Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Utbildningar för att använda växtskyddsmedel

Under våren 2024 kan du utbilda dig för att använda växtskyddsmedel. Grundkursen ger dig behörighet att använda växtskyddsmedel klass 1 L och 2 L. Fortbildningskurserna är för dig som behöver förnya din behörighet. Kurserna för 2024 är under planering, men kommer finnas i vår kalender senare i höst.

Växtnäring och växtskydd

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss