Stadsskogen

Stadsskogen är ett kommunalt naturreserva som ligger norra delen av Nora. En barrskog äldre än 100 år dominerar i området och det finns flera större och mindre stigar.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • medföra ej kopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller svampar
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • cykla utanför markerade stigar och vägar

Men det är tillåtet att:

 • att plocka blommor, bär och matsvampar för husbehov (dock ej fridlysta)

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Nora kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2004
Areal: 64 hektar
Markägare: Nora kommun
Reservatsbildare: Nora kommun
Förvaltare: Nora kommun

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön. Cykla gul