Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rankemossen

Taniga tallar på mark bevuxen av blåbärsris och lavar

Rankemossen. Foto: Jesper Pietsch

I naturreservatet Rankemossen möter du ödebygd och vildmarkskänsla. Tystnaden bryts bara av fåglarnas ensliga rop. Några stora skogsklädda fastmarksholmar avgränsar Stora Rankemossen i norr från Lilla Rankemossen i söder. Mossen har aldrig dikats ur vilket är ovanligt, här ser vi en naturtyp som inte ändrat utseende på tusentals år!

Högmossar

Stora Rankemossen är glest bevuxen med tallar. Marken är tuvig med olika slags mossor och ris och det finns ett större område med klockljung. I juni till augusti färgar den myren kraftigt rosa. Lilla Rankemossen är svagt välvd och så gott som hela mosseytan täcks av ristuvor och tall.

Fågelvärld

Det finns gott om fåglar på mossen. Smålommen trivs vid en grupp gölar i norr, som inte för inte kallas Lomgölarna. Proviantering sköter fågeln i den närbelägna sjön Toften. Det är typiskt för arten att häcka i fiskfria gölar som ligger på några kilometers avstånd från en större sjö. Tidiga morgnar i mars och april kan du få njuta av orrspel när orrtupparna lägger all energi på att med hetsiga skutt och hopp imponera på damerna. Även andra tider på året kan du få se orre, den håller sig gärna kring mossen för att söka föda och övernatta.

Gammalt bergsbruk

I skogen i den nordöstligaste delen av reservatet finns fyra djupa gruvhål varav det största är 30 meter långt. Där finns också varphögar där stenarna har borrhål. Mindre järngruvor som denna är vanliga i trakten.

Som i sagorna

Den säregna miljön på mossen har i alla tider satt fantasin i rörelse. En bergknalle på östra sidan av Stora Rankemossen har fått namnet Koberget eftersom en ko sägs ha blivit bergtagen av trollen där. I Gäddsjötorp, sydväst om Lilla Rankemossen, finns resterna efter Elias Perssons torp. Han var känd för att vara en god skytt, men enligt sägnen råkade han en dag skjuta en älg som var sadlad; skogsråets älg! Skogsrået fick sin hämnd, Elias tog strax efteråt sitt eget liv.

Upplev mossen på vintern

Våtmarker, mossar och kärr är vanligen svåra att ta sig fram på under de varmare årstiderna, inte minst de som saknar stigar. Men med hjälp av snö, is och tjäle blir de om vintern desto lättare att utforska. När snön lagt sig är våra mossar perfekta för en skidtur, där du kan njuta av lugnet och de öppna myrvidderna. Saknas snön är faktiskt snöskor annars vara ett bra redskap att ta sig fram över gungflymarkerna. Håll utkik uppe i skyn, kanske skymtar du en eller annan rovfågel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Laxå

Bildat år: 2009

Areal: 286,2 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240007 Rankemossen

Beslut och skötselplan naturreservatet Rankemossen Pdf, 1.8 MB.

Hitta hit

Rankemossen ligger ca 9 km nordväst om Laxå och 5 km söder om Svartå. Från E 20 i Laxå kör du norrut mot Svartå på väg 205. Efter ca 11 km svänger du vänster på en mindre väg mot mot Karlstorp. Reservatets parkering med informationstavla finns efter ca 700 m, där Bergslagsleden korsar vägen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, tält grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss