Ramshytte ängar

Naturreservatet Ramshytte ängar är ett kommunalt naturreservat och består av en ängsmark med omgivande lövskogar och våtmarker. Området är exempel på ett kulturlandskap som fram till 1800-talet var vanligt i Kilsbergen.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ramshytte ängar hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ramshytte ängar på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ramshytte ängar på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt allvarligt skada vegetationen.
 • Medvetet skada eller störa djurlivet genom att t.ex. fånga, insamla eller döda däggdjur fåglar, kräldjur, groddjur eller ryggradslösa djur.
 • Beträda område markerat på kartan under perioden 1 mars till 15 juni.
 • Ha hunden lös.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Tälta eller ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet.
 • Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar.
 • Parkera annat än på anvisad plats.
 • Rida eller framföra cykel annat än på särskilt anvisade leder.
 • Anordna orienteringstävlingar eller liknande.
 • Sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2012
Areal: 19,9 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun