Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trystorps ekäng

Stig genom matta av vita blommor och gles lövskog

Trystorps ekäng i vitsippetid. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar.

Begränsad tillgänglighet

Just nu ligger det ett stort träd över den hårdgjorda stigen i reservatet som gör det svårt ta sig runt. Vi kommer flytta på trädet inom en snar framtid.

Rik flora under ekarna

Flera vandringsleder löper runt i området. Många informativa skyltar längs stigarna berättar om de blommor och träd som finns i reservatet. Det blir en lärorik vandring för många. Under ekarna täcker vitsippor marken under våren. Här har också lungörten en av sina främsta förekomster i länet. Andra växter som växer i lunden är blåsippa, trolldruva, vårärt, skogsvicker, hässleklocka, tvåblad, ormbär och liljekonvalj.

Parkrymlingar

Många växter har också spridit sig från odlingarna som funnits sedan 1600-talet på Trystorps gård. Den mest iögonfallande är solstjärnan, en meterhög växt med solrosliknande blommor. Andra parkrymlingar är akleja, toppklocka, krollilja, skogsförgätmigej och parksmultron.

Fågelsång

Många fåglar trivs i de gamla ekarna, till exempel större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Kattuggla och skogsduva är andra häckande arter, liksom stenknäck, bivråk och nötkråka. Ibland hörs också mindre flugsnappare i området. ”Gökotta” är en klassisk programpunkt för många naturskyddsföreningar. Trystorps ekäng är perfekt för detta. En tidig morgon med matsäck brukar ackompanjeras av flera ropande gökar från omgivningen.

Enorma ekar

Det är de stora ekarna som gett området dess namn, men ett lika anmärkningsvärt inslag i trädbeståndet är de stora lindarna. Ekförekomsten i området är inte lika stor som förr, vilket flera gamla stubbar vittnar om. Den grövsta eken finns i områdets mitt. Den mäter mer än 5,5 meter i omkrets och är över 400 år gammal.

Gammalt kulturlandskap

Området är en lövskogsbevuxen höjdsträckning uppbyggd av moränmaterial med rikligt med större stenar i ytan. Trystorps ekäng är en del av ett gammalt kulturlandskap där de många odlingsrösena nu ger de tydligaste spåren av gångna tiders odlarmöda.

Skötsel av naturreservatet

För att bibehålla områdets karaktär vårdas det enligt en skötselplan fastställd av Länsstyrelsen. Reservatet indelas i flera mindre skötselområden med för varje område angivna skötselåtgärder. Målsättningen för det täta lundparti som gränsar till p-platsen är fri utveckling mot ädellövurskog med ostörd konkurrens mellan buskar och träd. Endast stigarna kommer att röjas här. För övriga skötselområden omfattar åtgärderna oftast fortlöpande gallring samt årlig slåtter av öppna ytor.

Tillgänglighet

Parkeringen är lätt att åka på med rullstol. Här finns även en informationstavla, ett rastbord anpassat för rullstol samt en rymlig toalett som lätt nås med rullstol (öppen året runt). Genom ekängen löper en cirka 400 meter lång hårdgjord stig. Stigen är kuperad och börjar med en liten backe. Du som åker rullstol kan behöva lite hjälp de första 50 metrarna. Utefter stigen finns 3 rastbord anpassade för rullstol. De anpassade rastborden rymmer 2 personer med rullstol vid varje gavel samt 4-6 personer sittande utmed bordens långsidor.

Utdrag ur gästboken


I Trystorps ekäng har det funnits en gästbok sedan 2015, här är några utdrag från denna:

2015-03-15
Härlig promenad i vårsolen. Blåsippan ute i backarna står niger och säger att snart är det vår. En underbart fridfull plats.

2015-03-27
Hej jag heter Alexandra. Jag älskar den här naturen. Speciellt det ihåliga trädet.

2015-04-21
En varm och solig vårdag. Vitsippor och blåsippor står i full blom, fåglarna sjunger i kapp. 17 grader.

2015-05-02
Fågelkvitter och vitsippor i mängder. Vad gör det då att regnet hänger i luften. Det är ju sköna maj ändå!

2015-05-06
Fågelsång, ekar, vitsippor – suck! Så vacker. Hit kommer vi fler gånger.

2015-05-16
Ingen skola idag för Ida och mig. Familjen gjorde en utflykt hit till denna vackra plats. Vi ska nu äta matsäck i solskenet.

2015-07-16
Idag var vi och slogs med myggen.

2015-08-20
Hej hopp. Ekängen är fin, den ger oss ett stort flin.
Jag tyckte jag såg några bin, men det var visst en svin.
Träden är stora, som stora träd brukar vara.
men det är ingen fara, för nu är vi klara.

2016-02-28
Sol och fågelkvitter! Årets första tur hit med familjen. Det blir många fler!

2016-05-04
Här är guda gott att vara. Fågelsång och vacker natur & väder.

2016-05-18
Liljekonvaljer i knopp, så vackert och göken gol hela tiden.

Teckentolkad information

Vårens utflykter i Trystops ekäng

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Störa djurlivet, till exempel genom att fotografera eller på annat sätt störa häckande fåglar
 • Bedriva insamling av insekter
 • Göra åverkan på markytan
 • Plocka eller gräva upp blommor, svampar eller lavar
 • Göra ristningar på bark eller döda träd
 • Ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • Göra upp eld
 • Tälta eller ställa upp husvagn
 • Köra motorfordon eller cykla annat än på anvisade vägar
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 1967, utvidgat 1998

Areal: 40 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240075 Trystorps ekäng

Beslut bildande naturreservatet Trystorps ekäng Pdf, 984.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Trystorps ekäng Pdf, 718.4 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240075 Trystorps ekäng (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från E20 i höjd med Vretstorp, sväng av norrut mot Viby. Efter ca 4 km sväng vänster mot Kvistbro. Efter ca 3 km är du framme. Från Örebro: kör E18 västerut. Sväng av mot Fjugesta och fortsätt på väg 204 till Kvistbro. Tag vänster strax efter Kvistbro kyrka (skyltat Edsberg) och kör ca 1,5 km. Tag höger vid skylt mot Tångeråsa och följ denna väg i drygt 7 km. Skylt till reservatet finns strax söder om Trystorps gård. Matsäcksbord och parkering finns. Koordinater till parkeringen: 59.0871463,14.8345986(WGS84), 6549767.61,490521.34 (SWEREF99).

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss