Derbol

Derbol är ett kommunalt naturreservat som sträcker sig längs Hjälmarestranden och innehåller både blommande ängsmarker och lummig lövskog. De öppna ängsmarkerna längst sjökanten är ett fint exempel på hur landskapet tidigare såg ut på många platser vid Hjälmaren. Här finns även spår från ett äldre kulturlandskap, bland annat genom en mängd odlingsrösen.

Örebro kommuns information om naturreservatet Derbol hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Derbol på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Derbol på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än för transport till/av båt (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 16,8 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun