Grängshytteforsarna

strömmande vatten med snöklädda stränder, en stenvalvsbro och hus i bakgrunden

Rastälven vid Grängshyttan. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Grängshytteforsarna har, näst efter Järleån, länets längsta forssträckor. Här tar Rastälven fart och bildar en tre kilometer lång forssträcka innan den åter lugnar sig. Rastälven nedströms Grängshyttan är praktiskt taget oreglerad, vilket är ovanligt i vårt län, där över 80 procent av det strömmande vattnet är tämjt med vattenkraftverk.                        

Oreglerad forssträcka

Naturreservatet Grängshytteforsarna har bildats för att skydda en ovanligt lång, oreglerad forssträcka och dess djurliv. Rastälven söder om Grängshyttan är i stort sett oreglerad men har rensats på sten i samband med äldre vattenverksamheter. För att den hotade flodpärlmusslan ska trivas bättre i älven behöver olika restaureringsåtgärder genomföras i vattendraget. Till exempel behöver den bortrensade stenen läggas tillbaka för att återskapa naturliga lekområden för fisk och mussla. Vid Grängshytteforsarna trivs även forsärla och strömstare.

Forsen gav kraft

Det är forsens kraft som skapat bygden runt Grängshyttan. Hyttan har anor åtminstone sedan mitten av 1400-talet, varifrån skriftliga källor finns. Hyttan lades ner 1888 och revs. Kraften från det forsande vattnet har även använts för att mala säd i en kvarn. Den gamla kvarnbyggnaden i slaggsten finns ännu kvar. En vacker stenvalvsbro leder över älven och flera pampiga bergsmansgårdar från 1700- och 1800-talen visar järnets betydelse för bygden.

Sällsynt mussla beroende av öringen

Flodpärlmusslan är känd för att den kan bilda pärlor inuti skalet som skydd kring sandkorn eller små parasiter som skaver. Musslan är beroende av öringen för sin fortplantning och kräver även en mycket god vattenkvalitet för att trivas. Millimeterstora larver från musslan hakar sig fast som parasiter på öringens gälar och lever där i 9-11 månader. Den lilla larven har då utvecklats till en liten, liten mussla och släpper taget för att gräva ned sig på bäckens botten. Efter 15-20 år är musslan könsmogen och kan föröka sig. Den äldsta flodpärlmussla som hittats i Sverige var inte mindre än 280 år gammal. Förr i tiden fiskades flodpärlmusslan hårt i jakt efter pärlor, men musslan är numera fridlyst och fisket förbjudet sedan 1994.

Fåglar

Vid Grängshytteforsarna trivs den långstjärtade forsärlan och den vitbröstade pigga strömstaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • fiska och ta upp musslor inom reservatet
  • gräva upp eller plocka blommor och vattenväxter
  • samla in mossor och lavar eller bryta kvistar av träd och buskar
  • köra motorfordon eller motorbåt
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 1998

Areal: 5 hektar

Markägare: Grängshyttans byalagssamfällighetsförening och Nora Bergslags Energi AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240073 Grängshytteforsarna

Beslut och skötselplan naturreservatet Grängshytteforsarna Pdf, 1.2 MB.         

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240073 Grängshytteforsarna (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Reservatet ligger invid centrala Grängshyttan. Skylt och parkering finns. Inga markerade leder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss