Bullerdalen

Bullerdalen är ett kommunalt naturreservat som ligger i östra delen av Karlskoga och gränsar till östra kyrkogården. Dalen utgörs av en 10-20 m djup bäckravin som skapats genom att Bullerbäcken skurit sig igenom jorden.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering av fågelbo eller genom att klättra i träd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld
 • framföra fordon annat än för reservatet skötsel
 • rida
 • gräva i marken
 • utan förvaltarens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskift eller liknande anordning
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 2000
Areal: 31 hektar
Markägare: Karskoga kommun
Reservatsbildare: Karlskoga kommun
Förvaltare: Karlskoga kommun