Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Degernäs-Ramshöjden

Karta över Degernäs-Ramshöjden

Degernäs-Ramshöjden är ett kommunalt naturreservat som består av ett område med mäktiga spår efter den senaste istiden. Ramshöjden består av en cirka 70 meter hög kulle som är en del av isälvsavlagringen Lokaåsen. I reservatet finns strövstigar i skogsmiljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 •  göra åverkan på markytan,
 • störa djurlivet,
 • plocka lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten. Blommor (ej fridlysta), bär och matsvamp får dock plockas,
 • utföra ristningar på torrträd eller bark,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet avsedd väg,
 • rida,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning som ej anknyter till reservatet på annan än därför avsedd plats,
 • göra upp eld annat än på därför avsedda platser,
 • tälta på annan plats än inom campingområdet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Degerfors

​Bildat år: 2005

Areal: 47 hektar

Markägare: Degerfors kommun

Reservatsbildare: Degerfors kommun

Förvaltare: Degerfors kommun

Hitta hit

Kontakt

Degerfors kommun sköter reservatet

E-post till Degerfors kommun

Telefon 0586-481 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss