Torkesviken

Torkesviken är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Torkesviken är ett skogsområde som ligger cirka en kilometer norr om Östra kyrkogården i Karlskoga.

Torkesviken på Karlskoga kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan
 • Medföra ej kopplad hund
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • Plocka växter, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller vedsvampar
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • Köra bergcykel/mountainbike utanför markerade stigar och vägar.
 • Att insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet.
 • Tälta
 • Rida
 • Beträda själva Torkesvikskärret under växtperioden maj- september
 • Framföra motordrivet fordon
 • Sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation

Serviceinformation

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 2001
Areal: 48 hektar
Markägare: Karlskoga kommun
Reservatsbildare: Karlskoga kommun
Förvaltare: Karlskoga kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000