Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sotterns skärgård

Utsikt från strandhäll mot öppet vatten

Sotterns skärgård, Norrholmen. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Sotterns skärgård i norra delen av sjön Sottern är sedan länge känd för sitt rika fågelliv. I Sottern häckar över 100 olika fågelarter och det rika fisklivet har gjort Sottern till en populär fiskesjö. På många öar finns kala klipphällar som för tankarna till havet. Tänk på att inte störa fåglarna när du rör dig i området!

Många öar och gamla tallar

Sottern är Örebro läns femte största sjö. Sjöns norra del är grund, som mest cirka fyra meter djup, och består av många öar och små holmar, en riktig skärgård. Sotterns södra del är mycket djupare och har få öar. Naturreservatet omfattar vattenområdet och öarna i viken som bildas mellan Gillberga näs och Bystadnäs. På många öar går urberget i dagen och bildar ibland släta hällar utemot stranden. Tall är det vanligaste trädslaget på öarna, men det finns även en hel del lövträd som björk, al och asp. Många av öarna har klarat sig undan både sågar och yxor och kan idag närmast beskrivas som urskog med många gamla träd, främst tallar. På några öar har det brunnit. Där har lövträd vuxit upp bland de överlevande tallarna.

En populär fiskesjö

Rikedom på fisk har gjort Sottern till en uppskattad yrkes- och sportfiskesjö. Här finns gädda, abborre, mört, lake, braxen, björkna, sarv, löja och nors förutom gös, sik och ål, som inplanterades under 1930-talet.

Storlom och fiskgjuse

Många olika fåglar trivs i Sotterns skärgård, allt från häger och drillsnäppa till småskrake och kricka. De kanske mest typiska fåglarna för sjön är storlom och fiskgjuse, som båda häckar här. Fiskgjusen bygger sina bon i toppen av gamla grova tallar, gärna ute på någon av de mer ostörda öarna. Sottern är rik på fisk som i de grunda vattnen lätt fångas av bland annat fiskgjusen. Här simmar till exempel gädda, abborre, braxen, sarv och lake. Under 1900-talet har även gös, sik och ål planterats in.

Stör inte fåglarna

Under häckningsperioden är fåglarna extra känsliga för störning. Närma dig inte stranden om du märker att fåglarna är oroliga. Lämna genast området om du ser du en storlom som simmar lågt i vattnet intill stranden, de har då troligen sitt bo i närheten. 15 april till 1 augusti är det förbjudet att landstiga på öar där fiskgjuse häckar, utom på vissa öar där tältning är tillåten. Fisktärnan häckar i kolonier på flata hällar under maj och juni. Undvik att gå i land nära kolonin under den mest känsliga tiden!

Upplev Sotterns skärgård på vintern

Sotterns skärgård kan vara svår att ta sig till och röra sig i på sommaren. Om du är van skridsko- eller skidåkare kan du med fördel uppleva naturreservatet på vintern. Ute på öarna finns flera fina rastplatser där du kan göra upp eld och njuta av din matsäck tillsammans med den vackra utsikten. Om du tar av dig skridskorna och går en stund på någon av öarna så upptäcker du att här ofta finns en gammal och ostörd skog med grova tallar. I några av tallarna kan du hitta stora risbon där fiskgjusen eller någon annan fågel troligen kommer att flytta in framåt våren.

Tillgänglighet

Det är tillåtet att tälta ett dygn på fyra av öarna i naturreservatet: Trindholmen, Norrholmen, Käringholmen och Stora Gröningen. På dessa fyra öar finns även dass och eldplats.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 1. störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering av fågelbo eller genom att klättra i boträd
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. medföra ej kopplad hund
 4. Under tiden 15 april - 15 juli landstiga på öar eller fara med båt, kanot eller motsvarande, inom vattenområdet väster om en linje från Sofieholmen genom sundet nordväst om Stora Gröningen till Gillberga näs
 5. under tiden 15 april – 1 augusti landstiga på öar med häckande fiskgjuse (gäller dock inte öarna under punkt 8 nedan)
 6. varaktigt förtöja vid eller lägga upp båt på reservatets öar och fastlandsstränder
 7. göra upp eld annat än på anvisade platser
 8. tälta annat än på öarna Trindholmen, Norrholmen, Käringholmen och Stora Gröningen och då under högst 1 dygn
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Örebro och Hallsberg

Bildat år: 1997

Areal: 710 hektar, varav 10 hektar land

Markägare: Brevens Bruks AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240011 Sotterns skärgård

Beslut och skötselplan naturreservatet Sotterns skärgård Pdf, 3.7 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240011 Sotterns skärgård (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Reservatet nås enklast vattenvägen, lämpligen från någon av de båtbryggor som finns i Kilsmo, Svennevad och Gillberga. Glöm inte att det råder förbud mot att vistas inom en del av reservatet 15 april – 1 augusti (se beslutskarta).

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss