Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vinteråsen

Öppen gräsmark i höstskrud

Foto: Örebro kommun

Vinteråsen är ett kommunalt naturreservat som består av ett varierat landskap, med både täta ädellövskogar och öppna blommande marker. I området finns särskilt goda förutsättningar för ett rikt växt och djurliv på grund av kalken som finns i jorden och berggrunden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Vinteråsen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Vinteråsen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Vinteråsen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål,
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter),
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet,
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning),
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden,
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 83,4 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol elda grön. Vandra, cykla, rida gul

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss