Markaskogen

Markaskogen är ett kommunalt naturreservat med en varierad natur som delas av en förkastningsbrant i två helt olika delar. I i södra delen ovanför förkastningen finns gammal barrskog. Centralt i området ligger myrmarker. Norr om förkastningen, runt resterna av den forna Marksjön, finns ett betat landskap med våtmarksmiljöer. Söder om sjön finns urskogslika alsumpskogar. Markaskogen och Markakärret är sedan länge kända för sitt rika växt- och djurliv.

Örebro kommuns information om naturreservatet Markaskogen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Markaskogen Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Markaskogen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad i anslutning till motionsspåren
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • organisera cykling annat än på anvisade stigar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Areal: 336

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss