Jobba hos oss

Vill du medverka till att utveckla Örebro län? Då skulle du trivas och göra nytta på Länsstyrelsen. Hos oss kan du jobba inom en rad olika områden och få utlopp för just dina passioner. Vad sägs om att bli vår nästa jurist, ekonom eller statsvetare? Eller kanske brinner du för kommunikation, djurvård, naturskydd eller något av våra många andra verksamhetsområden.

Lediga jobb

Oavsett om du är nyexaminerad, känner att det är dags att prova en ny roll eller vill göra ett fullständigt karriärbyte är du varmt välkommen att söka våra tjänster. Vi på Länsstyrelsen värdesätter mångfald: kanske är det just dina kunskaper och erfarenheter som gör att vi löser morgondagens utmaningar. Tillsammans verkar vi för ett hållbart och levande Örebro län.

Du läser om och söker våra lediga tjänster direkt via vår webbplats, via sidan Lediga jobb:

Våra lediga jobb

Examensarbete och praktik

Vill du testa dina teoretiska kunskaper genom att göra ett examensarbete hos oss? Vi är intresserade av att höra dina idéer och tankar om vad du vill fördjupa dig i. Kontakta HR-utvecklare Eva Klingberg på eva.klingberg@lansstyrelsen.se eller 010-224 82 45 så ser vi över vilka möjligheter som finns för examensarbete inom ditt område.

Hos oss kan du också praktisera för att få erfarenhet som är viktig för framtida jobb. Av försäkringsskäl tar vi dock bara emot praktikanter som anvisats av Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare där du som söker är försäkrad. Om du kommer från ett program för nyanlända eller funktionsnedsatta sker kontakten via Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen Örebro Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Sveriges riksdag och regering fattar många beslut om hur landet ska skötas. Vi på Länsstyrelsen ser till att besluten blir verklighet. Vi är också en viktig länk mellan människor och kommuner, samt mellan regering, riksdag och centrala myndigheter.

Hos oss arbetar cirka 190 medarbetare under ledning av landshövding Maria Larsson. Vi sätter stort värde på att ge god service, samarbeta, driva på utveckling och känna glädje på jobbet. Vi värnar om medarbetarens hälsa och har därför flexibla arbetstider, bidrag till friskvård, ersättning för läkarbesök och ofta möjlighet till visst distansarbete. Vi organiserar oss i mindre arbetsgrupper och ger interna utvecklingstillfällen för att se till att alla trivs.

Vi verkar också för lika rättigheter och jämställdhet. Alla med rätt kompetens ska kunna få jobb och känna sig trygg på arbetsplatsen, oavsett kön, könsidentitet, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Med andra ord är mångfald viktigt för oss.

Vill du veta mer om vårt verksamhet? Mer information finns på sidan Om Länsstyrelsen i Örebro län:

Om Länsstyrelsen i Örebro län

Yrken hos oss

Du kan arbeta inom många verksamhetsområden hos oss. Du kan utveckla landsbygden, bevara växter och djur, integrera människor i samhället, skydda kulturmiljöer och värna om de mänskliga rättigheterna. Du kan även jobba med grafisk produktion, djurskydd, underlätta för länets företagande, planera bostäder, utreda energi- och klimatfrågor, förebygga olyckor, skriva texter och redigera film samt öka jämställdheten.

Vill du veta mer om vad du kan arbeta med hos oss och hur en typisk dag kan se ut? Här berättar några medarbetare om deras roller:

Thomas Börjesson har arbetat länge på Länsstyrelsen i Örebro län och är idag enhetschef på Landsbygd och Näringsliv. Det bästa med arbetet tycker Thomas är bredden på Länsstyrelsen och att han får tillfälle att jobba med många olika saker.

Vad jobbar du med?

– Jag är chef på enheten för Landsbygd och Näringsliv och stora delar av mitt arbete handlar om Landsbygdsprogrammet. Programmet innehåller flera olika delar men framförallt så består det av stöd till företagare och lantbrukare. Det är både stöd som bönder investerar i sina företag och utvecklingsstöd som vanliga landsbygdsföretag kan få.

Vi arbetar även med miljöstöd av olika slag som man kan få för att restaurerar landskap. Det kan handla om att restaurera en byggnad eller att anlägga en våtmark. Vi ger även bidrag till rovdjursstängel för att hjälpa lantbrukare att hålla rovdjur ute från boskapsdjuren. Landsbygdsprogrammet handlar också om att göra landsbygden attraktiv. Den delen kan bestå i allt ifrån att ge stöd till fotbollsplaner eller till hembygdsgårdar. Vi arbetar också med kompetensutveckling. För lantbrukare kan det innebära att vi utvecklar deras kunskap kring att driva en miljövänlig verksamhet.

Jag deltar i arbetet på alla möjliga sätt. Främst är det mycket möten för att planera och för att få våra medel att gå ihop.

Hur ser en dag ut för dig som enhetschef?

– Möten, möten och möten! Det blir mycket möten, eftersom mitt arbete handlar om att planera och samverka med många externa aktörer. Vi har till exempel uppdraget att samordna och ta hänsyn till regionens Regionala utvecklingsstrategi. I och med detta deltar jag vid möten med olika samarbetspartners, organisationer och människor. Sedan är det också möten internt i huset, som kan handla om allt ifrån min roll som Tjänsteman i Beredskap till avdelningsmöten.

Innan jag blev enhetschef arbetade jag med kontroller av lantbruket och lantbruksstöden. Den största skillnaden är att det är många fler möten nu.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag trivs väldigt bra i rollen som enhetschef. Om man inte gör det blir det nog väldigt svårt att göra ett bra arbete. Ibland är det stressigt så klart, eftersom vi har många järn i elden hela tiden. Det händer att jag glömmer bort saker som jag skulle ha gjort, och då kan det bli lite extra jobbigt.

Det bästa med mitt arbete är att det är just så många olika saker jag arbetar med. Till exempel så sträcker sig ju Landsbygdsprogrammet till allt ifrån att träffa fotbollsmänniskor till att prata med bönder om alla möjliga sorters utvecklingsområden. Det är en väldig bredd i det vi arbetar med här på Länsstyrelsen. Det betyder att man lär sig så otroligt mycket och det är något som är väldigt roligt och givande.

Malin Ahlm arbetade som miljöhandläggare 2013–2020 och är i dag tillförordnad enhetschef. Här är en intervju som gjordes när hon fortfarande arbetade som miljöhandläggare.

Hon tycker det bästa med att arbeta på Länsstyrelsen är den breda kompetensen inom miljöfrågor och andra områden, men också att det alltid finns något nytt att lära.

​Vad jobbar du som?

- Jag jobbar som miljöhandläggare på enheten Miljöskydd. Jag handlägger ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter. Vi prövar ärenden både för Örebro och Värmlands län och besluten tas av Miljöprövningsdelegationen. Mycket av den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en miljöskyddshandläggare, vilket alltså är min arbetsuppgift.

Varför just miljöhandläggare?

- Jag har funderat på det ibland. Jag har alltid haft ett miljöintresse, ända sedan jag var liten. Mina föräldrar tog med mig och mina syskon ut i skogen för att plocka blåbär, skogshallon, hjortron och lingon. Vi plockade svamp eller bara vandrade i skogen. När jag skulle välja utbildning så valde jag att kombinera miljöfrågor med ekonomi. Det är viktigt att ha med sig ekonomin eftersom samhället i så stor utsträckning styrs utifrån ekonomiska intressen. Jag jobbade tidigare som miljöinspektör på en kommun. Redan då var jag med i prövningsprocessen eftersom vi yttrade oss till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen när det gällde verksamheter som vi hade tillsyn över. När det sen dök upp en tjänst som miljöhandläggare med inriktning på prövning så kände jag att det vore kul att byta arbetsuppgifter.

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter?

- Jag har alltid jobbat med prövning här på Länsstyrelsen i Örebro län. Sen jobbar jag även som webbredaktör. Som webbredaktör lägger jag ut information på vår webbplats på de sidor som jag ansvarar för.

Hur märker du i ditt arbete att länsstyrelsen är en statlig myndighet?

- Länsstyrelsen är en länk mellan länets kommuner och regering samt riksdag som beslutar om lagar och regler på miljöområdet. Vi prövar om en verksamhet ska tillåtas eller inte. Till exempel så måste verksamheten ha en god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror. Det märks också rent konkret på arbetsplatsen genom att arbetet i sig styrs av en hel del lagar och regler som till exempel förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Jag tycker det är roligt med en enhet där många jobbar med samma typ av frågor och där vi diskuterar mycket tillsammans. Det finns mycket kompetens inom miljöområdet på Länsstyrelsen. Både inom vårt område, men också inom andra områden. Vi blir aldrig fullärda inom miljöområdet och det känns som att det alltid finns mer att lära sig. Det är dessa utmaningar som gör jobbet roligt.

Maria arbetar som nationell webbutvecklingsledare och samordnar arbetet med att förvalta och utveckla Länsstyrelsens gemensamma webbplatser. Maria ser sig själv som en projektledare, koordinator och jonglör!

Vad jobbar du som?

- Sedan 2008 jobbar jag nationellt för länsstyrelserna som webbutvecklingsledare. Lite förenklat kan jag säga att jag samordnar arbetet med att förvalta och utveckla våra gemensamma webbplatser och intranät. Länsstyrelserna har två gemensamma webbplattformar, 21 länsstyrelsewebbplatser och 21 intranät, plus ett antal webbplatser för särskilda uppdrag eller projekt.

Varför just webb?

- Efter att ha jobbat på Länsstyrelsen i Örebro i nästan nio år kände jag att det vore kul att lyfta blicken lite och göra något nytt. Turen infann sig och ett uppdrag som webbsamordnare för de län som samordnat sig kring webbarbetet blev ledigt. Jag ansökte och fick jobbet! Så här i efterhand känns det som ett lyckokast. Jag får vara med och aktivt påverka och leda arbetet med våra webbplatser.

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter?

- Jag började på Länsstyrelsen 1999. Mina första år så jobbade jag som informatör och webbansvarig för Länsstyrelsen i Örebro län. Men de senaste sex åren jobbar jag alltså nationellt. Min tjänst har förändrats jättemycket även inom mitt nuvarande uppdrag. Från att några län var med i samarbetet är nu alla det. Jag är idag något av en projektledare, koordinator och jonglör!

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Det bästa måste vara alla trevliga och duktiga kollegor jag träffar ute på alla länsstyrelser. Tillsammans jobbar vi för att vi ska ha bra webbplatser! Ibland känns det lite tufft för att saker tar tid. Det gäller att ha tålamod och vara ute i god tid och planera! Det är även kul att se att vårt Örebro-gäng som jobbar med webbplatserna är så duktiga!

Daniel brinner för frågor som rör natur och miljö och jobbar som naturvårsbiolog på naturskyddsenheten. Daniel och hans närmaste kollegor arbetar bland annat med att bilda, vårda och informera om skyddade områden som exempelvis naturreservat och nationalparker.

Hur hamnade du på Länsstyrelsen?

- Jag jobbade på Örebro universitet efter att jag tagit biologexamen i Umeå 1999. Sen fick jag i uppdrag av Länsstyrelsen att göra en inventering av större vattensalamandrar. Efter det fick jag en projektanställning för att arbeta med naturinformation och Natura 2000-områden.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Att det är väldigt omväxlande och att jag får arbeta med frågor som engagera mig och som jag tycker är roliga.

Varför just biolog?

- Jag utbildade mig till biolog eftersom jag brinner för frågor som rör natur och miljö. Jag känner mig lyckligt lottad som får möjlighet att arbeta med sådana frågor på Länsstyrelsen.

Hur märker du i ditt arbete att Länsstyrelsen är en statlig myndighet?

- Vi får uppdrag från Naturvårdsverket och departement, med gemensamma riktlinjer från staten för alla länsstyrelser. Det märks också i kontakten med andra människor, organisationer och media, ärendehantering, diarieföring med mera.

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter?

- Jag har alltid arbetat med naturvårdsfrågor, men arbetsuppgifterna har varierat. Allt ifrån salamandrar, inventeringar och floraövervakning, till planering av uppföljning av skyddade områden och naturinformation.

Vad gör en ”naturvårdsbiolog”?

- Arbetar med frågor som har att göra med bevarande av biologisk mångfald och naturvård. På naturskyddsenheten arbetar vi med att bilda, vårda och informera om skyddade områden (nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden, naturminnen med mera). Vi arbetar också med uppföljning och miljöövervakning för att se om det sker förändringar, positiva eller negativa, i vår natur och miljö över tiden.

Med statsvetenskap i bagaget och erfarenhet från kommunen, tyckte Maria att Länsstyrelsen var ett naturligt nästa steg. Det var myndighetens bredd och variation som lockade Maria till Länsstyrelsen. Hennes förhoppning var att det skulle finnas stora möjligheter att hitta något arbetsområde som hon verkligen tyckte var kul - vilket hon också gjorde. Nu arbetar hon som krisberedskapshandläggare på enheten Kommunikation & Krisberedskap.

​Vad gör en handläggare inom krisberedskap?

- Jag ansvarar för länets risk- och sårbarhetsanalyser, följer upp och stödjer kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och förmåga att hantera och förbereda sig för kriser. Min tjänst är väldigt utåtriktat och innebär kontakter i form av möten, nätverk och konferenser med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting. Samordning och samverkan inom länet är A och O inom vårt arbete.

Varför just krisberedskap?

- Under min studietid ingick en praktikperiod som jag gjorde på svenska ambassaden i Berlin. Under halvåret i Berlin arbetade jag mycket med Tysklands krisberedskap och framför allt hur de hanterade Tsunamikatastrofen. Det var då jag fick upp ögonen för krisberedskap.​

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Det bästa med mitt arbete är att det är väldigt varierande, stimulerande och utmanande. Ingen dag är den andra lik och arbetet innebär mycket kontakter med externa aktörer både i länet och runt om i Sverige. Jobbet är dessutom väldigt självständigt och ger mycket frihet under eget ansvar. Det finns goda utvecklingsmöjligheter.

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter?

- Nej, när jag började på Länsstyrelsen arbetade jag först med körkortsfrågor och sedan med yrkestrafik. Tanken var att komma in på Länsstyrelsen för att sedan söka mig vidare inom myndigheten.

Daniel arbetar som vattenvårdshandläggare och sysslar med allt från domstolsprövningar till att skyffla grus. Han anser att det bästa med arbetet är att få vara med och återställa vattenmiljöer och rent konkret förbättra för arter som annars missgynnas.

Vad jobbar du som?

- Min titel är vattenvårdshandläggare och jag jobbar med fiskevård, domstolsprövningar av vattenkraftverk, fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Det handlar om att kartlägga och ta fram åtgärdsplaner för hur sjöar och vattendrag påverkas negativt av till exempel vattenkraft, flottledsrensningar, dikningar.

Det roligaste av allt är att jag också får vara med att förbättra vattenmiljön genom att starta åtgärdsprojekt genom att engagera markägare och fiskevårdsföreningar. Det allra roligaste är att vara med själv och spetta tillbaka sten eller skyffla lekgrus.

Varför just vatten?

- En sjö eller en bäck är som en eld det rör sig hela tiden. Vyerna på en sjö eller ett hav är beroendeframkallande för själen. Det började med fiske med farfar och farsan. Tidiga mornar, pipan i mungipan, sänkhåv, huggkrok, långrev i båten, blicken fäst vid det guppande flötet och historier om malar, ålar, öringar och stora gäddor och abborrar.

Hur går arbetet?

- Jobbet går strålande för det mesta. Men det finns så många dammar och det har rensats överallt i länet så behoven av åtgärder är enorma och resurserna relativt små. Det gäller att se möjligheter och inte problem annars blir det inga förbättringar.

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter?

- Tidigare har jag jobbat med vatteninsekter, vattenutsläpp, forskning på ål och lax och klimatanpassning. Men nu har jag hittat dit jag velat hela tiden.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Att jag får vara med och återställa vattenmiljöer och att få se fisk leka på platser som den tidigare inte kunnat leka på under lång tid. Det ger en skön känsla att få vara med konkret och förbättra för öringen, flodpärlmusslan, uttern och andra arter som missgynnats.

Therese arbetar med rådgivning och kursverksamhet till lantbrukare. Det hon uppskattar mest med jobbet är dess variation och att hon får arbeta både ute i fält och på kontor. Spänningen ligger i att få jobba med duktiga lantbruksföretagare. Therese har arbetat på Länsstyrelsen sedan år 2005.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Jag har förmånen att jobba både ute i fält och inne på kontor. Det gör att den ena arbetsdagen inte är den andra lik. Jag uppskattar att jag har ett fritt jobb där jag själv kan planera, genomföra och följa upp de aktiviteter som vi genomför. Sen trivs jag med mina arbetskamrater. Vi har kul på jobbet och det är viktigt.

Varför just lantmästare?

- Jag har alltid varit intresserad och aktiv inom lantbrukssfären. Det händer saker hela tiden och det är spännande att få jobba med duktiga lantbruksföretagare.

Vad gör en lantmästare?

- Många lantmästare är egna lantbruksföretagare, jobbar som säljare eller, som mig, rådgivare.

Hur märker du i ditt arbete att Länsstyrelsen är en statlig myndighet?

- Det gäller att vara uppdaterad på det senaste inom lagstiftningen. Ofta får jag frågor kring vilka lagkrav som gäller kring till exempel gödselkörning och spridning av växtskyddsmedel. Regelverket är krångligt och ändras ofta så lantbrukarna måste få rätt svar.

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter?

- I början jobbade jag även med EU-stöd till lantbruket, men nu har jag förmånen att bara jobba med rådgivning och kursverksamhet till lantbrukarna.

Kontakt