Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blänkabacken

Svartvit fågel med gul färg på hjässan som sitter på träd

Tretåig hackspett. Foto: Fredrik Wilde

Blänkabacken är ett kommunalt naturreservat och består av ett skogsområde som ligger mellan Örebro tätort och Ekeby-Almby. I skogen finns gott om grova, gamla träd. Här växer främst lövträd som björk och asp men även ädellövträd som ek, hassel, ask och lönn.

Örebro kommuns information om naturreservatet Blänkabacken hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Blänkabacken på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Blänkabacken på naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 69,7 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro Kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss