Kulturmiljöer

Inom kulturmiljövården arbetar vi för att bevara vår kanske viktigaste historiebok – kulturlandskapet. Ett landskap fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.

skog och öppen mark med resta stenar i cirkel. Illustration

Utflyktsguide

Vill du veta vilka kulturmiljöer som du kan åka till med kollektivtrafik? Eller är du intresserad av kulturmiljöer med ett särskilt tema? Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda natur- och kulturmiljöer i länet.