Väderkvarnsbacken

Väderkvarnsbacken är ett kommunalt reservat som består av en rullstensås. Gruset i åsen består främst av skiffer och kalksten, vilket gör jordmånen näringsrik. Det speciella sten- och grusmaterialet i åsen har gjort den ointressant för grusindustrin, varför Väderkvarnsbacken är nästan opåverkad av täkter. Istället växer en näringskrävande lundartad lövskog på åsens östsluttningar.

För mer information om naturreservatet Väderkvarnsbacken, kontakta Askersunds kommun.

Askersunds kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Askersunds kommun sköter naturreservatet

E-post till Askersunds kommun

Telefon 0583-810 00

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2005
Areal: 12,5 hektar
Markägare: Askersunds kommun
Reservatsbildare: Askersunds kommun
Förvaltare: Askersunds kommun