Vinteråsen

Vinteråsen är ett kommunalt naturreservat som består av ett varierat landskap, med både täta ädellövskogar och öppna blommande marker. I området finns särskilt goda förutsättningar för ett rikt växt och djurliv på grund av kalken som finns i jorden och berggrunden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Vinteråsen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Vinteråsen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Vinteråsen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål,
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter),
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet,
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning),
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden,
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 83,4 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol elda grön. Vandra, cykla, rida gul