Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Friluftslivet i Örebro län

I Örebro län finns goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Här finns de flesta av Sveriges naturtyper på en liten yta. Från Bergslagens och Kilsbergens storslagna vildmark och milsvida utsikter, via Närkeslättens odlingslandskap med myllrande fågelsjöar och historiska ekhagar, till Vätterns unika insjöskärgård. I Örebro län finns i dag drygt 280 naturreservat och två nationalparker. Vi har också ett rikt kulturlandskap, fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid. Genom hela länet sträcker sig den 28 mil långa Bergslagsleden. Du hittar även många fina friluftsområden i länets kommuner.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Kostnadsfri kurs om växter och djur 

Vill du lära dig mer om naturen eller testa dina befintliga kunskaper? Den digitala utbildningen Naturkunnig.se erbjuder en kostnadsfri introduktion till svensk natur. Utbildningen, som är i tre delar, består av grundkurser, fördjupningskurser och i år även naturguidningar. Guidningarna har begränsat med platser, så det är först-till-kvarn som gäller.

Naturkunnig.se är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland-, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronobergs län samt Naturvårdsverket, Artdatabanken, Naturens Kalender och SLU.

Naturkunnig.se Länk till annan webbplats.

Friluftslivets år – besök i länets tolv kommuner

Landshövding Maria Larsson gjorde under Friluftslivets år 2021 besök i länets tolv kommuner för att slå ett slag för friluftslivets möjligheter. Besöken var en del i en nationell landshövdingestafett som genomförs under Friluftslivets år 2021.

Arbetet med att utveckla länets friluftsliv fortsätter även efter Friluftslivets år. Nästa steg är bland annat att Länsstyrelsen ska ta fram en strategi och handlingsplan för att utveckla friluftslivet ytterligare.

Filmer från Friluftslivets år 2021 på Youtube Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss