Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fibbetorpsskogen

skog och sjöstrand

Fibbetorpsskogen. Foto: Ingrid Andrén

Fibbetorpsskogen är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Fibbetorpsskogen ligger direkt väster om Nora stad vid Åsbosjön. Området har skyddats för att säkra ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden. Naturen i området är variationsrik med rik förekomst av fåglar och däggdjur. Bland arterna märks kattuggla, sparvuggla, stenknäck, stjärtmes och flera hackspettsarter. Bland däggdjuren kan nämnas grävling, räv och ekorre. Floran gynnas av att det finns kalk i marken på vissa delar av området.

Fibbetorpsskogen på Nora kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagnar än på anvisad plats
  • föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 1994

Areal: 35 hektar

Markägare: Nora kommun

Reservatsbildare: Nora kommun

Förvaltare: Nora kommun

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring och paddling grön

Kontakt

Nora kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss