Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra verklighet av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika intressen. Detta gör vi allra bäst med respekt för, och kunskap om, de unika förutsättningar som präglar Örebro län. 

Vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län

Vår vision

Vår vision för framtiden är Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.

Tillsammans står för att vi inte på egen hand kan klara av vårt uppdrag, vi är beroende av andra aktörer i samhället och vi behöver också samarbeta internt i myndigheten för att kunna hantera komplexa samhällsutmaningar.

Hållbart betyder att vårt arbete genomsyras av de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig.

Vår vision är också ett levande Örebro län där människor, företag, djur och natur, lever, verkar och växer.

Vägledande för vårt arbete mot visionen är våra ledord serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Med avstamp i den statliga värdegrunden tydliggör de hur vi vill uppfattas och vad som ska prägla vårt arbete i vardagen.

En bred verksamhet

För att kunna jobba tvärsektoriellt måste vi ha en bred kompetens och samverka med andra aktörer. Vi har dagligen kontakt med kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner.

På Länsstyrelsen i Örebro län jobbar omkring 190 personer som är experter inom en mängd olika områden. Här finns bland annat arkitekter, biologer, jurister, krisberedskapshandläggare, veterinärer, vatten- och naturvårdsexperter samt experter på jämställdhet, alkoholfrågor, miljöskydd, jordbruk och landsbygdsutveckling.

För att ha en fungerande stat krävs det att de demokratiska rutinerna fungerar. Vid de nationella valen räknad medborgarnas röster av länsstyrelser runt om i landet. Även valsedlar till EU-parlamentet räknas av länsstyrelserna.

Alla länets invånare påverkas av vår verksamhet. Vi handlägger och tar beslut i frågor som rör exempelvis jakt, byggnadsvård, naturreservat och djurförbud. Vi utför även tillsyn av olika verksamheter för att se till att lagar och regler följs. Varje år betalar vi ut cirka 300 miljoner kronor i jordbruksstöd till länets lantbrukare. Vi erbjuder kurser, ger råd och information och håller nätverksträffar inom samhällsviktiga områden.

Länets framtid i fokus

För att främja länets utveckling arrangerar vi årligen regelbundna rådsmöten där företagare, företrädare för länets kommuner, myndigheter och olika organisationer träffas för att diskutera gemensamma framtidsfrågor. Dessutom bjuder landshövdingen in gäster till Örebro slott för strategiska samtal om olika framtidsfrågor.

Fakta om Örebro län

  • 12 kommuner
  • 307 772 invånare
  • Örebro är residensstad
Porträttbild kvinna

Landshövding Lena Rådström Baastad

Lena Rådström Baastad är landshövding i Örebro län sedan den 1 mars 2023 och har ett förordnande fram till och med den 28 februari 2029.

Lena Rådström Baastad var tidigare socialdemokratisk politiker och ordförande i kommunstyrelsen Örebro under åren 2006-2016. Under åren 2016-2021 var hon partisekreterare för Socialdemokraterna och hon var även riksdagsledamot 2018-2021. Hon har en fil.kand. från Örebro universitet med inriktning arbetsliv/HR.

Maria Larsson

Länsråd Anna Olofsson

Anna Olofsson är länsråd vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Hon är statsvetare med inriktning nationalekonomi och kommer närmast från Sweco där hon arbetat som konsultchef inom samhällsanalys och strategi med inriktning mot regional utveckling.

Anna har även drygt tio års erfarenhet från Näringsdepartementet, som departementsråd och chef för enheten för Regional tillväxt. Dessförinnan var hon kontorschef för North Sweden European Office i Bryssel.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss