Rankemossen

Taniga tallar på mark bevuxen av blåbärsris och lavar

Raknkemossen. Foto: Jesper Pietsch

I naturreservatet Rankemossen möter du ödebygd och vildmarkskänsla. Tystnaden bryts bara av fåglarnas ensliga rop. Några stora skogsklädda fastmarksholmar avgränsar Stora Rankemossen i norr från Lilla Rankemossen i söder. Mossen har aldrig dikats ur vilket är ovanligt, här ser vi en naturtyp som inte ändrat utseende på tusentals år!

Högmossar

Stora Rankemossen är glest bevuxen med tallar. Marken är tuvig med olika slags mossor och ris och det finns ett större område med klockljung. I juni till augusti färgar den myren kraftigt rosa. Lilla Rankemossen är svagt välvd och så gott som hela mosseytan täcks av ristuvor och tall.

Fågelvärld

Det finns gott om fåglar på mossen. Smålommen trivs vid en grupp gölar i norr, som inte för inte kallas Lomgölarna. Proviantering sköter fågeln i den närbelägna sjön Toften. Det är typiskt för arten att häcka i fiskfria gölar som ligger på några kilometers avstånd från en större sjö. Tidiga morgnar i mars och april kan du få njuta av orrspel när orrtupparna lägger all energi på att med hetsiga skutt och hopp imponera på damerna. Även andra tider på året kan du få se orre, den håller sig gärna kring mossen för att söka föda och övernatta.

Gammalt bergsbruk

I skogen i den nordösligaste delen av reservatet finns fyra djupa gruvhål varav det största är 30 meter långt. Där finns också varphögar där stenarna har borrhål. Mindre järngruvor som denna är vanliga i trakten.

Som i sagorna

Den säregna miljön på mossen har i alla tider satt fantasin i rörelse. En bergknalle på östra sidan av Stora Rankemossen har fått namnet Koberget eftersom en ko sägs ha blivit bergtagen av trollen där. I Gäddsjötorp, sydväst om Lilla Rankemossen, finns resterna efter Elias Perssons torp. Han var känd för att vara en god skytt, men enligt sägnen råkade han en dag skjuta en älg som var sadlad; skogsråets älg! Skogsrået fick sin hämnd, Elias tog strax efteråt sitt eget liv.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå
Bildat år: 2009
Areal: 286,2 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Rankemossen Pdf, 1.8 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, tält grön