Storön

Svart- och vitspräcklig fågel med gult ovanpå huvudet

Tretåig hackspett trivs på Storön. Foto: Fredrik Wilde

I naturreservatet Storön kan du drömma dig bort från civilisationen! Tallar och granar susar som de gjort i århundraden och naturen utvecklas i sin egen takt. På Storön finns varken hus eller vägar, däremot trivs den ovanliga tretåiga hackspetten. 

Spana efter sällsynta svampar

Storön ligger i sjön Malmlången som är en del av Svartälven. Reservatet är helt bevuxet med skog. På öns norra del växer främst granar, vissa är upp emot 30 meter höga. Marken är bitvis ganska sumpig. Det finns gott om ved i förmultning och en hel del liggande, döda träd. Titta på stammarnas undersida, då upptäcker du kanske gräddtickan. Den kan bli flera meter lång och täcka hela stammens bredd. Gräddtickan föredrar mjuk och murken ved av gran. Ofta växer den på grova stammar som legat så länge att det hunnit börja växa mossa på ovansidan. Gräddtickan är ovanlig och hittas i skogar som är gamla och innehåller mycket död ved.  

Tallar i olika åldrar

På den sydvästra delen av ön är träden i 150-årsåldern. Över hela ön växer det här och var stora furor som är 200-300 år gamla, på några kan man se spår efter skogsbränder. I sydöst är skogen yngre och där finns också gott om lövträd.  

Död ved med gott innehåll

Hänglavar trivs i det fuktiga lokalklimatet. Långt uppe i trädens grenverk kan du se stora, hängande draperingar av skägglavar och tagellavar. Den stora mängden död ved gör att den tretåiga hackspetten trivs. I de murkna stammarna finns gott om insektslarver och spindlar som den tretåiga lätt kan hacka fram. Typiskt för denna art är att den dricker granens och tallens sav. För att komma åt den goda vätskan hackar fågeln massor med små hål i ringar runt stammen. Märkena brukar kallas för drickringar.

Tillgänglighet

Storön hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2009

Areal: 27,7 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Storön Pdf, 1.6 MB.

Hitta hit

Storön ligger i sjön Malmlången, ca 7 km nordväst om Älvhyttan och 4 km norr om Karlsdal.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss