Ramshytte ängar

Naturreservatet Ramshytte ängar är ett kommunalt naturreservat och består av en ängsmark med omgivande lövskogar och våtmarker. Området är exempel på ett kulturlandskap som fram till 1800-talet var vanligt i Kilsbergen.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ramshytte ängar hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ramshytte ängar på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Ramshytte ängar på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt allvarligt skada vegetationen.
 • Medvetet skada eller störa djurlivet genom att t.ex. fånga, insamla eller döda däggdjur fåglar, kräldjur, groddjur eller ryggradslösa djur.
 • Beträda område markerat på kartan under perioden 1 mars till 15 juni.
 • Ha hunden lös.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Tälta eller ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet.
 • Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar.
 • Parkera annat än på anvisad plats.
 • Rida eller framföra cykel annat än på särskilt anvisade leder.
 • Anordna orienteringstävlingar eller liknande.
 • Sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2012
Areal: 19,9 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun