Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

NATURliga möjligheter är en vägledning för företagare som vill utveckla naturturism i naturreservat eller nationalparker i Örebro län. Sök via karta, aktiviteter och teman.

Här kan du läsa mer om möjligheten att utveckla naturturism i länets naturreservat. I dagsläget finns ca 113 naturreservat och en nationalpark presenterade. De ligger huvudsakligen längs Bergslagsleden, men återfinns även på spridda platser i länet. 

Tips, råd och regler för organiserat friluftsliv i skyddad natur hittar du i Naturvårdsverkets publikation:

Det här gäller i skyddade naturområden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NATURliga möjligheter är en satsning för att främja utvecklingen av naturturism i länets reservat och nationalparker. Vi vill få ut fler besökare i naturen och därmed öka folkhälsan och bidra till målet om en fördubbling av besöksnäringen i Sverige senast 2020.

Projektet NATURliga möjligheter vill tydliggöra vad som gäller i olika reservat - helt enkelt vad man får göra var. Vi vill visa vilken tillgång naturreservat och nationalparker är för friluftslivet och för turismen. Vi vill visa på möjligheterna till företagande i länets skyddade naturområden.  

Hållbar turism

Hållbar turism i skyddade områden ger människor en möjlighet att uppleva naturen och förhoppningsvis även en förståelse för naturvårdsarbete. Hållbar turism ger möjlighet till regional utveckling.

Ett av länsstyrelsens uppdrag från Naturvårdsverket innebär att vi senast 2013 ska arbeta med hållbar turism i skyddade områden. NATURliga möjligheter är ett steg i det arbetet.

Naturreservat och nationalparker

Naturreservat är ett av de viktigaste sätten att för framtida generationer bevara den finaste naturen i Sverige. När man bildar ett naturreservat eller en nationalpark har man alltid ett syfte med skyddet. Det handlar ofta om att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, eller så vill man tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter, ett slags ”lokala lagar”, som talar om vad som är tillåtet att göra i området. Föreskrifterna är till för att bevara naturvärdena i reservatet. Allemansrätten gäller alltid, i så väl skyddad som oskyddad natur.  

Urval av reservat

I ett första skede har vi valt ut cirka 75 naturreservat och en nationalpark, huvudsakligen längs Bergslagsleden. I andra skedet, 2014, tillkom ca 37 naturreservat spridda på hela länet, se karta över de reservat som ingår i projektet (pdf) Pdf, 818.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Vi har inriktat oss på aktiviteterna ridning, cykling, vandring, paddling och övernattning och kartlagt i vilka reservat dessa aktiviteter är möjliga. 

Vet du redan vilken upplevelse du vill erbjuda dina gäster, men är osäker på var det är lämpligt att göra det? Vi har samlat olika aktiviteter enligt symbolerna nedan för att du lättare ska se var de olika aktiviteterna är lämpliga. 

Grön cykelsymbol, gul ridsymbol

Grön eller gul symbol?

Grön färg = Aktiviteten är tillåten

Gul färg = Aktiviteten är tillåten under vissa förutsättningar.

Vandring i grupp är ett enkelt sätt att uppleva naturen på. Det kräver få förkunskaper och lite utrustning. Genom att vandra kan besökaren uppleva djur och växter på väldigt nära håll.

Olika personer har olika mål med sin vandring. För vissa är det en motionsform, för andra ett äventyr.

En vandring i något av reservaten kan ge dina besökare allt ifrån iordningställda promenadstigar och uppmärkta vandringsleder, till vildmarksreservat där ni får följa viltstigarna eller hitta era egen vägar.

Grön vandringssymbol

Naturreservat där du får vandra i grupp:

gul vandringssymbol

Hör av dig till oss så berättar vi vad som gäller inom följande områden:

Förutsättningar för vandring

Läs om vilka förutsättningar som gäller för vandring i olika naturreservat.

Förutsättningar för vandring (pdf) Pdf, 15 kB, öppnas i nytt fönster.

Cykling har blivit en av landets mest populära och största motionsformer. Oavsett om du erbjuder dina besökare landsvägscykel, mountainbike eller gammal hederlig 3-växlad så hittar du här sköna besöksmål.

Tänk på att cykling i terräng kan orsaka markskador och att du som erbjuder cykling i organiserad eller kommersiell form har ett extra stort ansvar. Välj noga väg och undvik mjuka marker.

I vissa områden är cykling förbjuden eftersom växterna eller underlaget inte tål slitaget.

Grön cykelsymbol

Naturreservat där du får cykla:

 gul cykelsymbol

Naturreservat där du får cykla - under rätt förutsättningar:

Förutsättningar för cykling

Läs om vilka förutsättningar som gäller för cykling i olika naturreservat.

Förutsättningar för cykling (pdf) Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Kajak eller kanot? Det kan vara en smaksak. Frihetskänslan är det många vill åt genom att med lätthet, tyst glida fram i naturen.

Varje år ger sig skolklasser och andra grupper ut och paddlar tillsammans. Nedan hittar du naturreservat med forsande älvar, stilla sjöar och skyddade vikar att ta dina besökare till.

I Örebro län finns även flera kanotleder som du kan läsa mer om på Region Örebro läns hemsida Länk till annan webbplats.. Där finns också tips om utrustning och uthyrare av kajaker och kanoter.

Grön paddlingssymbol

Naturreservat där du får paddla:

 gul paddlingssymbol

Naturreservat där du får paddla - under rätt förutsättningar:

Förutsättningar för paddling

Läs om vilka förutsättningar som gäller för paddling i olika naturreservat.

Förutsättningar för paddling (pdf) Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

En skogstur med sol och fågelkvitter upplevd från hästryggen är drömmen för många. Kanske kan du och ditt företag uppfylla den?

Ridning ingår i allemansrätten, men i vissa områden är ridning förbjuden eftersom växterna eller underlaget inte tål slitaget

Den som rider får aldrig orsaka markskada. Välj noga väg och undvik mjuka marker. Här hittar du reservat med iordningställda ridleder eller reservat där du i vissa delar är välkommen med besökare till häst.

Grön ridningssymbol

Naturreservat där du får rida:

 gul ridningssymbol

Naturreservat där du får rida - under rätt förutsättningar:

Förutsättningar för ridning

Läs om vilka förutsättningar som gäller för ridning i olika naturreservat.

Förutsättningar för ridning (pdf) Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Eget boende med sjöutsikt vill du kanske erbjuda dina besökare? Att tälta är enkelt och allemansrätten kan göra en strand till bara er. Åtminstone för en natt eller två.

Att samlas kring elden om kvällen hör tältningen till men tänk på att det inte är tillåtet att elda överallt. Läs mer på sidan om eldning här under.

Ta med allt skräp och försöka att lämna platsen så orörd som möjligt. Om ni är en större grupp som planerar att tälta är det bäst att föra en dialog med Länsstyrelsen innan.

Grön tältsymbol

Naturreservat där du får övernatta:

 gul tältsymbol

Naturreservat där du får övernatta- under rätt förutsättningar:

Förutsättningar för övernattning

Läs om vilka förutsättningar som gäller för övernattning i olika naturreservat.

När du planerar övernattning kan de även vara bra att ta reda på var det är tillåtet att elda, se nedan.

Förutsättningar för övernattning (pdf) Pdf, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En mätt och varm gäst är ofta en nöjd gäst. Eldstaden är en naturlig samlingsplats och att fängslas av lågornas dans ett slag är också en upplevelse i sig.

Här hittar du naturreservat med iordningställda eldstäder där det är tillåtet och säkert att elda. I vissa fall finns färdighuggen ved att använda, i andra fall får du ta med den själv.

Det är aldrig tillåtet att ta bränsle från naturreservatet, vare sig levande eller döda träd, buskar och kvistar.

Grön eldsymbol

Naturreservat där du får elda:

Förutsättningar för eldning

Läs om vilka förutsättningar som gäller för eldning i olika naturreservat.

Förutsättningar för eldning (pdf) Pdf, 38.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Grön tillgänglighetssymbol


Naturreservat som är särskilt tillgängliga:

 gul tillgänglighetssymbol


Naturreservat som du kan köra genom eller väldigt nära
på bilväg:

Informationsbroschyr om tillgängliga naturreservat i Örebro län

Flera av Örebro läns naturreservat och nationalparker är på olika sätt anpassade för ökad tillgänglighet. Vi har samlat dem i en informationsbroschyr som kan beställas hos Länsstyrelsen eller laddas ner som pdf nedan.

Naturupplevelser för alla (pdf) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I vilka naturreservat är det möjligt att arrangera fågelskådning, vildmarksliv eller titta på djur och växter? Vi har gjort en sammanställning över vilka teman som är möjliga var.

  • Teman vi tittat närmare på:
  • Historia
  • Däggdjur
  • Berg och sten
  • Fåglar
  • Fjärilar
  • Vildmark
  • Blommor

I tabellen nedan kan du se i vilka reservat det är möjligt att exempelvis arrangera fågelskådning, vildmarksliv eller titta på djur och växter.

Tabell med naturreservat och teman (excel) Excel, 20.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss