Björkön

Strandmiljö

Foto: Örebro kommun

Björkön är ett kommunalt naturreservat och består av en ö i Hjälmaren. På ön möter du en lövskog med många äldre träd samt de kvarvarande öppna delarna markerna efter den gård som tidigare fanns på ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön.

Örebro kommuns information om naturreservatet Björkön hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Björkön på Örebro kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Björkön på Naturkartan Länk till annan webbplats.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
 • skada vegetationen t ex genom att gräva upp växter
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid
  bebodda lyor eller gryt
 • medföra okopplad hund eller katt
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta annat än på anvisade platser
 • angöra med båt annat än på anvisade platser
 • utan förvaltarens tillstånd sätta upp skylt, orienteringskontroll eller
  liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • utan förvaltarens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan förvaltarens tillstånd flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Kommun: Örebro

Beslutsår: 2019

Areal: 476 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Reservatsförvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss