Tempelbacken

Naturreservatet Tempelbacken är ett kommunalt naturreservat som består av en relativt stor, orörd lövskog som gör området värdefullt för många fåglar, insekter, svampar och lavar. Skogen har växt upp på mark som tidigare brukat som betesmark.

Föreskrifter

 

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Skada träd, högstubbar eller liggande träd,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • störa djurlivet,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • rida,
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 1995
Areal: ca 10 hektar
Markägare: Lindesbergs kommun
Förvaltare: Lindesbergs kommun
Reservatsbildare: Lindesbergs kommun