Fasaskogen – ett kluster av naturreservat

Två personer vandrar på stig i skogen, träd i förgrunden markerad med orange färg. Foto

Stigvandrare i naturreservatet Gällberget. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

I Södra Kilsbergen finns ett stort område med ett vilt och storblockigt landskap. Trakten har i folkmun fått namnet Fasaskogen. Här ligger många naturreservat nära varandra, många sammanbundna av stigar. Här kan du ge dig ut på korta och långa vandringar och upptäck den trolska och vildmarksartade naturen.

Skogshuggarens fasa - mossornas paradis

Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken som satte fart på fantasin och fyllde skogen med både fasor och onda väsen? Eller var det skogshuggarnas strapatser och vedermödor som krävdes för att få ut minsta timmerstock ur skogen? En stor del av skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och har tydliga drag av urskogens olikåldrade trädbestånd. I denna skog finns många lavar, mossor, svampar och insekter som är beroende av död och förmultnande ved.

Gott om vandringsmöjligheter

Flera av reservaten i Fasaskogen binds samman av markerade stigar. Här finns goda möjligheter för såväl långa vandringar som kortare utflykter. Kärnområdet i Fasaskogen består av följande naturreservat:

Fjärhanabergen

Grytskogen

Gällberget

Jätteberget

Kroksjöskogen

Lövfalla

Örgivsmossen

Föreskrifter

Tänk på att det inom naturreservaten råder särskilda regler, så kallade föreskrifter. Dessa varierar från reservat till reservat. Du hittar dem på reservatens webbsidor (se länkar ovan) samt på informationsskyltar i respektive område.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss