Torkesviken

Stig genom skog

Foto: Thomas Karlsson

Torkesviken är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Torkesviken är ett skogsområde som ligger cirka en kilometer norr om Östra kyrkogården i Karlskoga.

Torkesviken på Karlskoga kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan
 • Medföra ej kopplad hund
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • Plocka växter, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller vedsvampar
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • Köra bergcykel/mountainbike utanför markerade stigar och vägar.
 • Att insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet.
 • Tälta
 • Rida
 • Beträda själva Torkesvikskärret under växtperioden maj- september
 • Framföra motordrivet fordon
 • Sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2001

Areal: 48 hektar

Markägare: Karlskoga kommun

Reservatsbildare: Karlskoga kommun

Förvaltare: Karlskoga kommun

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240127 Torkesviken

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240127 Torkesviken (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss