Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-data Länk till annan webbplats.

Lista med länkar till andra myndigheters geodata Länk till annan webbplats.

Hjälp att använder Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Karttjänster för Örebro län

Vi presenterar geografisk information i olika webbGIS. Dessa webbkartor öppnas i en webbläsare. Använd gärna Google Chrome eller Microsoft Edge. Kartorna vänder sig både till allmänhet och professionella användare.

Informationskartan

Informationskartan innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Du hittar bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Observera att Informationskartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun.

Grön infrastruktur

Här visas en del av de kartunderlag som presenteras i rapporten ”Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län”. Webbkartan för grön infrastruktur kommer efterhand att uppdateras med fler kartunderlag.

Klimatanpassning

I den här webbkartan har vi samlat olika typer av klimatrelaterade planeringsunderlag. Det finns översvämningskarteringar och skyfallsanalyser, nederbörds- och temperaturkartor, kartor på risker för erosion, ras och skred med mera.

Ladda ner data

Vill du ladda ner Länsstyrelsen i Örebro läns geodata så finner du dessa i Geodatakatalogen. Här hittar du också ett urval av andra myndigheters data.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för Länsstyrelsens karttjänster Pdf, 3.8 MB.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se


GIS-samordnare i Örebro län: gis.orebro@lansstyrelsen.se

Telefon till GIS-samordnare i Örebro län: 010-224 80 00

Kontakt