Munkhyttan

Munkhyttan är ett kommunalt naturreservat. Naturreservatet har bildats särskilt för att värna om fjärilarna. Längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga. Asknätfjärilen lägger bara sina ägg på ask och olvon och de lever som larver i 2-3 år innan de förpuppas och blir fjärilar. Som fjäril lever den bara ett par veckor, någon gång från slutet av maj till början av juli beroende på vädret. Väddnätfjärilen lägger bara sina ägg på ängsvädd med rätt solexponering och hög luftfuktighet.

 Mer information om naturreservatet hittar du Lindesbergs kommuns webbplats:

Munkhyttan på Lindesbergs kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Göra åverkan på markytan eller i bäcken.
  • Skada vegetationen eller döda träddelar.
  • Framföra motorfordon, cykla eller rida annat än på bilvägar.
  • Elda annat än på anvisad plats.

Glöm inte att både asknätfjärilen och väddnätfjärilen är fridlysta!

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2000
Areal: 41 hektar
Markägare: Lindesbergs bostäder AB
Reservatsbildare: Lindesbergs kommun
Förvaltare: Lindesbergs kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön