Kränglan

Kränglan är ett kommunalt reservat som består av ett varierat skogsområde med både fuktiga blåbärsgranskogar och torra hällmarker med äldre tallar. I mindre delar av reservatet finns lövskog, med asp, björk, klibbal och en och annan ek. Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett lättillgängligt rekreationsområde med höga natur-, kultur- och friluftsvärden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Kränglan hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Kränglan på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kränglan på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 97,6 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun