Kulturmiljöer

Inom kulturmiljövården arbetar vi för att bevara vår kanske viktigaste historiebok – kulturlandskapet. Ett landskap fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.

skog och öppen mark med resta stenar i cirkel. Illustration

Utflyktsguide

Vill du veta vilka kulturmiljöer som du kan åka till med kollektivtrafik? Eller är du intresserad av kulturmiljöer med ett särskilt tema? Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda natur- och kulturmiljöer i länet.

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss