Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lampahöjd

ljusbeige fingerformad svamp

Kandelabersvamp. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Lampahöjd bjuder på dramatisk terräng med sluttningar och stup. Uppe på höjderna står en gles, senvuxen tallskog med inslag av kala hällmarker, där utsikten över det omgivande landskapet är milsvid.ess

Skog med lång kontinuitet

Det lite kärva och bitvis otillgängliga landskapet är en av orsakerna till reservatets höga naturvärden. Mycket av skogen växer i branter och har varit svår att komma åt. Sedan hästen försvann ur skogsbruket i början av 1900-talet har skogen fått stå helt orörd, men man kan fortfarande se spår av gamla körvägar, kolbottnar och mossbelupna avverknings­stubbar i de mer lättåtkomliga delarna av skogen.

Doftskinn och kandelabersvamp

Tillgången på multnande granved är god och i branterna ligger döda granar nästan i högar. Flera ovanliga, vedlevande svampar har påträffats i reservatet, däribland ullticka, gränsticka och doftskinn. Med lite tur kan man också hitta den vackra och sällsynta kandelaber­svampen som bara växer på riktigt grova, förmultnade stammar av asp. På levande aspar finns en artrik lavflora med rariteter som lunglav, skrovellav och korallblylav.

Berguv i branten

Berguven lockas av de branta stupen och häckar regelbundet i Lampahöjd. Även pärluggla förekommer. Den häckar gärna i spillkråkans gamla bohål, som ofta hackas ut i en grov asp. En verkligt sällsynt fågel i reservatet är den tretåiga hackspetten, som kräver gammal skog med mycket död ved. Till vildmarkens arter hör också lodjuret, som observeras regelbundet.

Tillgänglighet

Lampahöjd hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på eventuellt angiven plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2009

Areal: 123 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Lampahöjd Pdf, 1.6 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Lampahöjd ligger drygt tre mil söder om Grythyttan i Hällefors kommun. Från väg 244 tag vid Stadra avtagsvägen mot Rockesholm. Efter du har passerat kraftverket vid Rockesholm, tag höger och sedan kort därefter nästa vänster. Efter ca 2 km, strax efter Bäckhagen, sväng höger och efter 500 meter, vid nästa vägskäl, är du framme vid naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss