Blänkabacken

Blänkabacken är ett kommunalt naturreservat och består av ett skogsområde som ligger mellan Örebro tätort och Ekeby-Almby. I skogen finns gott om grova, gamla träd. Här växer främst lövträd som björk och asp men även ädellövdträd som ek, hassel, ask och lönn.

Örebro kommuns information om naturreservatet Blänkabacken hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Blänkabacken på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Blänkabacken på naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 69,7 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro Kommun