydliga samlingar av stenblock, där allt finkornigt material under århundraden sköljts bort av vågorna och hamnat på Hjälmarens sjöbotten.

Grova lindar

Grundholmarna domineras av lövskog, främst björk, asp och al. De äldsta träden på öarna är de grova och knotiga lindarna som finns på öarnas högst belägna punkter och som före Hjälmarens sänkning var öarnas dominerande vegetation.

Strandskator och fisktärnor

Öarnas långgrunda sandstränder är mycket omtyckta rastplatser för flyttande vadarfåglar och tärnor under höst och vår. På den lilla ön Stallgården finns sedan länge en koloni av fisktärnor. Här finns också fiskmås, vigg, storskrake och strandskata. Alla dessa arter gynnas av att ön Stallgården är fri från träd. Andra sjöfåglar du kan se: storskarv, gråtrut, fiskgjuse och havstrut.

Visa hänsyn

Du får tälta på Grundholmarna i upp till två dygn i rad. Under tiden 1 april - 1 oktober får du enbart göra upp eld på den anvisade eldplatsen på Norra Grundholmen. Tänk på att du inte du inte får elda med död ved ur reservatet. För att skydda fågellivet på den sydligaste ön, Stallgården, är det förbjudet att beträda ön under tiden 1 april – 15 augusti. 

Tillgänglighet

Grundholmarna nås endast vattenvägen. Det finns ingen markerad stig i reservatet. En grillplats och torrdass finn i norra änden av den nordligaste ön.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • medvetet störa djurlivet
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • göra upp eld under tiden 1 april till 1 oktober, annat än på anvisade platser
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • beträda ön Stallgården under tiden 1 april till 15 augusti
 • tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1975

Areal: 5 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande av naturreservatet Grundholmarna Pdf, 1 MB.

Skötselplan naturreservatet Grundholmarna Pdf, 1 MB.

Hitta hit

Grundholmarna är öar i Hjälmaren och nås enbart vattenvägen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol eld grön, tält gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss