Markaskogen

Markaskogen är ett kommunalt naturreservat med en varierad natur som delas av en förkastningsbrant i två helt olika delar. I i södra delen ovanför förkastningen finns gammal barrskog. Centralt i området ligger myrmarker. Norr om förkastningen, runt resterna av den forna Marksjön, finns ett betat landskap med våtmarksmiljöer. Söder om sjön finns urskogslika alsumpskogar. Markaskogen och Markakärret är sedan länge kända för sitt rika växt- och djurliv.

Örebro kommuns information om naturreservatet Markaskogen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Markaskogen Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Markaskogen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad i anslutning till motionsspåren
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • organisera cykling annat än på anvisade stigar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Areal: 167,7
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun