Derbol

Blå blommor bland vissna löv på marken

Derbol är ett kommunalt naturreservat som sträcker sig längs Hjälmarens strand och innehåller både blommande ängsmarker och lummig lövskog. De öppna ängsmarkerna längst sjökanten är ett fint exempel på hur landskapet tidigare såg ut på många platser vid Hjälmaren. Här finns även spår från ett äldre kulturlandskap, bland annat genom en mängd odlingsrösen.

Örebro kommuns information om naturreservatet Derbol hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Derbol på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Derbol på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än för transport till/av båt (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 16,8 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss