Saxhyttan

Skogsmiljö

Foto: Hällefors kommun

Saxhyttan är ett kommunalt naturreservat som består av ett litet frodigt lövskogsområde med en spännande flora. Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara såväl biologisk mångfald i lövskog som möjligheter till friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. Särskilt avses mossor, lavar, svampar och insekter som är knutna till lövträd och död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Plocka gärna matsvampar, men låt lavar, mossor och vedlevande svampar få växa fritt.
  • Skada inte levande eller döda träd.
  • Håll hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld.
  • Framför inte motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2007

Areal: 5,2 hektar

Markägare: Hällefors kommun

Reservatsbildare: Hällefors kommun

Förvaltare: Hällefors kommun

Hitta hit

Kontakt

Hällefors kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss