Munkhyttan

Två fjärilar på ett blad

Väddnätfjäril och asknätfjäril. Foto: Sture Hermansson

Munkhyttan är ett kommunalt naturreservat. Naturreservatet har bildats särskilt för att värna om fjärilarna. Längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga. Asknätfjärilen lägger bara sina ägg på ask och olvon och de lever som larver i 2-3 år innan de förpuppas och blir fjärilar. Som fjäril lever den bara ett par veckor, någon gång från slutet av maj till början av juli beroende på vädret. Väddnätfjärilen lägger bara sina ägg på ängsvädd med rätt solexponering och hög luftfuktighet.

 Mer information om naturreservatet hittar du Lindesbergs kommuns webbplats:

Naturreservatet Munkhyttan på Lindesbergs kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Göra åverkan på markytan eller i bäcken.
  • Skada vegetationen eller döda träddelar.
  • Framföra motorfordon, cykla eller rida annat än på bilvägar.
  • Elda annat än på anvisad plats.

Glöm inte att både asknätfjärilen och väddnätfjärilen är fridlysta!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2000

Areal: 41 hektar

Markägare: Lindesbergs bostäder AB

Reservatsbildare: Lindesbergs kommun

Förvaltare: Lindesbergs kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240088 Munkhyttan

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240088 Munkhyttan (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss