Rävåsen

Rävåsen är ett kommunalt reservat som består av en skogsbevuxen rullstensås som ligger i de centrala delarna av Karlskoga.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan,
 • medföra ej kopplad hund,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar,
 • gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar elJer vedsvampar,
 • göra upp elda annat än på anvisad plats,
 • insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • tälta,
 • rida,
 • framföra motordrivet fordon,
 • sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation eller annan information i enlighet med skötselplanen,
 • utan tillstånd från förvaltaren ordna tävlingar och liknande arrangemang.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Beslutat år: 2002
Areal: ca 40 hektar
Markägare: Karlskoga kommun
Reservatsbildare: Karlskoga kommun
Förvaltare: Karlskoga kommun