Reträtten

Reträtten är ett kommunalt naturreservat och utgör en del av förkastningsbranten söder om Örebro. Reservatet består av en lummig lövskog, mörk barrskog, öppna bergklackar och en blommande ängsmark. Namnet Reträtten kommer ifrån en gård som låg i reservatets södra del under 1800-talet.

Örebro kommuns information om naturreservatet Reträtten hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Reträtten på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Reträtten på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 26,4 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun