Mårsätter

mörk tjärn med skogklädd strand i bakgrunden

Tosjön i Mårsätter. Foto: Thomas Eriksson

Naturreservatet Mårsätter är ett vilt och bergigt gammelskogsområde i Tylöskogen, det skogsområde som binder samman Tiveden i väster och Kolmården i öster. Från den lilla parkeringen går en sju kilometer lång vandringsled runt i reservatet. Där finns också en kortare slinga på fyra kilometer.

Utsikt mot Vättern

Mårsätter är ett kontrastrikt naturreservat. Från ett öppet jordbrukslandskap hamnar du raskt i ett vildmarksområde med gammelskog och trolska tjärnar. Följ stigen som leder dig upp mot de högsta punkterna Tosjöklint eller Mårsättersberget, varifrån du har fin utsikt över odlingslandskapet och Vättern i fjärran. Den bitvis krävande vandringen går på mossiga stigar genom tallskog och över lavrika hällmarker och smala sprickdalar. Spår efter skogsbränder kan ses på några platser längs stigen.

Röda näckrosor

I reservatet ligger de två näckrosprydda tjärnarna Tosjön och Svartgölen som svarta speglar i den gröna skogen. Det finns stora chanser att få se tjäder eller höra tofsmesens puttrande läte uppe i talltopparna. Bland växtlivet kan nämnas ovanliga arter som skogsklocka och orkidén grönvit nattviol. Flera hotade lavar och mossor har också påträffats i området. Några av dem är: liten blekspik, grön sköldmossa, kandelabersvamp, gränsticka, korstecknad svampbagge.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten; bär och matsvamp får dock plockas
  • göra upp eld
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar eller liknande

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2003
Areal: 134 hektar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Mårsätter Pdf, 2.6 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta grön.