Fibbetorpsskogen

Fibbetorpsskogen är ett kommunalt naturreservat.

Naturresevatet Fibbetorpsskogen ligger direkt väster om Nora stad vid Åsbosjön. Området har skyddats för att säkra ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden. Naturen i området är variationsrik med rik förekomst av fåglar och däggdjur. Bland arterna märks kattuggla, sparvuggla, stenknäck, stjärtmes och flera hackspettsarter. Bland däggdjuren kan nämnas grävling, räv och ekorre. Floran gynnas av att det finns kalk i marken på vissa delar av området.

Fibbetorpsskogen på Nora kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagnarmat än på anvisad plats
  • föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Nora kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 1994
Areal: 35 hektar
Markägare: Nora kommun
Reservatsbildare: Nora kommun
Förvaltare: Nora kommun

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring och paddling grön