Mårsätter

mörk tjärn med skogklädd strand i bakgrunden

Tosjön i Mårsätter. Foto: Thomas Eriksson

Naturreservatet Mårsätter är ett vilt och bergigt gammelskogsområde i Tylöskogen, det skogsområde som binder samman Tiveden i väster och Kolmården i öster. Från den lilla parkeringen går en sju kilometer lång vandringsled runt i reservatet. Där finns också en kortare slinga på fyra kilometer.

Utsikt mot Vättern

Mårsätter är ett kontrastrikt naturreservat. Från ett öppet jordbrukslandskap hamnar du raskt i ett vildmarksområde med gammelskog och trolska tjärnar. Följ stigen som leder dig upp mot de högsta punkterna Tosjö klint eller Mårsättersberget, varifrån du har fin utsikt över odlingslandskapet och Vättern i fjärran. Den bitvis krävande vandringen går på mossiga stigar genom tallskog och över lavrika hällmarker och smala sprickdalar. Spår efter skogsbränder kan ses på några platser längs stigen.

Röda näckrosor

I reservatet ligger de två näckrosprydda tjärnarna Tosjön och Svartgölen som svarta speglar i den gröna skogen. Det finns stora chanser att få se tjäder eller höra tofsmesens puttrande läte uppe i talltopparna. Bland växtlivet kan nämnas ovanliga arter som skogsklocka och orkidén grönvit nattviol. Flera hotade lavar och mossor har också påträffats i området. Några av dem är: liten blekspik, grön sköldmossa, kandelabersvamp, gränsticka, korstecknad svampbagge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten; bär och matsvamp får dock plockas
  • göra upp eld
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2003

Areal: 134 hektar

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Mårsätter Pdf, 2.6 MB.

Hitta hit

Ta av mot Zinkgruvan från riksväg 50 söder om Sänna. En skylt visar vägen till reservatet efter ett par kilometer. Inga vindskydd eller grillplatser finns.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta grön.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss