Rävåsen

Stig genom skog

Foto: Thomas Karlsson

Rävåsen är ett kommunalt reservat som består av en skogsbevuxen rullstensås som ligger i de centrala delarna av Karlskoga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan,
 • medföra ej kopplad hund,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar,
 • gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • göra upp elda annat än på anvisad plats,
 • insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • tälta,
 • rida,
 • framföra motordrivet fordon,
 • sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation eller annan information i enlighet med skötselplanen,
 • utan tillstånd från förvaltaren ordna tävlingar och liknande arrangemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Karlskoga

Beslutat år: 2002

Areal: ca 40 hektar

Markägare: Karlskoga kommun

Reservatsbildare: Karlskoga kommun

Förvaltare: Karlskoga kommun

Hitta hit

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss