Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Granbergdahls hytta
  Kulturmiljö

  Granbergsdals hytta

  Granbergsdals hytta är ett välbevarat och representativt exempel på den typ av hyttanläggningar som utgjorde stommen i länets...

  Örebro, Karlskoga, byggnadsminnen, fornlämningar, informationstavla, parkering, rastplats, servering, tillgänglighet
 • Roddgata vid Södra Svalnäs. Foto: Elisabeth
  Naturreservat, Natura 2000

  Tysslingen

  Naturreservatet Tysslingen består av en av Mellansveriges allra finaste fågelsjöar. Den grunda och näringsrika slättsjön lock...

  Örebro, Örebro, våtmark, informationstavla, parkering, rastplats, tillgänglighet, utsiktstorn/fågeltorn
 • Gullvivor, Björskogsnäs. Foto: Kjell Store
  Naturreservat, Natura 2000

  Björskogsnäs

  Den ståtliga orkidén guckusko lockar varje år många besökare hit till det ålderdomliga odlingslandskapet i Björskogsnäs. I de...

  Örebro, Hällefors, sjö och vattendrag, skogsmark, slåtteräng, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, stig, torrdass

För familjen

 • Herrfallsäng. Foto: Elisabeth Karlsson
  Naturreservat, Natura 2000

  Herrfallsäng

  I naturreservatet Herrfallsäng kan du uppleva blomsterprakt och fågelsång längs en lättgången stig genom öppna marker. Här ha...

  Örebro, Hallsberg, slåtteräng, våtmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rast-/övernattningsstuga, rastplats, stig, tillgänglighet
 • Ramundeboda klosterruin
  Kulturmiljö

  Ramundeboda klosterruin

  Ramundeboda är en spännande plats, vackert belägen intill Borasjöns strand. Här i gränsen mellan både Närke och Västergötland...

  Örebro, Laxå, fornlämningar, bad/badplats, informationstavla, parkering, rastplats, servering, stig, toalett
 • Stora flyttblock, Gällberget. Foto: Elisabeht Karlsson
  Naturreservat

  Gällberget

  Naturreservatet Gällberget ligger i den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har va...

  Örebro, Degerfors, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, stig

Tillgängliga

 • Trystorps ekäng i vitsippetid. Foto: Kjell Store
  Naturreservat, Natura 2000

  Trystorps ekäng

  Naturreservatet Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra fö...

  Örebro, Lekeberg, skogsmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, torrdass
 • Naturreservat, Natura 2000

  Fagertärn

  Naturreservatet Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till...

  Örebro, Askersund, sjö och vattendrag, skogsmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, toalett
 • Pershyttan
  Kulturreservat, Kulturmiljö

  Gamla Pershyttans bergsmansby

  Gamla Pershyttan är en välbevarad bergsmansby där människor brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet fram till modern ...

  Örebro, Nora, fornlämningar, cykelled, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, servering, stig, tillgänglighet, toalett

Utflyktsguide till länets natur- och kulturmiljöer

Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda områden utifrån olika teman. Vilka passar till exempel bäst på våren, vilka kan nås via lokaltrafik med mera.

Guide till besöksvärda natur- och kulturmiljöer i Örebro län

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss