Björkön

Björkön är ett kommunalt naturreservat och består av en ö i Hjälmaren. På ön möter du en lövskog med många äldre träd samt de kvarvarande öppna delarna markerna efter den gård som tidigare fanns på ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön.

Örebro kommuns information om naturreservatet Björkön hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Björkön på Örebro kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Björkön på Naturkartan Länk till annan webbplats.


Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
 • skada vegetationen t ex genom att gräva upp växter
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid
  bebodda lyor eller gryt
 • medföra okopplad hund eller katt
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta annat än på anvisade platser
 • angöra med båt annat än på anvisade platser
 • utan förvaltarens tillstånd sätta upp skylt, orienteringskontroll eller
  liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • utan förvaltarens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan förvaltarens tillstånd flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Beslutsår: 2019
Areal: 476 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Reservatsförvaltare: Örebro kommun