Vinteråsen

Vinteråsen är ett kommunalt naturreservat som består av ett varierat landskap, med både täta ädellövskogar och öppna blommande marker. I området finns särskilt goda förutsättningar för ett rikt växt och djurliv på grund av kalken som finns i jorden och berggrunden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Vinteråsen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Vinteråsen på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinteråsen på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål,
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter),
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet,
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning),
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden,
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 83,4 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol elda grön. Vandra, cykla, rida gul