Degernäs-Ramshöjden

Degernäs-Ramshöjden är ett kommunalt naturreservat som består av ett område med mäktiga spår efter den senaste istiden. Ramshöjden består av en cirka 70 meter hög kulle som är en del av isälvsavlagringen Lokaåsen. I reservatet finns strövstigar i skogsmiljö.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 •  göra åverkan på markytan,
 • störa djurlivet,
 • plocka lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten. Blommor (ej fridlysta), bär och matsvamp får dock plockas,
 • utföra ristningar på torrträd eller bark,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet avsedd väg,
 • rida,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämforlig anordning som ej anknyter till reservatet på annan än därför avsedd plats,
 • göra upp eld annat än på därför avsedda platser,
 • tälta på annan plats än inom campingområdet

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Stig Stig

Kontakt

Degerfors kommun sköter reservatet

E-post till Degerfors kommun

Telefon 0586-481 00

Fakta

Kommun: Degerfors
​Bildat år: 2005
Areal: 47 hektar
Markägare: Degersfors kommun
Reservatsbildare: Degerfors kommun
Förvaltare: Degerfors kommun