Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kränglan

Skogsmiljö

Foto: Örebro kommun

Kränglan är ett kommunalt reservat som består av ett varierat skogsområde med både fuktiga blåbärsgranskogar och torra hällmarker med äldre tallar. I mindre delar av reservatet finns lövskog, med asp, björk, klibbal och en och annan ek. Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett lättillgängligt rekreationsområde med höga natur-, kultur- och friluftsvärden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Kränglan hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Kränglan på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kränglan på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 97,6 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss