Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Utbildningar för att använda växtskyddsmedel

Under våren 2023 kan du utbilda dig för att använda växtskyddsmedel. Grundkursen ger dig behörighet att använda växtskyddsmedel klass 1 L och 2 L. Fortbildningskurserna är för dig som behöver förnya din behörighet. Kurserna i Örebro anmäler du dig till via vår kalender. Datum för årets kurser i Örebro och övriga Mälarregionen hittar du på vår webbsida Växtnäring och växtskydd.

Växtnäring och växtskydd