Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat länsstyrelsernas karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelserna erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Driftinformation

Du hittar driftinformation om länsstyrelsernas kartor och GIS-miljö på webbplatsen GIS på länsstyrelserna.

Driftinformation, GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även länsstyrelsernas INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata.

Hjälp att använda Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Karttjänster för Örebro län

Vi presenterar geografisk information i olika webbGIS. Dessa webbkartor öppnas i en webbläsare. Använd gärna Google Chrome eller Microsoft Edge. Kartorna vänder sig både till allmänhet och professionella användare.

Informationskartan

Informationskartan innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Du hittar bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Observera att Informationskartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun.

Grön infrastruktur

Här visas en del av de kartunderlag som presenteras i rapporten ”Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län”. Webbkartan för grön infrastruktur kommer efterhand att uppdateras med fler kartunderlag.

Klimatanpassning

I den här webbkartan har vi samlat olika typer av klimatrelaterade planeringsunderlag. Det finns översvämningskarteringar och skyfallsanalyser, nederbörds- och temperaturkartor, kartor på risker för erosion, ras och skred med mera.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för länsstyrelsernas karttjänster Pdf, 3.8 MB.

Mer information om länsstyrelsernas kartor och geodata

Du hittar mer information om länsstyrelsernas gemensamma GIS-miljö, geodata och kartverktyg på webbplatsen GIS på länsstyrelserna.

GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se


GIS-samordnare i Örebro län: gis.orebro@lansstyrelsen.se

Telefon till GIS-samordnare i Örebro län: 010-224 80 00

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss