Kåviängen

Hasselbuskar i höstgult landskap

Höstgula hasselsnår i Kåviängen. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Kåviängen ligger i utkanten av Örebro och består av en före detta äng som idag utgörs av en gles lövskog med många hasselbuskar – en ”hassellund”. Blomningen är som rikligast tidigt på våren, innan löven slagit ut på träd och hasselbuskar.

Ängen blev en lund

För 100 år sedan utgjorde Kåviängen en del av en slåtteräng, där även den låglänta marken öster om reservatet längs Lillån ingick. När reservatet bildades år 1968 var området delvis igenväxt men sköttes under en tid med både slåtter och fagning (vår städning). Idag sköts Kåviängen inte som en traditionell äng med slåtter, utan som en halvöppen lövskog med hasselbuskar och rik vår flora. Vissa ytor är ännu ganska öppna och har en lite rikligare växt lighet.

Rik vårflora

Under sommaren är stora delar av marken i reservatet skuggad. Lövträdens täta lövverk släpper inte ner mycket ljus på marken, vilket är typiskt för detta som brukar kallas för en hassellund. Växterna som lever i den skuggiga lunden blommar tidigt på våren, innan löven hunnit växa ut och skärma av solens strålar till marken. Därför är det vårfloran som är utmärkande för Kåviängen. Då möts du av ett hav av blommande blåsippor och vitsippor.

Sommarens nattviol

Under sommaren är blomningen betydligt fattigare, men då kan du få se den grönvita nattviolen. Nattvioler ska upplevas i den ljusa sommarnatten – då doftar de ljuvligt för att locka till sig nattfjärilar. Nattfjärilen kan befrukta nattviolen med paket av pollen från en annan planta.

Tillgänglighet

Kåviängen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar. Reservatet ligger intill allmän väg och passeras på cykelleden ”Lången runt”.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • cykla, köra motorfordon eller övriga transportmedel

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1968
Areal: 2 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Kåviängen Pdf, 476.4 kB.

Skötselplan naturreservatet Kåviängen Pdf, 18 kB.