Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utflyktsguide

Vill du veta vilka naturreservat som passar bäst att besöka på sommaren eller på höstutflykten? Eller vilka naturreservat och kulturmiljöer du kan åka till med hjälp av kollektivtrafik? Här hittar du förslag på besöksvärda miljöer utifrån olika teman.

Naturreservat i Örebro län

Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda naturreservat i länet.

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som du med fördel besöker under vintern. Vi plogar inte fram till alla reservaten men du kan ofta ta dig fram på andra sätt. Packa gärna med lite varma extrakläder för fikapausen och tänk på att det blir mörkt mycket fortare vintertid, så en pannlampa kan vara bra att ha med. Och de år snön och isen lyser med sin frånvaro, är vinterns natur rofylld att uppleva även till fots. Ta det bara lite extra försiktigt då det kan vara lite halkigt på stigarna. Ta på dig kängorna, snöskorna eller skidorna och ge dig ut i några av våra vackraste naturområden! 

Djupdalshöjden

Djupdalshöjden ligger precis som namnet antyder högt i landskapet och erbjuder långa, snörika vintrar. När snön tinat bort från Närkeslätten ligger den ofta kvar ett bra tag till i Djupdalshöjden. Här kan du skida fram mellan vresiga trädåldringar och ut över öppna myrmarker. Är det nysnö hittar du kanske spår efter både varg och lodjur. Terrängen är kuperad, så ta god tid på dig. Markerad led samt vindskydd och raststuga med tillhörande grillplatser finns.

Läs mer om Djupdalshöjden

Garphyttans nationalpark

Länets minsta nationalpark är värd ett besök även vintertid. Parkeringen plogas då och då och är det mycket snö kan man uppleva delar av parken från den lilla vägen som passerar genom nationalparken. Snön gör det lättare att hitta spår efter skogens alla djur, så ge dig ut på spårsafari! Kallkällan vid Skomakartorpet fryser aldrig och är en välkommen vattenkälla för många av skogen småfåglar. Markerade leder samt flera grill- och rastplatser finns.

Läs mer om Garphyttans nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Getapulien

Vad passar bättre än att utforska ett väglöst landskap som Getapulien på skidor? Här möter du myrar omgivna av äldre tallskogar. Inte minst namnet är spännande och tros ha lånats från att Småland, där ett kargt och stenigt område kallats get-Apulien, då det liknade det italienska Apulien. Lite senare på våren kan du ute på myrarna bevittna både orrars och tjädrars säregna parningslek. En markerad stig finns en bit ut på Spelmossen.

Läs mer om Getapulien

Knalla

Nära Zinkgruvan ligger naturreservatet Knalla med fina strövområden utmed sjön Viksjöns västra strand. Stigen är ofta upptrampad även vintertid och erbjuder en fin promenad genom gammelskogen. I områdets södra del är terrängen lite svårare, så se upp så du inte halkar! De år isen lagt sig och är säker kan du ta en tur med skridskor eller skidor på sjön.

Läs mer om Knalla

Murstensdalen

Mustensdalen är ett av våra största naturreservat, med djupa skogar och myrvidder. Den kanske bästa tiden att upptäcka Murstensdalen är på vintern, när man lätt kan ta sig fram över snön på skidor eller med snöskor. Du kommer på så sätt fram till platser dit stigar och vandringsleder inte når. I området finns både orre och tjäder. Om du har tur så stöter du upp någon av dem, som far iväg med ett skrämmande brak. Vindskydd och eldplatser finns på flera ställen i reservatet.

Läs mer om Murstensdalen

Salboknös

Vid Salboknös finns några av de äldsta tallarna i länet. De började växa redan när Sten Sture den äldre var riksföreståndare i Sverige, på 1480-talet. Tallskogen i Salboknös blockbrant är en av få platser i länet där skogen lämnats i stort sett orörd av människan. Blockbranten med dess spännande geologiska former saknar motsvarighet i länet. Från toppen av Salboknös har du en vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. Runt berget finns en grandominerad gammelskog där flera sällsynta växter, djur och svampar trivs.

Läs mer om Salboknös

Snavlunda-Tjälvesta

Det speciella och böljande landskapet i de båda reservaten är ett uppskattat utflyktsmål under vår och sommar, men är väl värt ett besök även under vintern. I samband med den senaste istiden bildade framforsande isälvar ett deltaområde just här. Stora isblock bäddades in i grus och sand som vattnet förde med sig. När isblocken senare smälte, lämnade de efter sig stora gropar i landskapet, varav idag utgörs av sjöar. Medan andra finns kvar som stora, torra "skålar". Således finns här flera naturliga skid- och pulkabackar under snörika vintrar. De år isen lägger sig och är åkbar kan du utforska Trehörningen och Kyrkesjön på skridskor. Markerad stig finns.

Läs mer om Snavlunda-Tjälvesta

Sotterns skärgård

Sotterns skärgård kan vara svår att ta sig till och röra sig i på sommaren. Om du är van skridsko- eller skidåkare kan du med fördel uppleva naturreservatet på vintern. Ute på öarna finns flera fina rastplatser där du kan göra upp eld och njuta av din matsäck tillsammans med den vackra utsikten. Om du tar av dig skridskorna och går en stund på någon av öarna så upptäcker du att här ofta finns en gammal och ostörd skog med grova tallar. I några av tallarna kan du hitta stora risbon där fiskgjusen eller någon annan fågel troligen kommer att flytta in framåt våren.

Läs mer om Sotterns skärgård

Trolldalen

Trolldalens naturreservat ligger till största delen i en trång sprickdal som skär genom Kilsbergens förkastningsbrant. Trolldalen är känt för de spännande isformationer som bildas i ravinen om vintern. Dalsidorna kläs av en åldrig granskog som är nästan opåverkad av skogsbruk. I skogen är det fuktigt, skuggigt och gott om döda träd – en perfekt miljö för många ovanliga mossor, lavar och svampar. Ta det försiktigt på vandringen, snö och is gör både stenar, klippor och rötter hala! Naturreservaten Vargkitteln och Lövbrickan nås via markerad stigar söderut. Trolldalen nås även via en stig från Gårdsjötorp.

Läs mer om Trolldalen

Vargavidderna

I Vargavidderna möter en stort vildmarksliknande område med såväl öppna myrmarker som en sjö och omgivande gammelskogar. Här finns goda chanser att få höra ylande vargar framåt kvällningen. Markerad led, vindskydd och grillplats finns.

Läs mer om Vargavidderna

Verkanäset

Det storslagna landskapet utmed Vätterns strand är häftigt att uppleva även vintertid - även om det kan vara både bistert och kallt när vindarna ligger på. Kristallklara vinterdagar när isen lagt sig och är säker, erbjuds en fantastisk skridskoåkning i vikarna. När vädret är varmare och solen värmer kan du hitta en rofylld plats att njuta medhavd matsäck till ljudet av kluckande vågor mot klipporna. Markerad stig finns.

Läs mer om Verkanäset

Vidsträckta myrmarker

Våtmarker, mossar och kärr är vanligen svåra att ta sig fram på under de varmare årstiderna, inte minst de som saknar stigar. Men med hjälp av snö, is och tjäle blir de om vintern desto lättare att utforska. När snön lagt sig är våra mossar perfekta för en skidtur, där du kan njuta av lugnet och de öppna myrvidderna. Saknas snön är faktiskt snöskor annars vara ett bra redskap att ta sig fram över gungflymarkerna. Håll utkik uppe i skyn, kanske skymtar du en eller annan rovfågel.

Exempel på några av länets reservat med fina myrmarker:

Hammarmossen (ett stenkast från stålverket i Hällefors)

Karamossen (strax utanför Röfors)

Rankemossen (5 km söder om Laxå)

Skagershultsmossen (4 km sydost om Mullhyttan)

Ställbergsmossen (11 km väster om Ställdalen)

Västeråsmossen (2 mil nordväst om Hällefors)

Här får du tips på några av länets alla naturreservat som passar extra bra att besöka under vårsäsongen. Packa utflyktskorgen eller ryggsäcken, ta gärna med en kikare och möt våren! 

Ekeby ekhage

På lagom cykelavstånd från Örebro ligger det lilla men trevliga naturreservatet Ekeby ekhage. Området är känt för sin rika vårflora med blåsippor och vitsippor mellan grova ekar och välansade hasselbuketter. Här finns också ett mycket rikt fågelliv, med bl.a. kattuggla, skogsduva och mindre hackspett. Ekeby ekhage ligger intill cykelleden ”Hemfjärden runt”, i utkanten av samhället Ekeby-Almby. Buss 721 stannar vid hållplats Framnäs i Ekeby-Almby, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Ekeby ekhage

 Järleån

I Järleån finns mäktiga forsar som är som störst och vattenrikast när snön smälter om våren, men även under resten av året är området väl värt ett eller flera besök. Runt ån finns ett varierat landskap med lövskogar och betesmarker. Här är floran och fågelsången rik på våren och försommaren. Buss 303 stannar vid hållplatserna Bondebyn och Övre Järle i naturreservatets östra kant.

Läs mer om Järleån

Olles hage

Olles hage är en liten pärla till naturreservat, alldeles i utkanten av Askers samhälle. Här finns en tät och frodig lövskog med massor av fåglar, ymnig växtlighet, naturstig och rastplats. Under våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Olles hage ligger i östra kanten Askers samhälle. Buss 726 och 731 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Olles hage

Kvismaren

Våtmarkerna i Kvismaren myllrar av liv under våren och sommaren. Tidigt på våren rastar mängder av fåglar som är på väg norrut efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. De första varma dagarna och en bit in på våren kryper också snokar och huggormar fram ur sina vintergömmor vid Öby kulle. Buss 724 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Läs mer om Kvismaren

Sörön

Sörön är en underbar plats att vistas på när löven spricker ut och fåglarna kommit tillbaka och börjar sjunga efter att ha varit borta hela vintern. Floran är rik och på våren och försommaren hittar man t.ex. vårärt och vätteros i mattor av blåsippor och vitsippor. Buss 724 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Läs mer om Sörön

Trystorps ekäng

Vill du njuta av en vårflora med mattor av vitsippor och blåsippor ska du besöka Trystorps ekäng i Lekebergs kommun under april eller maj. På våren och försommaren är fågelsången fantastisk och Trystorps ekäng är perfekt för en dags utflykt med picknick i solen.

Läs mer om Trystorps ekäng

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som passar extra bra att besöka under sommaren. Packa utflyktskorgen eller ryggsäcken, ta gärna med fjärilshåven och njut av sommaren!

Björskogsnäs

Det finns få naturreservat i länet som bjuder på så mycket ”svensk sommar” som Björskogsnäs utanför Grythyttan. Här skriar ladusvalor och tornseglare ovanför de rödmålade ladorna runt den gamla gården. Här blommar tusentals gullvivor och vitsippor, och ett hav av liljekonvaljer gör att man nästan blir yr av väldoften. Främst är reservatet känt för sin förekomst av orkidén guckusko som blommar i början av juni. Blomman har här sin rikaste förekomst i Örebro län.

Läs mer om Björskogsnäs

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Med båt, kanot eller kajak kan du lätt ta dig till någon av de mer än 50 öarna i naturreservatet. Kanske du hittar din alldeles egna ö? På flera av öarna finns gammal och orörd skog. Fågellivet är rikt och det finns gott om fisk. Annars erbjuder norra Vättern stora sjövidder och härliga bad i det klara vattnet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Kopparbergs äng

Landskapet är omväxlande och idylliskt i naturreservatet Kopparbergs äng. Här finns betesmarker och slåtteräng som har restaurerats för att behålla och gynna en artrikedom bland växter, svampar och djur. I andra delar finns frodig ädellövskog. Reservatet ligger i en sluttning ner mot Hjärtasjön och här finns flera fina platser för en stunds stillhet och matsäcksätande. Om du glömde matsäcken hemma kan du ta en fika på Kopparbergs gårds café strax intill reservatet.

Läs mer om Kopparbergs äng

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om Latorpsängarna

Norrbyhammar

Naturreservatet Norrbyhammar ligger avsides för de flesta men är väl värt en egen resa. Här finner du lugn och ro i den åldriga barrskogen och längs den stilla flytande Skedviån. Närheten till ån har gjort att luftfuktigheten är hög året om, vilket gynnar en mängd arter av mossor, lavar och svampar. Bävern gillar också närheten till vatten och rikedomen på asp. I asparna bygger hackspettar gärna sina bon, som senare kan användas av andra hålbyggande fåglar. Ta med stövlar och myggmedel när du åker till denna pärla mot gränsen av Västmanland!

Läs mer om Norrbyhammar

Mördarheden

Längst i norr invid Nittälvens västra strand ligger naturreservatet Mördarheden. Mängden av hänglavar på de gamla granarna ger vildmarkskänsla, men rester efter hölador och silängar skvallrar om att landskapet har sett annorlunda ut. Den näringsrika sluttningen och översvämningsmark längs Nittälven brukades förr som slåtterängar men är idag igenvuxna med lövrika blandskogar. Detta tillsammans med markens näringsrikedom gör att här finns många speciella djur- och växtarter. Här finns också flera sällsynta lavar. Vid en gammal hölada kan du göra upp eld på en iordninggjord eldplats.

Läs mer om Mördarheden

Näsmarkerna

En berggrund av urbergskalk gör att framför allt floran i naturreservatet Näsmarkerna är väldigt rik och särpräglad. Här finns flera arter av orkidéer och andra sällsynta växter och svampar i ängstallskogar, rikkärr, kalkhällmarker och andra spännande miljöer. Större delen av reservatet har troligen använts som betesmark tidigare och nu går kor och får åter och betar i en stor del av reservatet och angränsande marker. Näsmarkerna ligger utmed sjön Älvlångens sydvästra strand och här finns mycket att se och upptäcka.

Läs mer om Näsmarkerna

Sixtorp

Sixtorp har varit naturreservat sedan 2005 men har länge innan dess varit en centralpunkt för friluftslivet i södra Kilsbergen. Runt friluftsgården och den gamla skolan finns ett varierande landskap med betesmarker och slåtterängar, lundar och barrskogar. Markerade stigar leder genom reservatet. Har du tur kan du få se den lilla hasselmusen bland buskar och snår. Vid Gammelhyttebäcken finns spår efter en hytta och andra rester efter den järnframställning som pågått här ända fram till 1800-talet. Nere vid sjön Multen finns en fin badplats där du kan svalka dina fötter efter vandringen.

Läs mer om Sixtorp

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som är fina att besöka under hösten. Packa matsäcken och svampkorgen, ta gärna med en kikare och låt dig bländas av höstens alla färger! Du vet väl att du får plocka våra vanliga matsvampar även i de flesta av naturreservaten?

Kindla

Kindla är ett av länets största naturreservat och ett perfekt besöksmål för dig som vill ströva i lugn och ro i vacker natur. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I området finns vandringsleder och flera rastplatser. Stora delar av området får man dock upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass. Från områdets högsta punkt, Kindlahöjden 426 meter över havet, har du en vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. På hösten är utsikten kanske som vackrast, med den färgprakt som lövträden bjuder.

Läs mer om Kindla

Lekeberga-Sälven

Halvannan kilometer från E 18 har Garphytteån och Lekhytteån grävt sig ner i sandlagren och skapat ett spännande öppet ravinlandskap. I reservatet flödar åarna ihop och rinner till sist ut i Svartån. Under de år som gått sedan området var en havsvik efter inlandsisens tillbakadragande har åarna skurit sig ner i de lösa sand- och jordarter som avsatts här. Eroderingen, som det kallas, fortsätter än i dag. När man klättrar ner i ravinen är det lite som att komma in i en annan värld. Det enda man ser ovanför sig är himlen. Vardagens brus och ljud når inte hit ner.

Läs mer om Lekeberga-Sälven

Lövbrickan

I Lövbrickans naturreservat syns spåren tydligt efter Yoldiahavet, som bildades av smältvatten från inlandsisen. Yoldiahavets strandkant gick ända upp till Lövbrickan, idag 160 meter över havsytan, en gräns som kallas högsta kustlinjen. Vågorna bearbetade löst material och svallade ner grus och sand till Närkeslätten. De större stenarna blev kvar och bildade klapperstensfält. I reservatet finns ett 300 meter långt klapperstensfält. Det är ett av de bäst utvecklade i hela Kilsbergsområdet. I de torra och glesa tallskogarna som omger klapperfälten brukar det också finnas gott om blåbär under sensommaren. Nära Lövbrickan ligger naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln, som även de är väl värda att besöka.

Läs mer om Lövbrickan

Sveafallen

Sveafallen bjuder på en mycket spännande geologisk historia. Här hade troligen Ancylussjön ett av sina utlopp till västerhavet, vid slutet av den senaste istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältning och stora vattenflöden i form av bland annat jättegrytor och flyttblock. Det är fascinerande att vandra eller klättra runt bland dessa storslagna minnen från långt tillbaka och försöka föreställa sig de stora krafter som en gång bildade dem. Buss 502 stannar strax norr om reservatet, vid hållplats Sveafallen.

Läs mer om Sveafallen

Tåsta

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Några av de svampar du kan hitta är violgubbe, bullspindling, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, men det brukar också vara gott om kantareller och andra ätliga svampar. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern, men på hösten gömmer sig salamandrarna under stock och sten på land. Buss 322 stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Läs mer om Tåsta

Ugglehöjden

I Ugglehöjdens nyligen utvidgade reservat hittar du tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock. Skogen är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan. Ta med dig en ficklampa om du tänker krypa ner i grottan, för där är alldeles mörkt. Om hösten kan du hitta rikligt med svamp i skogarna.

Läs mer om Ugglehöjden

Här nedan ges förslag på naturreservat i länet som erbjuder storslagna vyer över landskapet. Ta med matsäck en klar dag och upplev vårt län lite från ovan.

Erikaberget

Naturreservatet innefattar tre bergstoppar varav Erikaberget är den mittersta. Utsikten är slående över Rastälvsdalen och under klara dagar kan man se ända till Norasjön. Fågellivet i reservatet är rikt, så ta med kikaren.

Läs mer om Erikaberget

Kindla

Kindla är ett av länets högst belägna områden, som högst på 426 meter över havet. I reservatet möts tre av länets kommuner, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg. Här kan du uppleva vildmarken med vidsträckta myrar, djupa barrskogar och höga höjder. På flera ställen i reservatet är utsikten fantastisk och under en klar dag kan man se milsvida omkring. Flera utsiktsplatser är markerade på reservatskartan och på Kindlahöjden finns ett utsiktstorn.

Läs mer om Kindla 

Salboknös

Salboknös är ett mycket speciellt naturreservat mellan Hällefors och Kopparberg. Reservatet kännetecknas av branta bergsstup och under det sydvästra stupet finns en mäktig blockbrant. Blocken tros ha brutits loss under inlandsisens framfart. Ta med fika och upplev denna otroliga vy från utsiktsplatsen i reservatets norra del.

Läs mer om Salboknös

Skåle

Skåle klint är en del av den förkastningsbrant som ligger i Tisarens södra kant, en bit sydost om Hallsberg. I området finns en fin mosaik av sprickdalar med ömsom fuktstråk med lövinslag och ömsom tallskog uppe på hällar. I kanten av klinten ligger Skåle gård där jordbruk bedrevs långt in på 60-talet, numera betas markerna runt gården. Området är väl utrustat för besökare med parkeringar, badplats, eldplatser m.m.

Läs mer om Skåle

Förr fanns tystnaden runt hörnet. Inga bilvägar, flygplan, radio eller tv-apparater som numera lägger en ljudmatta kring oss människor. Buller har blivit ett allt större miljöproblem. Skogen är ofta ett säkert kort för den som söker tystnad. Men gårdagens stora sjumilaskogar är idag ett minne blott. Här nedan hittar du de fyra största gammelskogarna i Örebro län. Välkommen ut att njuta tystnad och stillhet!

Djupdalshöjden

Djupdalshöjden ligger cirka en mil sydväst om Grängesberg och är ett 486 hektar stort naturreservat. Ett område med gammelskog som är nästen helt obruten av vägar. Skogen är präglad av ett kargt klimat och långa, snörika vintrar. Vresiga träd med toppar brutna av snö bidrar till områdets vilda karaktär. I denna länets nordliga vildmark kan man med lite tur få se spår av både varg och lo.

Läs mer om Djupdalshöjden

Kindla

Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. Kindlaområdet är vår mesta vildmark. Det är också ett av de största naturreservaten i länet med sina 933 hektar. I Kindla möts tre av länets kommuner: Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg.

Läs mer om Kindla

Murstensdalen

Cirka 25 km norr om Karlskoga hittar du ännu ett av länets väglösa skogsområden, nämligen det 763 hektar stora naturreservatet Murstensdalen. Här möts du av en tyst och orörd vildmark med djupa raviner, högplatåer med gammal tallskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar.

Läs mer om Murstensdalen

Tivedens nationalpark

Den 2030 hektar stora nationalparken sträcker sig över Örebro läns södra gräns in i Västra Götaland. Det är ett av södra Sveriges större, sammanhängande skogsområden med gammal skog. Skogens ålder och mäktighet och det vilt formade landskapet ger nationalparken dess karaktär och motiverar att den skyddas.

Läs mer om Tivedens nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här presenteras några av länets reservat som har spännande geologiska formationer att upptäcka. Dödisgropar, isräfflor, jättegrytor och rullstensåsar är bara några exempel på vad du kan finna.

Knuthöjdsmossen

Knuthöjdsmossen och den närliggande Hammarmossen är väldigt speciella. Här finns hundratals gölar, som bland annat smålommen trivs väldigt bra i. Mossen är en så kallad högmosse och gölarna är flera meter djupa och når ända till isälvssanden som finns under mossen. Den Stora Hälleforsdynen söder om mossen består av isälvssand och är hela tio meter hög. Den bildades av starka vindar när marken låg bar efter den senaste istiden.

Läs mer om Knuthöjdsmossen

Lövbrickan

Lövbrickan, nära Frösvidal, nordväst om Örebro, är ett naturreservat mitt i den så kallade högsta kust-linjen där Yoldiahavets vatten (smältvattnet från inlandsisen) låg och slog mot stranden. Vågorna gjorde att grusmassorna svallades och att lera och smågrus transporterades ner på Närkeslätten medan större stenar låg kvar och slipades av vågorna. I Lövbrickan finns nu stora klapperstensfält och strandvallar kvar med stenarna som svallades längs med höga kust-linjen. Ta med fika och upptäck hur vårt landskap skapades.

Läs mer om Lövbrickan

Rockebro

Rockebro är ett märkligt område mellan Askersund och Laxå med flera annorlunda geologiska sevärdheter från inlandsisens framfart. Uppstickande åsryggar varvas med sänkor och dödisgropar som under blötare årstider ofta är vattenfyllda. I reservatet finns även en gammal offerkälla och en utmärkt stig med botaniska sevärdheter som myrlilja, bäcknate och klockljung.

Läs mer om Rockebro

Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är en spännande plats med unik geologi. Ge dig ut på upptäcktsfärd bland blockgrottor, bergbranter, sprickdalar och lavrika hällar – det här är ett riktigt äventyrsland! Inlandsis och smältvatten har format landskapet - slipat hällarna och lämnat flyttblock och strandvallar efter sig. Här finns också uråldriga tallskogar med en stor mångfald av svampar, mossor och insekter. En ljudguide finns i området och berättar om landskapet omkring dig. Bland annat buss 302, 303, 305 och 308 stannar strax utanför naturreservatet.

Läs mer om Skärmarbodabergen

Sveafallen

Sveafallen, strax söder om Degerfors, är ett naturreservat med mycket intressant geologi. När landet höjdes efter att inlandsisen smält undan bildades stora smältvattenälvar. I Sveafallen kolliderade två av dessa älvar, Svea älv och Fornletälven, och bildade vattenvirvlar som tillsammans med stenblock bildade stora jättegrytor. Jättegrytorna är idag utmärkta i reservatet.

Läs mer om Sveafallen

Tivedens nationalpark

I Tivedens nationalpark, några mil söder om Laxå, finns tydliga tecken efter inlandsisens framfart för 11 000 år sedan. När sprickdalar bildades bröts stora stenblock loss och dessa kan man se lite varstans i Tiveden. Vid Stenkälla har det blivit en extra stor och spektakulär ansamling av de här jätteblocken. I närheten finns även tydliga isräfflor i hällarna som spår efter inlandsisens framdragande.

Läs mer om Tivedens nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats.

Här nedan presenteras naturreservat där det finns ett rikt fågelliv. Ta med kikaren och åk ut och skåda fåglar!

Fisksjön

Strax sydväst om Karlskoga ligger Fisksjön, en välkänd fågellokal. Reservatet består av en liten grund fågelsjö med omgivande strandängar, vassområden och skogsmark. I området häckar bland många andra arter, enkelbeckasin, rörhöna, gulärla och skedand. Under vår och höst stannar dessutom många fågelarter till för att rasta vid Fisksjön.

Läs mer om Fisksjön

Kvismaren

Kvismaren, sydost om Örebro, är en av Sveriges viktigaste häcknings- och rastplatser för våtmarksfåglar. Varje år ses runt 200 arter vid Kvismaren. Vissa är stamgäster medan andra är betydligt mer sällsynta och långväga besökare. Vid Öby kulle kan man under de första soliga vårdagarna se mängder av snokar och huggormar som letar sig ut från sina övervintringshålor i stenrösen och samlas för att para sig. I området finns flera fågeltorn.

Läs mer om Kvismaren

Norra Vätterns skärgård

Norra Vätterns skärgård är ett vackert skärgårdsområde med rikt fågelliv. Här häckar bland annat fiskgjuse, småskrake och storlom. Reservatet nås bäst med båt eller allra helst kanot eller kajak. Det finns eldplatser och vindskydd på flera av öarna, så ta med mat och utrustning och ta en helhelg i länets egna skärgård.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Tysslingen

Tysslingen är en fin fågelsjö väster om Örebro. På våren rastar här tusentals sångsvanar, vilket har fått stort publikt intresse. På sommaren finns här gott om vadare och många andra fågelarter som trivs i den grunda slättsjön eller på de betade strandängarna runt omkring. I reservatet finns flera fågeltorn.

Läs mer om Tysslingen

Guide till naturreservat som innehåller spår från det förflutna. Upptäck platserna där människor förr begravde sina nära. Förhistoriska gravfält från bronsålder till järnålder.

Botåsen

Botåsens naturreservat ligger söder om Fjugesta och landskapet domineras av drumliner. Reservatet innehåller många spår från människans historia. Det mäktiga röset från bronsåldern kallas "drakrösan". Tillsammans med domarringen från järnåldern är dessa två gravtyper framträdande. Det finns även ett par mindre stensättningar från järnåldern. I gravar från järnåldern hittar vi ofta brända ben.

Läs mer om naturreservatet Botåsen

Ekåsen

I Ekåsens naturreservat finns ett gammalt eklandskap. Bland ekarna kan man även se spår från människor som bott här för många hundra år sedan. De tydligaste spåren är gravfälten där människorna ligger begravda. Det största gravfältet, Domarbacken, ligger i reservatets norra del och består av 90 gravar. Dessa gravar är från äldre järnåldern och allra äldst är det minsta gravfältet i öster. Gravarna kan vara svåra att se men när man väl ser ett brukar de andra vara lättare att upptäcka. I Vilsta örs gravfält som ligger längst i söder finns ca 50 gravar från yngre järnålder. Naturreservatet ligger i Lekebergs kommun.

Läs mer om naturreservatet Ekåsen
Läs mer om gravfälten Domarbacken och Vilsta ör

Hargemarken

Hargemarken är ett naturreservat som ligger öster om Vätterns norra sida. Där ligger ett ensamt bronsåldersröse med utsikt över Vättern. Röset är 10 meter i diameter men är inte högre än 0,5 meter. Man kan se botten på graven då stenen är utriven och ligger utefter kanterna, kanske är den plundrad.

Läs mer om naturreservatet Hargemarken

Håvesta ekhage

Bland ekar och kor i Håvesta finns ett gravfält med ett tiotal runda, låga stensättningar. Den största graven är en rund stensättning med en diameter på 18 meter. Graven har även ett ganska stort mittröse. Strax söder om gravfältet finns en ensamliggande högliknande stensättning. Alla gravarna är förmodligen från järnåldern. Öster om gravfälten finns ett stort block med 90 fördjupningar kallade skålgropar eller älvkvarnar. Ytterligare längre åt öster finns fossila åkrar där åkertegarna fortfarande kan urskiljas. Åkrarna kan ha sin start så tidigt som i medeltiden.

Läs mer om naturreservatet Håvesta ekäng

Markaskogen

Alldeles intill Örebro universitet ligger det kommunala naturreservatet Markaskogen och gravfältet Enbuskabacken, ett av Närkes största forntida gravfält med 160 synliga gravar, daterade till vendeltid-vikingatid (550–1050 efter Kristi födelse). Efter att några gravar undersökts kunde man konstatera att det bland annat var rika och mäktiga människor som fått sin begravning här. Det finns även lämningar efter en domarring i reservatet som ursprungligen bestod av 9 resta stenar. Idag saknas en sten.

Mer information om Markaskogen (Örebro kommun)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information om gravfältet Enbuskabacken

Norra Mossby

Naturreservatet Norra Mossby ligger i Kumla kommun. I reservatet finns två stycken forntida gravfält, ett stort och ett lite mindre. Det norra gravfältet innehåller ca 40 fornlämningar i form av runda och övertorvade och glest utspridda stensättningar. Det södra gravfältet är ett mycket litet gravfält som endast består av 5 stensättningar.

Läs mer om naturreservatet Norra Mossby

Oxaryggen, Nalavibergs ekäng

Naturreservaten Oxaryggen (i söder), Nalavibergs ekäng (i norr) ligger tätt intill varandra. I reservaten finns tre stycken gravfält med drygt 270 gravar som ligger samlade längs en långsmal höjdrygg på ca 1000 meter. Gravarna kommer från järnåldern (ca 500 före Kristi födelse – 1050 efter Kristi födelse). De äldsta gravarna (stensättningar) ligger i söder och de yngsta (högar) i norr. 1978 undersöktes en av gravarna i den norra delen av arkeologer. I graven fanns tre liter brända ben tillsammans med vikingatida gravgåvor.

Läs mer om naturreservatet Oxaryggen
Läs mer om naturreservatet Nalavibergs ekäng

Segersjö

I Segersjö naturreservat finns det två stycken lite mindre gravfält med högar och stensättningar från järnåldern. Men där finns också två domarringar som båda är lite speciella då de består av 10 respektive 13 stenar. Normalt innehåller domarringarna 7 eller 9 stenar.

Läs mer om naturreservatet Segersjö

De mest artrika miljöerna är våra slåtterängar där gräs och örter skördats under lång tid. På ängen trivs en rad vackra blommor. Inte sälla kan man även få se färggranna fjärilar flyga omkring och suga nektar från blommorna. Det som gör ängar så unika är deras rikedom på arter. En äng kan hysa 40-50 olika sorters blommor och gräs på bara en kvadratmeter! Här hittar du allt från välkända arter som blåklocka, prästkrage och citronfjäril till mer sällsynta arter som låsbräken, kattfot och väddnätfjäril.

Från ängen har bonden hämtat vinterfoder till sina kreatur under flera tusen år. Ängen var en förutsättning för boskapsskötseln, vilken i sin tur var en förutsättning för odling. Utan gödsel utarmades odlingsjorden snabbt. Detta beroendeförhållande har skapat uttrycket "äng är åkers moder". Bondens årliga skötsel av ängen skapar en mager växtmiljö där många örter, gräs, fjärilar och andra insekter trivs. Antalet och arealen ogödslade, naturliga slåttermarker har under de senaste 200 åren minskat kraftigt. Idag återstår enbart små spillror av de ängsmarker som tillsammans med öppna beteshagar präglade gårdagens odlingslandskap.

Så packa utflyktskorgen och ge dig på upptäcktsfärd i blomsterängen!

Björskogsnäs

Björskogsnäs är en gammal gårdsmiljö med ängar och åkermark på en udde i Torrvarpen. Den kalkrika berggrunden har gett näring åt en extra rik blomprakt. Kring de rödmålade ladorna blommar tusentals gullvivor och vitsippor om våren. Och i början av juni vallfärdar folk hit för att titta på alla blommande guckuskor.

Läs mer om naturreservatet Björskogsnäs

Garphyttans nationalpark

I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen i sluttningen ner mot Närkeslätten. Här liksom i övriga Bergslagen var ängsmarken till och med viktigare än åkern. Det gick åt mycket vinterfoder till alla de dragdjur som behövdes inom järnhanteringen. De gamla åkrarna och ängsmarken slåttras årligen. Kom hit på våren och du möts av vit- och blåsippor i tusental. Kring midsommartid är färgprakten från markens örter som allra störst. Då har havet av gullvivor avlösts av smörbollar, darrgräs och svinrot.

Läs mer om Garphyttans nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats.

Kaljoxadalen

Nittälven slingrar sig fram genom naturreservatet Kaljoxadalen. Utmed dess stränder har man förr i tiden under flera hundra år slagit gräs och starr och torkat till vinterfoder åt kreaturen. Dansarbacken är en av få strandängar som fortfarande hålls öppen. Här blommar många av ängens typiska växter men här kan man även hitta t.ex. sileshår, en art som trivs på fuktiga marker. Strandängarna gav ett rikt hö, eftersom hela eller delar av ängen ofta svämmades över under vårfloden. Utmed Nittälven har det funnits många ängslador, av vilka det idag bara finns rester kvar. Ladan på Dansarbacken har flyttats till platsen från annat håll.

Läs mer om naturreservatet Kaljoxadalen

Latorpsängarna

Den kalkrika berggrunden har fått många ovanliga växter att trivas här i Latorpsängarna. Ängarna har hållits öppna genom slåtter under lång tid och består förutom den öppna ängsmarken av lövskog och betesmark. Förr växte den ovanliga orkidén guckusko här i riklig mängd. Den har återinplanterats under modern tid och hittas numera främst i den skogbevuxna Kantängen. Buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om naturreservatet Latorpsängarna

Snavlunda och Tjälvesta ängar

De böljande kullarna som återfinns mellan Askersund och Vretstorp har sedan länge använts för bete och slåtter. Området växte igen under 1900-talet men är numera till största delen restaurerat och sköts återigen med bete och slåtter. Om våren täcks marken av sippor och andra vårblommor - en underbart vacker syn. Landskapet här har fungerat som inspiration för skalder som Carl Michael Bellman och Erik Gustaf Geijer.

Läs mer om naturreservaten Snavlunda-Tjälvesta

Älvhytteängen

Älvhytteängen är en gammal slåtteräng, där man skördat hö under lång tid. Marken är kalkrik och fuktig, vilket gör att många olika växter och djur trivs i området. Här blommar mängder av gullvivor, majvivor och liljekonvaljer tillsammans med orkidéer som brudsporre och guckusko. Ängen är en fin fjärilslokal och här trivs även fåglar som kattuggla och spillkråka. Marken inom reservatet består till största delen av en gammal löväng, som i Bergslagen kallades sloghage, men också några gamla åkrar. Sloghagen var en trädbevuxen ängsmark där man årligen skördade hö. Efter höskörden lät man ibland djuren beta. Älvhytteängen sköts på samma sätt även idag.

Läs mer om naturreservatet Älvhytteängen

Många naturreservat behöver man bil för att nå, men det finns också de som nås via buss eller båt, här nedan får du exempel på några av dessa reservat. Tidtabeller och linjer ändras, se till att ta reda på rätt information hos Länstrafiken med flera innan du ger dig ut på äventyr. Tänk på att du kan ta dig till ännu fler områden med hjälp av Närtrafik i Örebro län | Länstrafiken Örebro (lanstrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Här nedan listas några områden som du lätt tar dig till med lokaltrafik.

Järleån

I Järleån finns mäktiga forsar som är som störst och vattenrikast efter att snön smält om våren. Runt ån finns ett varierat landskap med lövskogar och betesmarker. Här är floran och fågelsången rik på våren och försommaren. Länstrafikens buss 303 stannar vid hållplatserna Bondebyn och Övre Järle i naturreservatets östra kant.

Läs mer om Järleån

Kvismaren

Våtmarkerna i Kvismaren myllrar av liv under våren och sommaren. Tidigt på våren rastar mängder av fåglar som är på väg norrut efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. De första varma dagarna och en bit in på våren kryper också snokar och huggormar fram ur sina vintergömmor vid Öby kulle. Länstrafikens buss 824 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Läs mer om Kvismaren

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Länstrafikens buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om Latorpsängarna

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Olles hage

Olles hage är en liten pärla till naturreservat, alldeles i utkanten av Askers samhälle. Här finns en tät och frodig lövskog med massor av fåglar, ymnig växtlighet, naturstig och rastplats. Under våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Olles hage ligger i östra kanten Askers samhälle. Länstrafikens bussar 726 och 731 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Olles hage

Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är en spännande plats med unik geologi. Ge dig ut på upptäcktsfärd bland blockgrottor, bergbranter, sprickdalar och lavrika hällar – det här är ett riktigt äventyrsland! Inlandsis och smältvatten har format landskapet - slipat hällarna och lämnat flyttblock och strandvallar efter sig. Här finns också uråldriga tallskogar med en stor mångfald av svampar, mossor och insekter. En ljudguide finns i området och berättar om landskapet omkring dig. Bland annat stannar Länstrafikens bussar 302, 303, 305 och 308 strax utanför naturreservatet.

Läs mer om Skärmarbodabergen

Sveafallen

Sveafallen bjuder på en mycket spännande geologisk historia. Här hade troligen Ancylussjön ett av sina utlopp till västerhavet, vid slutet av den senaste istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältning och stora vattenflöden i form av bland annat jättegrytor och flyttblock. Det är fascinerande att vandra eller klättra runt bland dessa storslagna minnen från långt tillbaka och försöka föreställa sig de stora krafter som en gång bildade dem. Länstrafikens buss 502 stannar strax norr om reservatet, vid hållplats Sveafallen.

Läs mer om Sveafallen

Sörön

Sörön är en underbar plats att vistas på när löven spricker ut och fåglarna kommit tillbaka och börjar sjunga efter att ha varit borta hela vintern. Floran är rik och på våren och försommaren hittar man t.ex. vårärt och vätteros i mattor av blåsippor och vitsippor. Länstrafikens buss 724 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Läs mer om Sörön

Tåsta

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Några av de svampar du kan hitta är violgubbe, bullspindling, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, men det brukar också vara gott om kantareller och andra ätliga svampar. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern, men på hösten gömmer sig salamandrarna under stock och sten på land. Länstrafikens buss 322 stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Läs mer om Tåsta

Fasaskogen

I Södra Kilsbergen finns ett stort område med ett vilt och storblockigt landskap. Trakten har i folkmun fått namnet Fasaskogen. Här ligger många naturreservat nära varandra, många sammanbundna av stigar. Här kan du ge dig ut på korta och långa vandringar och upptäck den trolska och vildmarksartade naturen.

Läs mer om naturreservaten i Fasaskogen

Nittälvsdalen

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer. Det finns gott om markerade stigar i området som passar för både korta och långa vandringar.

Läs mer om naturreservaten i Nittälvsdalen

Kulturmiljöer i Örebro län

Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda kulturmiljöer i länet.

Bland länets sevärda kulturmiljöer är även 1900-talet representerat. Upptäck Örebro läns yngre kulturmiljöer med kyrkor, stadsbebyggelse och industri från tidigt 1900-tal till och med 1970-tal.

Adolfsbergs kyrka

Kyrkan är uppförd 1970 efter ritningar av arkitekt Lars Englund och är belägen i utkanten av Örebro. Byggnaden har en modernistisk prägel med en sluten kubisk form i tegel och asymmetriskt placerade fönster. Kyrkan är skyddad enligt kulturmiljölagen.

Adolfsbergs kyrka

Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hallsberg från 1944 är en av få kyrkor i landet från den tiden. Kyrkan är uppförd efter ritningar av stadsarkitekt Lars Arborelius och är ett bra exempel på traditionell kyrkoarkitektur förenat med modernistiska inslag. Kyrkan, kyrkoherdebostaden och församlingshemmet byggdes samtidigt och bildar tillsammans en välbevarad kyrkomiljö från 1940-talet. Kyrkan är skyddad enligt kulturmiljölagen.

Adventskyrkan i Hallsberg

Baronbackarna

Bostadsområdet Baronbackarna från 1953–57, av arkitekter Ekholm & White, blev en milstolpe i svenskt bostadsbyggande på grund av sina experimentella och nydanande lösningar. I området prövades många nya idéer, med fokus barnfamiljers behov. Innergårdarna skulle vara bilfria och affärer och skolor skulle finnas nära. Invändigt var en fjärdedel av lägenheterna experimentlägenheter, med flyttbara väggar och garderober. Baronbackarna är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Lägenheterna är privata bostäder, men det är väl värt att ta en promenad i området.

Baronbackarna

Gyttorps centrum

En bit utanför Nora ligger Gyttorps centrum, ett bostadsområde uppfört 1948–1961 med tjänstebostäder för de anställda vid sprängämnesfabriken. Området är präglat av arkitekt Ralph Erskines personliga formspråk och ett genomtänkt samspel mellan former, färger och detaljer. Gyttorps centrum är skyddat som byggnadsminne. Byggnaderna är privata bostäder, men det är möjligt att promenera i området och uppleva arkitekturen med karaktäristiska böljande tak.

Gyttorps centrum

Karlskoga stadshus

Stadshuset i Karlskoga stod klart 1939 och är uppfört efter ritningar av arkitekt Sune Lindström. Lindström står även bakom stadsplanen för den då nya staden Karlskoga. Stadshuset utgör ett bra exempel på en byggnad från en tid präglad av storslagna visioner med en modern byggnad i en modern stad. Stadshuset är skyddat som byggnadsminne.

Karlskoga stadshus

Rosta

Bostadsområdet Rosta, med stjärnformade hyreshus, uppfördes 1948–1952 efter ritningar av arkitekter Backström & Reinius. Stjärnhusen var arkitekternas egen uppfinning och i Rosta utvecklades idén ytterligare genom att husen sattes samman till långa slingor som omsluter två större parker. Området uppmärksammades internationellt och är ett bra exempel på sin tids nytänkande bostadsbyggande. Lägenheterna är privata bostäder, men arkitekturen kan upplevas genom en promenad i området. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.

Rosta

Stripa gruva

Stripa gruva är en unikt välbevarad gruvmiljö från 1900-talet. Gruvan har brukats periodvis sedan medeltiden men de byggnader som finns idag är i huvudsak från 1930–1977. Anläggningen präglas tydligt av funktionalismens formspråk med enkla geometriska grundformer och släta fasadytor med enhetliga fönsterband. Gruvanläggningen utgör en välbevarad helhetsmiljö där delar av den maskinella utrustningen dessutom är i körbart skick. Stripa gruva är skyddad som byggnadsminne.

Stripa gruva

Vattentornet Svampen

Vattentornet Svampen från 1958 räknas idag som ett av landets mest betydelsefulla byggnadsverk från sin tid. Vattentornet uppfördes efter ritningar av Sune Lindström och Poul Kyhl och har en för tiden nydanande form som möjliggjordes genom en då unik betonggjutningsteknik. Vattentornet används fortfarande och har en vattenreservoar som rymmer 9000 kubikmeter vatten. Svampen är skyddad som byggnadsminne.

Vattentornet Svampen

Örebro läns museum

Museets byggnad är uppförd i två etapper som stod klara 1950 och 1963. Byggnaden är uppförd efter ritningar av arkitekt Nils Teschs som på ett personligt sätt kombinerade traditionell och nyskapande arkitektur. Örebro läns museum är ett bra exempel på Teschs tidlösa arkitektur som hänsynsfullt anknyter till sin omgivning. Museibyggnaden är skyddad som byggnadsminne.

Örebro läns museum

Runt Örebro slott i centrala Örebro finns en rad byggnadsminnen från olika tider. Byggnaderna berättar om stadens historia och livet i Örebro från 1200-talet fram till idag.

Arbetshuset

Arbetshuset uppfördes troligen under 1740-talet. 1777 anlades ett kronobränneri på platsen och vid början av 1800-talet kallas byggnaden ”Kronomälthus” och ”Mälthus”. Byggnaden renoverades och kunde 1806 börja användas som arbets- och uppfostringsanstalt. Byggnaden är en av få byggnader av sten från sent 1700-tal. De flesta byggnader var av trä och de förstördes ofta i bränder som var vanliga i städer. Arbetshuset ligger på Olaigatan 20. 

Arbetshuset

Centralpalatset

Byggnaden uppfördes 1911 – 1913 efter ritningar av Albert Jonsson och Elis Werner. Byggherre var Adolf Lindgren (1864 – 1938). Stilen är en övergång mellan jugend och nationalromantik. Centralpalatset var ett modernt hus med bland annat bank och biograf. I lägenheterna fanns det ved- och gasspisar, kall- och varmvatten samt toaletter och badrum. Centralpalatset ligger på Olaigatan/Storgatan. 

Centralpalatset

Elgérigården

Natten mellan den 22 och 23 mars 1854 ödelade Örebros sista stora stadsbrand stora delar av den centrala staden. Elgérigården är det enda trähus som klarade branden som fortfarande står på sin ursprungliga plats. Gården byggdes på 1830-talet och fick sitt nuvarande utseende på 1850-talet. Daniel Julius Elgérius (1817 - 1903) skapade Elgérigården där han bosatte sig 1848. Elgérius var färgarmästare. Elgérigården ligger på Ågatan 2.

Elgérigården

Före detta Riksbankshuset

Under slutet av 1800-talet uppförde Riksbanken filialkontor i residensstäderna. I Örebro stod banken klar 1899. Utöver bankkontor fanns i byggnaden även bostad för bankdirektören. Stilen är nybarock, en stil som är ovanlig i Örebro. Före detta Riksbankshuset ligger på Engelbrektsgatan 4.

Före detta Riksbankshuset

Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset

Stabsbyggnaden och ridhuset vid Olaigatan/Slottsgatan byggdes 1861 – 1862. Stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh ritade ridhuset och har troligtvis även ritat stabsbyggnaden. Stabsbyggnadens stil är nyrenässans, ridhuset har en medeltidsinspirerad stil. Stabsbyggnaden har haft militära funktioner fram till mitten av 1980-talet. Ridhuset fungerade från 1957 som bollhus för intilliggande Karolinska skolan. Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset ligger på Olaigatan/Slottsgatan.

Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset

Gamla landshövdingestallet

Byggnaden byggdes 1768 – 1771 som stall och vagnshus åt dåvarande landshövding i Närkes och Värmlands län, Johan Abraham Hamilton. Troligen var det överintendent KJ Cronstedt som ritade byggnaden. Byggnaden var stall till 1906 och har senare varit bland annat bibliotek för Karolinska skolan. Gamla landshövdingestallet ligger på Olaigatan 23.

Gamla landshövdingestallet

Trefaldighetskyrkan

Kyrkobyggnaden invigdes 1909. Samtidigt byggdes ett bostadshus för att finansiera kyrkobyggandet och verksamheten. Kyrkan och bostadshuset ritades av Vilhelm Renhult som var en av Örebros ledande arkitekter vid denna tid. Stilen är både nygotisk och engelsk Tudor. Trefaldighetskyrkan ligger på Södra Strandgatan 3.

Trefaldighetskyrkan

Örebro läns museum

Museets byggnad är uppförd i två etapper som stod klara 1950 och 1963. Byggnaden är uppförd efter ritningar av arkitekt Nils Teschs som på ett personligt sätt kombinerade traditionell och nyskapande arkitektur. Örebro läns museum är ett bra exempel på Teschs tidlösa arkitektur som hänsynsfullt anknyter till sin omgivning. Örebro läns museums byggnad ligger på Engelbrektsgatan 3.

Örebro läns museum

Örebro slott

Örebro slott byggdes som en befästning under 1200-talets senare del. Befästningen kallades Örebro hus. Mellan 1573 – 1627 pågick byggnadsarbeten som blev en byggnad med fyra trevåningslängor med en borggård och fyra rundtorn. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet stod slottet och förföll. 1897 – 1901 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Thor Torén i samarbete med Adolf Kjellström. Murarnas natursten togs fram och taken täcktes av skiffer från Grythyttan. Byggnaden fick en prägel av vasarenässans och nationalromantik.

Örebro slott

Örebro teater

När Örebro teater invigdes 1853 var det Sveriges näst största teaterlokal. Endast Operan i Stockholm var större. Hjalmar och Fridolf Wijnbladh ritade byggnaden. 1877 brann teatern, 1882 brann den igen. 1889 invigdes den på nytt. Under 1960-talet renoverades teatern och utvändigt fick den tillbaka utseendet från före bränderna. Örebro teater ligger på Storgatan 1.

Örebro teater

Flertalet byggnader i centrala Örebro har påverkats av Adolf Kjellström, som kyrkor och skolbyggnader liksom slottet.

Adolf Kjellström (1834 – 1932) var förutom arkitekt även lektor i byggnadskonst vid Tekniska elementarskolan i Örebro. Han utförde en rad restaureringsarbeten, de flesta tillsammans med etsaren och arkitekten Axel Herman Hägg. Kjellströms utvecklingsarbete för användning av natursten i byggnader fick stor betydelse för den svenska arkitekturens utveckling under 1800-talets senare del. Kjellströms intresse för natursten och engelsk gotik väcktes i samband med studieresor till England. Resorna gjorde han inför restaureringen av Nikolaikyrkan i Örebro. Kjellström var influerad av John Ruskin och William Morris som förespråkade användandet av äkta material som natursten. Genom sin egen stenhuggarverkstad byggde Kjellström upp en unik kunskap i Sverige kring natursten, framförallt sten och tegel i förening.

Adolf Kjellströms villa

Villan på Nygatan 51 byggde Adolf Kjellström som sin egen bostad. Gatufasaden har rusticerad kalksten från Yxhult och gårdsfasad i tegel. Taket har mönsterlagt skiffer i tre kulörer från Glava i Värmland, Grythyttan i Västmanland och ett skifferbrott i Bohuslän. Villan är byggnadsminne. Adolf Kjellströms villa ligger på Nygatan 51.

Adolf Kjellströms villa

Nikolai kyrka

Nikolai kyrka var från början Örebro stads huvudkyrka. Kyrkan började byggas under 1200-talets andra hälft och stod färdig vid mitten av 1300-talet. Kyrkan är byggd i kalksten och består av ett treskeppigt långhus med tvärskepp. Under 1400-talet byggdes tornet och ett sidokapell. Kyrkans nuvarande utseende fick den mellan åren 1860 – 1900. Den restaurerades i nygotisk stil under ledning av Adolf Kjellström. Nikolai kyrka skyddas enligt kulturmiljölagen. Nikolai kyrka ligger vid Stortorget på Drottninggatan 16.

Nikolai kyrka

Nikolai församlingshem

Församlingshemmet är en av Örebros äldsta byggnader, delar kan vara från medeltiden. Det nuvarande utseendet fick byggnaden 1874 – 1880 efter ritningar av Adolf Kjellström. Fasaderna kläddes med kalkstensplattor och taket täcktes med grågröna och röda skifferplattor i ett randigt mönster. Byggnaden har varit både skola och teater och är sedan 1960-talet församlingshem. Församlingshemmet är byggnadsminne. Nikolai församlingshem ligger vid Nikolai kyrka på Vasagatan 14.

Nikolai församlingshem

Olaus Petri kyrka

Olaus Petri kyrka byggdes 1908 – 1912. Byggnadens stil är till det yttre nygotik, och till det inre unggotik. Båda stilar är inspirerade av medeltiden. När Adolf Kjellström gjorde en studieresa till England 1868 mötte han Axel Herman Hägg och de kom båda att samarbeta kring kyrkoarkitektur. Olaus Petri kyrka är resultatet av ett sådant samarbete. Olaus Petri kyrka skyddas enligt kulturmiljölagen. Olaus Petri kyrka ligger på Storgatan 40.

Olaus Petri Kyrka

Pumpen på Våghustorget

Pumphuset byggdes 1872 efter ritningar av Adolf Kjellström. Stilen är engelsk nygotik. Byggnaden har en sockel av granit och fasader av kalksten från Närke. Pumphuset markerar en naturlig vattenkälla som försett många Örebroare med vatten. Torget har kallats Pumpkälltorget eftersom det fanns en källa med pump på platsen. Pumpen användes fram till 1888. Pumpen på Våghustorget är byggnadsminne.

Pumpen på Våghustorget

Rudbecksskolan

Den tekniska elementarskolans lokaler i det nybyggda rådhuset i Örebro stod klara 1861. 1896 bestämdes att bygga en ny byggnad för skolan. Arkitekten var Ludvig Peterson och byggnaden stod klar 1901. Skolan invigdes av kund Oscar II. Även om Adolf Kjellström inte var skolbyggnadens arkitekt, var det han som påverkade utformningen mest. Han var lärare på den tekniska elementarskolan. Skolbyggnaden är fortfarande skola, dock med annan inriktning. Rudbecksskolan är byggnadsminne. Rudbecksskolan ligger på Kungsgatan 31.

Rudbecksskolan

Örebro slott

Örebro slott byggdes som en befästning under 1200-talets senare del. Befästningen kallades Örebro hus. Mellan 1573 – 1627 pågick byggnadsarbeten som blev en byggnad med fyra trevåningslängor med en borggård och fyra rundtorn. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet stod slottet och förföll. 1897 – 1901 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Thor Torén i samarbete med Adolf Kjellström. Murarnas natursten togs fram och taken täcktes av skiffer från Grythyttan. Byggnaden fick en prägel av vasarenässans och nationalromantik. Örebro slott är ett statligt byggnadsminne.

Örebro slott

Örebro län har en lång industriell historia. Bergslagsmiljöer bär spår av bland annat malmbrytning och förädling i gruvor, hyttor och masugnar.

Granbergsdals hytta

Granbergsdals hytta är ett välbevarat och representativt exempel på den typ av hyttanläggningar som utgjorde stommen i länets järnframställning under perioden från 1600-talet fram till 1800-talets slut. Hyttan fick sitt nuvarande utseende 1907. Granbergsdals hytta är byggnadsminne och fornlämning. Granbergsdals hytta ligger i Karlskoga kommun.

Granbergsdals hytta

Grecksåsars hyttruin

I Grecksåsar har det tillverkats järn i 400 år. På hyttbacken finns lämningar kvar efter bland annat masugn, rostugn och kolhus. Grecksåsars hyttruin är en fornlämning. Grecksåsars hyttruin ligger i Nora kommun.

Grecksåsars hyttruin

Gruvsmedjan i Dalkarlsberg

Gruvsmedjan är en av få rester efter den verksamhet som varit byns livsnerv sedan medeltiden – gruvbrytningen. Dalkarlsbergs gruvor hör till de äldsta i landet och brytningen pågick ända fram till år 1948. Gruvsmedjan i Dalkarlsberg är byggnadsminne. Gruvsmedjan i Dalkarlsberg ligger i Nora kommun.

Gruvsmedjan i Dalkarlsberg

Hammarby hytta

Vid Hyttfallet i Hammarby har forsen dämts sedan 1500-talet och det bruk som senare växte fram var i drift ända fram till år 1923. Kvar på platsen finns idag bara martinverket från år 1919 samt ruinerna efter hytta, några husgrunder och slaggvarp. Hammarby hytta är en fornlämning. Hammarby hytta ligger i Nora kommun.

Hammarby hytta

Igelbäckens masugn

Igelbäckens masugn är en av länets få bevarade hyttanläggningar. Den byggdes 1826 för att ersätta en äldre mulltimmerhytta. Hyttan var i drift fram till 1923. Igelbäckens masugn är byggnadsminne och fornlämning. Igelbäckens masugn ligger i Askersunds kommun.

Igelbäckens masugn

Karlsdal

Karlsdal är ett samhälle som växt fram kring det järnbruk som funnits på platsen, från 1640-talet till 1930-talet. Av hyttan finns idag bara ruiner kvar medan många av arbetarbostäderna fortfarande står kvar. Här finns även ett fint litet kapell som byggdes åt brukets arbetare. Karlsdal är en fornlämning. Kapellet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Karlsdal ligger i Karlskoga kommun.

Karlsdal

Löa hytta, såg och kvarn

Löa ligger vid sundet mellan Sörsjön och Norrsjön. Här har järnframställning pågått sedan 1400-talet. Hyttan var i drift fram till 1907. Än i dag ägs hyttan av byborna. Här finns även en välbevarad såg och kvarn. Löa hytta, såg och kvarn är byggnadsminne och området har flera fornlämningar. Löa hytta, såg och kvarn ligger i Lindesbergs kommun.

Löa hytta, såg och kvarn

Siggebohyttan

Siggebohyttans bergsmansgård, från slutet av 1700-talet, ligger på en höjd mellan Lindesberg och Nora. Det är en storslagen och lite annorlunda bergsmansgård. Mangårdsbyggnaden har en lång loftgång på 38 meter, en av de längsta i landet. Siggebohyttans bergsmansgård är byggnadsminne och ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Siggebohyttan ligger i Lindesbergs kommun.

Siggebohyttan

Skräddartorp

Skräddartorp är en av de bäst bevarade bergsmansgårdarna i Örebro län. Gården kallas i bygden även för Skathöjden. Byggnaderna på gården är från 1700- och 1800-talen och är ordnade i en fyrkant, en gårdstyp som var vanlig i äldre bergsmansbyar. Skräddartorp är byggnadsminne. Skräddartorp ligger i Hällefors kommun.

Skräddartorp

Ställdals gård

Ställdals gård är en bergsmansgård med anor från 1600-talet och är idag den äldsta bevarade bebyggelsen i Ställdalen. Byggnaderna är på ett ålderdomligt sätt grupperade i fyrkant kring gårdsplanen. Ställdals gård är byggnadsminne. Ställdals gård ligger i Ljusnarsbergs kommun.

Ställdals gård

Svepartorp

I ett av bostadshusen på den gamla bergsmansgården Svepartorp har tiden stått stilla i över 100 år. Gården grundades på 1600-talet och hör till traktens äldsta. Omkring år 1830 fick gården ett nytt bostadshus. Att det mesta har bevarats orört ända till våra dagar gör huset unikt. Svepartorp är byggnadsminne. Svepartorp ligger i Ljusnarsbergs kommun.

Svepartorp

Trehörnings masugn

Trehörnings masugn är länets enda bevarade mulltimmerhytta. Den byggdes 1636 och har använts för att tillverka järn i drygt 250 år. Den stod sedan oanvänd under många år och fick förfalla, men har restaurerats flera gånger under 1900-talet. Trehörnings masugn är byggnadsminne och området är en fornlämning. Trehörnings masugn ligger i Askersunds kommun.

Trehörnings masugn

Älvhyttan

Den gamla bergsmansbyn Älvhyttan ligger i en dalgång intill sjön Älvlången. Både byns placering och bebyggelse har styrts av den järnhantering som pågått i trakten sedan medeltiden. I byn fanns en hytta ända in på 1860-talet. Dagens bymiljö präglas av de välbevarade bergsmansgårdarna och ett småbrutet odlingslandskap. Delar av Älvhyttan är fornlämning. Älvhyttan ligger i Nora kommun.

Älvhyttan

I Örebro län finns många herrgårds- och slottsmiljöer som är byggnadsminnen. Ett antal av dessa miljöer är tillgängliga för besök och värda en utflykt.

Bo kyrka och herrgårdslandskap

Bo har en lång historia som huvudgård i det stora herrgårdslandskapet kring sjön Aver. Bo kyrka, byggd 1733 - 1735 är länets bäst bevarade karolinska kyrkobyggnad. Huvudbyggnaden, inspirerad av medeltida stil, stod klar 1882. Bo-området är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Bo kyrka och herrgårdslandskap ligger i Hallsbergs kommun.

Bo kyrka och herrgårdslandskap

Karlslund

Karlslunds huvudbyggnad byggdes 1804 - 1807 och är en del av ett område med byggnader och spår från verksamheter kopplade till vattenkraften. Här finns en kraftstation från 1897 och en kvarn från 1889. Karlslunds herrgårdsmiljö är ett kommunalt kulturreservat och ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Karlslund ligger i Örebro kommun.

Karlslund

Kägleholms slottsruin

På en ö i sjön Väringen ligger ruinerna efter Kägleholms slott. Här fanns redan på medeltiden ett frälsegods. 1674 ärvde Magnus Gabriel de la Gardie goset och förändrade det till ett storslaget slott. Slottet brann 1712 och det återuppfördes aldrig. På platsen finns idag ruinerna samt delar av en flygelbyggnad. Kägleholms slottsruin är en fornlämning och ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Kägleholm ligger i Örebro kommun.

Kägleholms slottsruin

Stjärnsunds slott

Stjärnsunds slotts historia går tillbaka till 1630-talet. Johan Oxenstierna byggde det första slottet. Det nuvarande slottet stod klart 1808 och endast en del av källaren är kvar från den äldre huvudbyggnaden. 1823 - 1860 ägde den Bernadotteska familjen Stjärnsund, från 1851 "sångarprinsen" Gustaf. Han satte en stark prägel på bland annat inredningen av slottet. Stjärnsunds slott är byggnadsminne och utgör tillsammans med Edö säteri ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Stjärnsund ligger i Askersunds kommun.

Stjärnsunds slott

Örebro slott

Örebro slott byggdes som en befästning under 1200-talets senare del. Befästningen kallades Örebro hus. Mellan 1573 – 1627 pågick byggnadsarbeten som blev en byggnad med fyra trevåningslängor med en borggård och fyra rundtorn. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet stod slottet och förföll. 1897 – 1901 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Thor Torén i samarbete med Adolf Kjellström. Murarnas natursten togs fram och taken täcktes av skiffer från Grythyttan. Byggnaden fick en prägel av vasarenässans och nationalromantik. Örebro slott är ett statligt byggnadsminne och ligger i den del av centrala Örebro som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Örebro slott ligger i Örebro kommun.

Örebro slott

Guide till naturreservat som innehåller spår från det förflutna. Upptäck platserna där människor förr begravde sina nära. Förhistoriska gravfält från bronsålder till järnålder.

Botåsen

Botåsens naturreservat ligger söder om Fjugesta och landskapet domineras av drumliner. Reservatet innehåller många spår från människans historia. Det mäktiga röset från bronsåldern kallas "drakrösan". Tillsammans med domarringen från järnåldern är dessa två gravtyper framträdande. Det finns även ett par mindre stensättningar från järnåldern. I gravar från järnåldern hittar vi ofta brända ben.

Naturreservatet Botåsen Länk till annan webbplats.

Ekåsen

I Ekåsens naturreservat finns ett gammalt eklandskap. Bland ekarna kan man även se spår från människor som bott här för många hundra år sedan. De tydligaste spåren är gravfälten där människorna ligger begravda. Det största gravfältet, Domarbacken, ligger i reservatets norra del och består av 90 gravar. Dessa gravar är från äldre järnåldern och allra äldst är det minsta gravfältet i öster. Gravarna kan vara svåra att se men när man väl ser ett brukar de andra vara lättare att upptäcka. I Vilsta örs gravfält som ligger längst i söder finns ca 50 gravar från yngre järnålder. Naturreservatet ligger i Lekebergs kommun.

Naturreservatet Ekåsen Länk till annan webbplats.
Gravfälten Domarbacken och Vilsta ör Länk till annan webbplats.

Hargemarken

Hargemarken är ett naturreservat som ligger öster om Vätterns norra sida. Där ligger ett ensamt bronsåldersröse med utsikt över Vättern. Röset är 10 meter i diameter men är inte högre än 0,5 meter. Man kan se botten på graven då stenen är utriven och ligger utefter kanterna, kanske är den plundrad.

Naturreservatet Hargemarken Länk till annan webbplats.

Håvesta ekhage

Bland ekar och kor i Håvesta finns ett gravfält med ett tiotal runda, låga stensättningar. Den största graven är en rund stensättning med en diameter på 18 meter. Graven har även ett ganska stort mittröse. Strax söder om gravfältet finns en ensamliggande högliknande stensättning. Alla gravarna är förmodligen från järnåldern. Öster om gravfälten finns ett stort block med 90 fördjupningar kallade skålgropar eller älvkvarnar. Ytterligare längre åt öster finns fossila åkrar där åkertegarna fortfarande kan urskiljas. Åkrarna kan ha sin start så tidigt som i medeltiden.

Naturreservatet Håvesta ekäng Länk till annan webbplats.

Markaskogen

Alldeles intill Örebro universitet ligger det kommunala naturreservatet Markaskogen och gravfältet Enbuskabacken, ett av Närkes största forntida gravfält med 160 synliga gravar, daterade till vendeltid-vikingatid (550–1050 efter Kristi födelse). Efter att några gravar undersökts kunde man konstatera att det bland annat var rika och mäktiga människor som fått sin begravning här. Det finns även lämningar efter en domarring i reservatet som ursprungligen bestod av 9 resta stenar. Idag saknas en sten.

Information om Markaskogen (Örebro kommun)
Länk till annan webbplats.
Gravfältet Enbuskabacken Länk till annan webbplats.

Norra Mossby

Naturreservatet Norra Mossby ligger i Kumla kommun. I reservatet finns två stycken forntida gravfält, ett stort och ett lite mindre. Det norra gravfältet innehåller ca 40 fornlämningar i form av runda och övertorvade och glest utspridda stensättningar. Det södra gravfältet är ett mycket litet gravfält som endast består av 5 stensättningar.

Naturreservatet Norra Mossby Länk till annan webbplats.

Oxaryggen, Nalavibergs ekäng

Naturreservaten Oxaryggen (i söder), Nalavibergs ekäng (i norr) ligger tätt intill varandra. I reservaten finns tre stycken gravfält med drygt 270 gravar som ligger samlade längs en långsmal höjdrygg på ca 1000 meter. Gravarna kommer från järnåldern (ca 500 före Kristi födelse – 1050 efter Kristi födelse). De äldsta gravarna (stensättningar) ligger i söder och de yngsta (högar) i norr. 1978 undersöktes en av gravarna i den norra delen av arkeologer. I graven fanns tre liter brända ben tillsammans med vikingatida gravgåvor.

Naturreservatet Oxaryggen Länk till annan webbplats.
Naturreservatet Nalavibergs ekäng Länk till annan webbplats.

Segersjö

I Segersjö naturreservat finns det två stycken lite mindre gravfält med högar och stensättningar från järnåldern. Men där finns också två domarringar som båda är lite speciella då de består av 10 respektive 13 stenar. Normalt innehåller domarringarna 7 eller 9 stenar.

Naturreservatet Segersjö Länk till annan webbplats.

Många sevärda kulturmiljöer i länet kan nås buss, här kommer ett urval av dessa. Tidtabeller och linjer ändras, se därför till att ta reda på rätt information hos Länstrafiken med flera när du planerar din utflykt. Tänk på att du kan ta dig till ännu fler områden med hjälp av Närtrafik i Örebro län | Länstrafiken Örebro (lanstrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Här nedan listas några områden som du lätt tar dig till med lokaltrafik.

Karlslund

Karlslund är ett kommunalt kulturreservat med en rik och varierad kulturmiljö. Svartån utgör den livgivande pulsådern – många växter och djur trivs i det omväxlande vattenlandskapet. Närheten till vattnet har även präglat bebyggelsen, med spår av verksamheter kopplade till vattenkraften. Från centrala Örebro går det bra att cykla till Karlslund, det finns cykelled som följer Svartån. Det går också bra att ta busslinje 7 mot Björkhaga, som stannar vid hållplats Karlslunds herrgård.

Kulturreservatet Karlslund

Hästhagen

Granbergsdals hytta

Granbergsdals hytta är skyddad som byggnadsminne och är ett välbevarat exempel på den typ av hyttanläggning som var vanlig i länet från 1600-talet fram till 1800-talets slut. Hyttan fick sitt nuvarande 1907 och anläggningen var i drift fram till 1925. I länet har sedan medeltiden funnits omkring 300 hyttor, Granbergsdal är den enda som är bevarad i Karlskogabygden. Från Karlskoga går busslinje 533 mot Kedjeåsen, som stannar vid hållplats Granbergsdal. Från Örebro går linje 500 mot Karlskoga med byte vid hållplats Rosendal (Karlskoga) till linje 533.

Granbergsdals hytta

Ullavi klint

Ullavi klint är en av länets 34 fornborgar. Vid fornborgen Ullavi klint stupar berget brant ner mot Närkeslätten och utsikten från fornborgen är storslagen. Fornborgen ligger i naturreservatet Ullavi klint. Från Örebro går busslinje 521 mot Klockhammar. Från hållplats Klockhammar är det därefter ca 1,6 km att gå till fornborgen.

Fornborgen Ullavi klint

Naturreservatet Ullavi klint

Kopparberg

Centrala Kopparberg är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns flera spännande byggnader som berättar om ortens historia, ett exempel är tingshuset som även är skyddat som byggnadsminne. På 1600-talet hittades kopparfyndigheter på platsen och därefter har gruvnäring bedrivits fram till mitten på 1970-talet. Kopparberg har ett historiskt centrum som berättar om ortens tillkomst och utveckling som starkt präglats av gruvnäringen. Från Örebro går tåg 8176 mot Gävle som stannar vid Kopparberg station.

Tingshuset i Kopparberg

Nora

Nora Ervalla järnväg är skyddad som byggnadsminne och var Sveriges första järnvägssträcka med allmäntrafik, i bruk sedan 1856. Persontrafiken lades ner 1966 och under 1970-talet revs delar av järnvägssträckan. Idag trafikeras delar av den ursprungliga sträckan med veterantåg. Centrala Nora har småskalig trästadsbebyggelse med en rutnätsplan från 1600-talet och är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. I centrala Nora finns även byggnadsminnet Göthlinska gården. Från Örebro går busslinje 302 och 801 som stannar vid Nora station.

Nora Ervalla järnväg

Göthlinska gården

Fler besöksmål som nås med kollektivtrafik hittar du genom filtreringsfunktionen under Besöksmål.

Hemfjärden runt är en populär cykelled på ca 40 km som sträcker sig runt Hjälmarens västra del. Längs cykelleden finns flera intressanta besöksmål med både natur- och kulturmiljöer. För att korsa Norra Ässundet tar du cykelfärjan Åbäket som trafikerar sommartid.

Här är ett urval av besöksmål som ligger längs med leden, presenterade i den ordning de kommer om du cyklar leden medsols.

Oset och Rynningeviken

Cykelleden börjar och slutar vid Slussen, därefter cyklar du längs ån ut mot naturreservatet Oset och Rynningeviken. Här har en tidigare soptipp och industriområde efter många år av restaureringar omvandlats till ett område med höga naturvärden.

Oset och Rynningeviken

Rinkaby kyrka och Äsplunda

Från Rynningeviken fortsätter leden mot Rinkaby kyrka och Äsplunda. Rinkaby kyrka präglas utvändigt av en ombyggnad på 1700-talet men har bevarade medeltida valv. Invändigt finns bevarade årsringar från olika tiders förändringar av kyrkorummet. Kyrkan ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Du passerar även Äsplunda herrgård, ett av länets byggnadsminnen. Herrgården är privatägd och är inte öppen för allmänheten.

Rinkaby kyrka

Äsplunda herrgård

Glanshammar

Efter Rinkaby kyrka går leden vidare mot Glanshammar. Glanshammars kyrka är en av länets mest spännande kyrkor, med en lång och komplicerad byggnadshistoria. Invändigt finns ovanliga väggmålningar från 1500-talet samt rester av de ursprungliga medeltida väggmålningarna. Kyrkan ingår även i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Cykelleden går strax intill kyrkan. Strax norr om kyrkan finns även ett gravfält från järnåldern.

Glanshammars kyrka

Glanshammars gravfält

Skävesund

Från Glanshammar är det därefter inte långt till Skävesund, där leden passerar ett av länets största gravfält. Här finns 150 gravar från järnåldern. Gravfältet ligger på en grusås med utsikt över Hjälmaren. Gravfältet utgör även område av riksintresse för kulturmiljövården.

Skävesunds gravfält

Ekeby-Almby

Efter Skävesund kan du sommartid ta dig över Ässundet med cykelfärja. Därefter cyklar du vidare mot Ekeby-Almby. Här finns tre naturreservat som bjuder på natursköna ekhagar, spår efter 1800-talets sjösänkning och skogspartier med mycket gamla träd.

Ekeby Dreve

Ekeby-Ekhage

Blänkabacken

Hjälmarsberg

Strax efter Ekeby-Almby passerar du Hjälmarsberg, herrgård och riksintresseområde för kulturmiljövården. Gården har anor från 1500-talet och omges av ett odlingslandskap med inslag av hagmarker, gravfält och torp. Herrgård är inte öppen för besökare.

Efter Hjälmarsberg är det inte långt kvar innan du är tillbaka i naturreservatet Oset och Rynningeviken. Därefter följer du Svartån tillbaka mot Slussen där leden börjar och slutar.

För karta och mer information: Hemfjärden runt (naturkartan.se) Länk till annan webbplats.

Tillgängliga naturreservat

I några av Örebro läns naturreservat och nationalparker har vi satsat extra för att öka tillgängligheten. Det kan vara allt ifrån hårdgjorda stigar, rastbord med plats för rullstol, ledstråk för teknikkäpp, ljudguider, tydligt markerade stigrundor m m. Välkommen ut i naturen!

Broschyr om tillgängliga naturreservat i Örebro län (pdf) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fagertärn

Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation. Vid Fagertärn finns bland annat en hårdgjord stig med ledstråk längs vattnets östra sida. Längs ledstråket finns fyra rastplatser med tillgängliga rastbord samt flera sittbänkar längs stigen. Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass.

Mer information om Fagertärn

Garphyttans nationalpark

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen. Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har man en magnifik utsikt över Närkeslätten. Från parkeringen leder en hårdgjord stig fram till de öppna ängarna. Här finns flera rastplatser med tillgängliga rastbord. Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass och en tillgänglig grillplats.

Mer information om Garphyttans nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats.

Herrfallsäng

Vill du uppleva blomsterprakt och fågelsång eller en lättgången, stilla promenad genom öppna marker? Då är Herrfallsäng naturreservatet för dig! Här har kalkrika marken tillsammans med århundraden av slåtter och bete skapat ett en mycket artrik ängsmiljö, med hela 300 olika kärlväxter. Men i reservatet finns också lövlundar, kallkällor och ett rikt kärr med många orkidéer. I anslutning till parkeringen finns en taktil karta över delar av reservatet. Från den taktila kartan/parkeringen sträcker sig ett ledstråk fram till Lundblomstorpet, en raststuga som står öppen för allmänheten. Flera tillgängliga rastbord finns samt ljudguide om reservatet på en vevbar mp3-spelare. Stigarna genom den platta ängsmarken är lätt att gå även om stigarna inte är hårdgjorda utan mestadels gräsbevuxna. Utmed stigen finns små uppvikbara informationsskyltar, varav några anpassade för barn.

Mer information om Herrfallsäng

Knuthöjdmossen

Knuthöjdsmossen ligger bara ett stenkast från stålverket i centrala Hällefors. Den lugna mossen är översållad av hundratals små gölar och hyser ett rikt fågelliv. Från parkeringen löper en spångad stig ut på mossen, varav de första 400 metrarna är extra bred. Längst ut på den breda stigen finns en plattform med 3 sittbänkar. Härifrån fortsätter sedan en smal spångad stig . En ljudguide finns i området (nås via telefon). Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass och ett tillgängligt rastbord.

Mer information om Knuthöjdsmossen

Kvismaren

Kvismaren är en av Mellansveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar. Om våren och hösten kommer tusentals gäss och tranor till Kvismarens strandängar och öppna vatten för att rasta under flytten.
Här kan du också se många andra fåglar så ta gärna med en kikare. En spännande upplevelse är att besöka Öby kulle en solvarm aprildag. Då vaknar snok och huggorm från sin vinterdvala och kryper fram bland stenarna. Ett av fågeltornen vid Kvismaren och ett vindskydd i området har hög tillgänglighet, likaså flera rastbord och ett av dassen.

Mer information om Kvismaren

Trystorps ekäng

I Trystorps ekäng finns stora gamla ekar och en frodig ädellövskog. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar. Genom ekängen löper en cirka 400 meter lång hårdgjord stig. Stigen är kuperad och börjar med en liten backe. Du som åker rullstol kan behöva lite hjälp de första 50 metrarna. Utefter stigen finns 3 rastbord anpassade för rullstol. Vid parkeringen finns ett tillgängligt rastbord samt en rymlig toalett.

Mer information om Trystorps ekäng

Tivedens nationalpark

Det starkt kuperade och vilda skogslandskapet, de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkällan, utsikten från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand gör Tivedens nationalpark till en av landets mest sevärda nationalparker. Högst tillgänglighet finns vid nationalparkens entréer samt rastplats Metesjön. Nationalparkens dramatiska topografi gör att många stigrundor är krävande, men några rundor är lite mer lätta att gå, som den grönmarkerade Mellannäsrundan. Vid Huvudentrén och Entré Vitsand finns tillgängliga ramper som tar dig närmare sjön Stora Trehörningen.

Läs mer om Tivedens nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats.

Fler lättillgängliga naturreservat

Flera av länets naturreservat kan vara lätta att besöka även utan särskilda anpassningar. Det kan vara platser med naturligt plan terräng och jämna stigar, tillgängliga rastplatser och liknande.

Järleån

Latorpsängarna

Segersjö

Skagershultsmossen

Skärmarbodabergen

Sveafallen

Tysslingen

Älvhytteängen

Filmer om länets kulturmiljöer

Vad finns innanför slottets väggar, under marken och dolt i historien? Lär dig mer om några av länets finaste kulturmiljöer i filmformat.

Våra vägar runt om i landskapet rymmer en lång historia. I ett samarbetsprojekt mellan Örebro och Västmanlands län tillsammans med Trafikverket, lyfts fyra vägars historia fram.

Filmen är en del av informatssatsningen kring vägarnas kulturmiljöer men på plats längs vägarna finns även informationsskyltar som berättar mer om vägen och dess händelser.

Kulturvägar, Youtube Länk till annan webbplats.

Slottet är ett byggnadsminne i privat ägo och är därför inte öppet för besökare. Istället kan du se filmen som berättar om slottets spännande historia. Filmen tar dig med innanför de tjocka stenväggarna till de praktfulla takmålningarna.

Göksholms slott, informationssida

Gökholms slott, Youtube Länk till annan webbplats.

Bergsmansbyn är skyddad som kulturreservat. Filmen berättar om platsens 700 år långa historia, där spåren av det farliga gruvarbetet fortfarande finns kvar.

Pershyttans bergsmansby, informationssida

Pershyttans bergsmansby, Youtube Länk till annan webbplats.

I markerna runt ån har det under årens lopp grävts fram extraordinära arkeologiska fynd som vittnar om en dramatisk och mångtusenårig historia i dalgången vid Glanshammar. I den här filmen berättar Maja Hagerman och Claes Gabrielson om den hemlighetsfulla Äverstaån.

Det hemlighetsfulla landskapet - om fynd i Äverstaån Länk till annan webbplats.

Fler filmer

Fler filmer om både kulturmiljöer och Länsstyrelsens övriga verksamheter finns på Länsstyrelsens YouTube-kanal.

Länsstyrelsen på YouTube Länk till annan webbplats.

""

Kryssa länets naturreservat

Har du besökt länets alla reservat? Här kan du skriva ut en krysslista och börja utforska naturreservaten i Örebro län.

Krysslista alla naturreservat i Örebro län (pdf) Pdf, 271.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss