Kindla

Liggande död trädstam i skog med mossklädd mark

Kindla. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Kindla är ett av de största naturreservaten i länet, över 900 hektar stort. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I naturreservatet finns vandringsleder och flera rastplatser. Stora delar av området får man dock upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass.

Kuperat område

Kindlaområdet är högt beläget och starkt kuperat. Det är ett av de högsta områdena i länet och når hela 426 meter över havet. Hela området ligger över högsta kustlinjen. Kindla domineras av stenfattiga moränområden som täcker ett surt och magert urberg. Inom området finns ett antal mossar, bland annat Kindlamossen, samt ett otal mindre myrmarker.

Gruv- och hytteverksamheten

Kindla har nyttjats av människan, mest under bergsbrukets tid. En del av skogarna har använts till ved och konstruktionsvirke till gruvorna. I andra delar har kolningen dominerat, för att skaffa träkol till de många hyttorna som fanns i omgivningen. Driften av gruvorna, bland annat i Slotterberget, sydväst om reservatet, krävde mycket kraft till pumpar och hissanordningar. Denna togs från Kindlaområdets bäckar. I hyttor smältes malmen och där behövdes vattenhjulen för att driva blåsbälgarna. För att få vattnet att räcka till allt detta reglerades alla sjöar i området och bäckar leddes om.

Torp och silängar

Inom reservatsområdet har bara funnits några få torp. Vid ett av dessa finns tecken som antyder att man anlagt så kallade silängar för att öka produktionen av myrarnas starrhö. Vårvattnet samlades upp och silades ut över den lutande mossen så att näring tillfördes med vattnet.

Naturskogens arter

I Kindla finns i dag 100–120-åriga skogar som i mycket liten utsträckning är påverkade av moderna skogliga åtgärder. Det finns dessutom inslag av betydligt äldre träd i bergsbranter och på andra svårtillgängliga ställen. Lövträd förekommer sparsamt och mest i en del näringsrikare sluttningar. Många djurarter är beroende av barrskogens gamla, murkna och döda träd, bland annat flera fågelarter. Spillkråkans kraftiga och klingande rop hörs vida omkring i Kindla, och tranornas gälla rop ljuder från myrarna. Den tretåiga hackspetten kan man se leta föda i barken på döende granar. Bland insekterna i reservatet finns många hotade skalbaggar. De är alla bundna till murken ved i olika nedbrytningsstadier. Av Sveriges stora rovdjur är det endast lodjuret som har en fast stam i trakten.

Växter

Växtlivet domineras av de näringsfattiga myrarnas och skogsmarkernas flora. Här finner man bland annat den sura barrskogens orkidé, knäroten och den vackra ormbunken kambräken, som är sällsynt i länet. Till Kindlas mest sällsynta arter hör annars floran av lavar, mossor och svampar, av vilka många lever på gamla träd. Här växer till exempel gräddticka, rynkskinn, violettgrå tagellav, aspgelélav och norsk näverlav.

Skogens skötsel

Inom naturreservatet kommer nästan all skog att lämnas till fri utveckling och så småningom alltmer närma sig urskogens karaktär. En del av de i sen tid anlagda ungskogarna kommer att brännas. Skogsbranden har tidigare varit en viktig faktor i skogens utveckling. Den gynnar många djur- och växtarter.

Tillgänglighet

Från var och en av parkeringsplatserna finns markerade strövstigar in i Kindlareservatet. I reservatet finns rastplatser med eldstäder, utsiktstorn, vindskydd och en timmerkoja för övernattning. Observera att stuga/vindskydd inte kan bokas, så det gäller att samsas med eventuella gäster som redan är på plats eller ansluter.

Markerade stigar

I området finns sammanlagt 15 kilometer strövstigar. Stigarna gör det möjligt att gå en runda på 7–10 kilometer. Vid Klosstjärn möts de flesta stigarna. En del av dem är mycket kuperade men ger också utsikter utöver det vanliga.

Eldplatser

Det är endast tillåtet att elda på anvisade eldplatser. Tänk på att elda med måtta. Använd bara så mycket ved som du behöver för att grilla din korv eller koka ditt kaffe. Veden är svår att frakta ut i skogen och körs bara ut vid ett fåtal tillfällen. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med grenar och annan död ved från skogen i reservatet).

Utdrag ur gästböcker

Gästböcker har legat ute i Kindla under många år, vid Klosstjärn, Rödbergstjärn och i utsiktstornet på Kindlahöjden. I dessa kan besökarna skriva om sina upplevelser eller bara en liten hälsning. Här är några utdrag.

Utsiktstornet Kindla:

2004-05-22

Oh vad fina vyer vi ser. Det är inte ofta vi är lika högt uppe som granarnas toppar!

2005-07-30

Tack vare blåbär och källvatten tog vi oss upp till toppen. Det här är toppen!!!

2005-08-04

Åter tillbaka på den här underbara platsen. Försöker hämta kraft i naturen, när allt känns jobbigt.

2005-08-07

I can hear the wind blow through the tips of the trees. The mist drifts and swirls. The forests spirit is hiding in the moss, watching me write. “What is he saying about me?” Forest spirits are always curious but timid. Leave them in peace.

- Besökare från Australien

2005-08-13. kl. 23:00

Mörker, mörker, mörker. Vi tog ficklampor med oss och for hit för att se det omtalade stjärnskådespelet. Vad vackert! Vi satt och spanande nordost och hade nästan gett upp när vi fick syn på det!!! Att ni missade något så vackert som detta himlaspel!

2005-11-17

Stora röda lingon, värmande solstrålar en frostig septembermorgon, tystnad, skog, skog, skog…underbart! Varför bor man i Örebro?

2007-05-16

Likt änglar vi svävade, på denna höga höjd, att slippa se staden , är sannerligen en fröjd. Våren har kommit i gått, vi tackar för allting vi fått. Solens sista strålar oss blända, ty dagen är snart till ända.

2007-06-15

Efter mycket suckande och ett par vattenpauser sitter vi nu uppe i utkikstornets topp och beundrar den obeskrivliga vy, vädret är helt perfekt och termosarna välfyllda. Klockan är nu 20:45 och fåglarna visslar för fullt. Ett sådant här ögonblick kan man leva på hela året.

2007-08-01

Strålande solsken…några molntussar i väster. En upplevelse utan dess like att stå här och blicka ut över detta underbara land, Sverige, som vi bara tar för givet… Det känns som om det kvittar att det regnat var dag på semestern. Fulla av energi och tacksamhet drar vi vidare mot nya äventyr! Tack moder jord!

Rödbergstjärn Kindla:

2002-05-15

Paradis paradis här är.

2005-06-28

Förmiddagspromenad i Kindla. Tystnad enbart bruten av fågelkvitter.

2007-08-06

Spent a fanstastic night here, what an oasis of peace! Sitting by the lake writing this the only sounds are of birds and dragonflies and a gentle breeze. We are so impressed at how welcoming the Swedes are with a beautiful cabin stocked with wood and a grill and benches. Sat for hours last night by the campfire baking potatoes, drinking tea and whiskey with our own private toast to your great country.

-besökare från Nederländerna

2009-09-19

What a really beautiful, serene and peaceful place- with such great facilities. This is a second visit to Sweden and we absolutely love it here. What a fantastic country where the people really do appreciate what they have. We hope we will be back here again soon.

-besökare från Storbritannien

Klosstjärn Kindla:

2001-08-04

Var här 1975 första gången. Då var man rädd att skogen snart skulle försvinna här. Skönt att den är räddad nu. Var här på skidor i mitten av mars senast, då sprakade norrskenet på hela norra himlavalvet. Nu hänger molntussar i grantopparna på Bärbackshöjden.

2002-06-05

På rekognoseringsvandring i vårt Kindla-reservat denna varma sommardag. Fikar till taltrastkonsert och tittar på kniporna och en gräsandsmamma med ungar samt drillsnäppeparet. Har hittat 15 ex av blommande korallrot. Vad skönt att Du finns kvar Kindla.

2002-08-04

Härligt att vakna mitt i naturen och se ut över vattnet. Återvänder hem med lungorna fulla med frisk luft.

2002-11-01

Mer än ett år sen sist, sitter vi här och ser snön lägga sig över Mosstjärn. Varm dryck och goda mackor- en brasa hade inte varit fel. Kindla är bra för själen!

2004-10-10

Det har varit en kall natt med minusgrader men nu skiner solen och vi steker trattisar till frukostmackan.

Teckentolkad information

Vackra utsikter i naturreservatet Kindla

Naturreservatet Kindla på hösten

Tysta skogar i naturreservatet Kindla

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • skada markytan
 • störa djurlivet
 • gräva upp eller plocka blommor, samla in lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten; bär och matsvamp får dock plockas
 • skada omkullfallna träd och rista i torrträd och bark
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta annat än inom rastplatsen vid Klosstjärns södra ände, och då högst under en natt
 • övernatta annat än i eldpallkoja eller vindskydd en natt åt gången
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 1999

Areal: 933 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240039 Kindla

Beslut och skötselplan naturreservatet Kindla Pdf, 2.1 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240039 Kindla (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Reservatet ligger ca 12 km väster om Storå, 15 km sydväst om Kopparberg och 26 km norr om Nora. Skyltar finns vid avtag från de större vägarna i trakten. Från de stora vägarna leder små vägar fram till reservatet. Bästa sättet att komma till reservatet är att åka västerifrån, från allmänna vägen mellan Nora och Hjulsjö. Den norra tillfarten kan vissa delar av året vara svårframkomlig.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, paddla grön. Tälta gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss