Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormossen

Myrmark med några tallar i förgrunden

Stormossen. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Stormossen har bildats för att skydda en stor och orörd våtmark för framtiden. Sådana våtmarker är ovanliga - många har dikats ut och planterats med skog. Stormossen är med andra orden värdefull naturmiljö att vara rädd om!

Värdefull våtmark

I naturreservatet finns många olika typer av blöta marker, som mossar, kärr och sumpskogar. I nordöstra delen finns ett strängflarkkärr som omväxlande består av långsträckta, torra strängar och blöta, långsmala flarkar som bildar ett karaktäristiskt, randigt mönster som är tydligt från ovan. Strängflarkkärr är vanliga i Norrland men sällsynta i den här delen av landet.

Kärva förhållanden

Mossar är kärva växtmiljöer. Lagren av torv är så tjocka att växternas rötter förlorat kontakten med grundvattnet. Växterna måste därför klara sig på vatten och näring från regn och snö. Några växter nöjer sig inte med näring från ovan. Med sina klibbiga blad lockar de ”köttätande” sileshåren till sig insekter. På Stormossen växer både rund-, stor- och småsileshår.

Mossens växter

De torvbildande vitmossorna är mossens vanligaste växter. Till mossens karaktärsarter hör väldoftande skvattram och pors, tuvull med sina bomullslika toppax och den rosmarinlika roslingen med blekrosa blommor. Och glest utspridda står senvuxna, knotiga tallar. Runtomkring mossen växer gammal tallskog, där de äldsta träden är uppemot 200 år gamla.

Myrens fåglar

Mossen kan ge ett ödsligt och stilla intryck men tidiga vårmorgnar ljuder vildmarkens egna rop över den vidsträckta våtmarken. Då hörs tranors trumpetande, ljungpiparens vemodiga sång och storspovens vittljudande drillar. Orre och mindre hackspett är andra arter som trivs i reservatet.

Tillgänglighet

Stormossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Degerfors

Bildat år: 2015

Areal: 290 ha

Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: De.ar av området ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, SE0240163 Stormossen Mickelsrud

Beslut bildande naturreservatet Stormossen Pdf, 3.1 MB.

Skötselplan naturreservatet Stormossen Pdf, 651.1 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240163 Stormossen Mickelsrud (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Stormossen ligger cirka 12 kilometer sydväst om Degerfors

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss